BİM ve danıştay nedir?

BİM ve danıştay nedir?

BİM; Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tam yargı davalarında tek yargıcın verdiği kararları; kazançları götürü usulde tespit edilen mükelleflerin sınıf ve derecelerinin tespitiyle alakalı işlemlere karşı ve her türlü resim, harç ve benzeri mali hükümleri ve bunların zam ve cezalarına karşı açılan davalarda tek yargıcın verdiği kararları itiraz üzerine incelemek ve kesin hükme bağlamak, ayrıca yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar