Beşeri davranış kurallarının ortak fonksiyonu nelerdir?

BEŞERİ DAVRANIŞ KURALLARININ ORTAK FONKSİYONU

 

  • Beşeri davranış kuralları yukarıda görüldüğü gibi çok çeşitlidir : Hukuk, din , ahlak, görgü, örf-adet kuralları gibi. Beşeri düzen hiçbir zaman bu kuralların birinden ibaret değildir ve bu kuralların biriyle de sağlanmaz. Ne tek başına hukuk,ne tek başına görgü kuralları, ne de tek başına örf ve adet kuralları insanlar arasındaki düzeni sağlamaya yeterlidir. Keza, din, ahlak, görgü, örf ve adet kuralları olmaksızın hukuk kuralları düzeni sağlamakta yetersiz kalır. İnsanlar , Tanrı’dan korkmasaydılar, vicdanları sızlamasaydı, diğer insanlar karşısında küçük düşmekten utanmasaydılar, toplumun kınanmasından, dışlanmasından çekinmeseydiler, hukuk düzeni ne kadar ağır müeyyideler öngörürse öngörsün tek başına beşeri düzeni sağlamakta başarısız kalırdı.
  • Tüm beşeri davranış kuralları normatif niteliktedir. Yani bir şeyi emreder, yasaklar veya izin verirler
  • Tüm beşeri davranış kurallarının emirleri veya izinlerinin konusu insan davranışı üzerinedir
  • Tüm beşeri davranış kuralları beşeri irade tarafından konulmuştur
  • Tüm beşeri davranış kuralları müeyyidelendirilmiştir. Müeyyide kuralın ihlali halinde karşılaşılan istenilmeyen bir durumdur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar