Beden eğitimi yıllık plan

2014- 2015 Eğitim Öğretim Yılı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

DERS ADI  : BEDEN EĞİTİMİ                                                                                                                        SINIF                              : 5

ÜNİTE ADI :                                                                                                                                       ÜNİTE  NOSU/ SÜRESİ :          işgünü (……..)

SÜRE: …… saat  

HEDEF VE HEDEF  DAVRANIŞLAR

 

Konular

Öğrenme/

Öğretme

Teknikleri

 

Araç-

Gereç

 

Değerlendirme

Ay Hafta D.Saati
 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç 1: Vücut bölümlerinin esnekliğini artırıcı hareketler yapar.

Davranışlar :

1. Kollar gergin durumda, ayak parmakları üzerinde vücudu yukarı doğru esnetir.

2. Bacaklar bitişik durumda, ellerinin parmak uçlarını yere değdirir.

3. Bacaklar bitişik durumda, vücudunu sağa doğru esnetir.

4. Bacaklar bitişik durumda, vücudunu sola doğru esnetir.

5. Eşli, kollar karşılıklı omuzda, bacaklar açık durumda, vücudunu öne doğru esnetir.

6. Yüz üstü yatışta, ayaklar yardımlı olarak tutulurken kolları açık olarak göğsü

yukarı kaldırıp indirir.

7. Eşler karşılıklı el ele tutuşta, karşılıklı olarak tek ayak öne uzatıldığında, diğer ayakla çömelip doğrulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç 2: Vücut bölümlerinin esnekliğini artırıcı hareketler yapar.

Davranışlar

. 8. Ayakta, başını sağ omzuna değdirir.

9. Ayakta, başını sol omzuna değdirir.

10. Ayakta, çenesini göğsüne değdirir.

11. Ayakta, başını sırtına doğru esnetir.

12. Ayakta, omuzlarını yukarı doğru hareket ettirir.

13. Bacaklar ve kollar açık durumda vücudunu sağa esnetir.

14. Bacaklar ve kollar açık durumda vücudunu sola esnetir.

15. Eller yere paralel, bacaklar bitişik durumda çömelip doğrulur.

16. Ayakta, dizler hafif bükülü ve bitişik, eller dizlerin üstünde, dizlerini sağa çevirir.

17. Ayakta, dizler hafif bükülü ve bitişik, eller dizlerin üstünde, dizlerini sola çevirir.

 

 

 

 

 

 

Amaç 3: Vücut bölümlerinin esnekliğini artırıcı hareketler yapar.

Davranışlar:

18. Ayakta, dizlerini yanlara açıp kapatır.

19. Ayakta, ayak bileği ile dairesel hareketler yapar.

20. Ayakta, bacaklar gergin bir bacağını öne doğru açar.

21. Ayakta, bacaklar gergin bir bacağını arkaya doğru açar.

22. Ayakta, bacaklar gergin bir bacağını sağa doğru açar.

23. Ayakta, bacaklar gergin bir bacağını sola doğru açar.

24. Bacaklar bitişik durumda, kalça ile dairesel hareketler yapar.

25. Uzun oturuş durumunda, ayak parmaklarını öne esnetir.

26. Uzun oturuş durumunda, ayak parmaklarını arkaya esnetir.

27. Uzun oturuşta, kollar gergin durumda vücudu bacaklara değdirir

 

 

Amaç 4: Çeşitli şekillerde yürüyüşler yapar.

Davranışlar :

1. Serbest yürür.

2. Ritme uygun yürür.

3. Parmak ucunda yürür.

4. Topuk üzerinde yürür.

5. Ayak dış kenarlarına basarak yürür.

6. Ayak iç kenarlarına basarak yürür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE: …… saat  

HEDEF VE HEDEF  DAVRANIŞLAR

 

Konular

Öğrenme/

Öğretme

Teknikleri

 

Araç-

Gereç

 

Değerlendirme

Ay Hafta D.Saati
Amaç 5: Yürüme ile koordinasyonunu geliştirir.

Davranışlar :

1. Yürüyüş esnasında komutla yön değiştirerek yürür.

2. Verilen tempoya uygun olarak yürür.

3. Çeşitli nesnelerin içine basarak yürür.

4. Çeşitli nesnelerin arasından yürür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç 6: Koşularla koordinasyonunu geliştirir.

Davranışlar :

1. Komutla değişik yönlere koşar.

2. Tempoya uygun koşar.

3. Elinde araçla koşar.

4. Parmak ucunda koşar.

5. Dizlerini karnına çekerek koşar.

6. Sekerek koşar.

7. Topuklarını kalçaya vurarak koşar.

8. Engellerin arasından koşar

Amaç 7: Minderde hareketler yapar.

Davranışlar :

1. Serbest yuvarlanır.

2. Yüzükoyun sürünür.

3. Kalça üzerinde sürünür.

4. Eller diz üzerindeyken yürür.

5. Diz üzerinde yürür.

6. El arabası hareketi yapar.

7. Düz takla atar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE: …… saat  

HEDEF VE HEDEF  DAVRANIŞLAR

 

Konular

Öğrenme/

Öğretme

Teknikleri

 

Araç-

Gereç

 

Değerlendirme

Ay Hafta D.Saati
 

 

 

 

 

 

Amaç 8: İp ile hareketler yapar.

Davranışlar :

1. İpi önde çevirir.

2. İpi yanda çevirir.

3. İpi yukarıda çevirir.

4. Yürürken ipi yanda çevirir.

5. Yürürken ipi yukarıda çevirir.

6. Koşarken ipi yanda çevirir.

7. Koşarken ipi yukarıda çevirir.

8. Yürürken ipi başının üzerinden geçirir.

9. Belirli yükseklikteki ip üzerinden atlar.

10. Kendi çevirdiği ipin içinden atlar..

11. Arkadaşlarının çevirdiği ipin içinden atlar

Amaç 9: Taklidî hareketler yapar.

Davranışlar:

1. Yapılan bir vücut hareketini taklit eder.

2. Adı söylenen hayvanın hareketini taklit eder.

3. Adı söylenen bir işi taklit eder.

4. Adı söylenen bir aracın hareketini taklit eder.

 

 

 

 

 

Amaç 10: Birlikte oyun oynama becerisi geliştirir.

Davranışlar :

1. Oyuna uygun giyinir.

2. Oyuna uygun oyun düzeni alır.

3. Oyunun kurallarına uygun hareketler yapar.

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE: …… saat  

HEDEF VE HEDEF  DAVRANIŞLAR

 

Konular

Öğrenme/

Öğretme

Teknikleri

 

Araç-

Gereç

 

Değerlendirme

Ay Hafta D.Saati
 

 

 

 

 

Amaç 11: Oyunlarda dostça oynamaya özen gösterir.

Davranışlar :

1. Oyun kurallarına uymada istekli olur.

2. Oyun kurallarına uymayanları uyarır.

3. Oyun oynarken arkadaşlarıyla uyumlu olur.

4. Oyun oynarken arkadaşlarına zarar verecek davranışlardan kaçınır.

5. Oyun ve yarışmalarda kazanan kişi veya grubu alkışlar.

 

 

Amaç 12: Çeşitli spor dallarını tanır.

Davranışlar :

1. Güreşin, bir spor dalı olduğunu söyler.

2. Yüzmenin, bir spor dalı olduğunu söyler.

3. Masa tenisinin, bir spor dalı olduğunu söyler.

4. Biniciliğin, bir spor dalı olduğunu söyler.

5. Buz pateninin, bir spor dalı olduğunu söyler.

6. Kayağın, bir spor dalı olduğunu söyler.

7. Okçuluğun, bir spor dalı olduğunu söyler.

8. Atletizmin, bir spor dalı olduğunu söyler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç 13: Futbol oyunu ile ilgili çalışmalar yapar.

Davranışlar:

 

1. Ayakları arasında yürüyerek top sürer.

2. Ayaklarıyla koşarak top sürer.

3. Plâse vuruşuyla topa vurur.

4. İç vuruşla topa vurur.

5. Dış vuruşla topa vurur.

6. Kendine atılan topu ayak tabanı ile yakalar.

7. Ayakta paslaşır.

8. İki el ile baş üstünden paslaşır.

9. Top sürerek eş ile paslaşır.

10. Topa baş, diz, kalça ile yere değdirmeden vurur.

11. Hareket eden savunmaya karşı top sürer.

12. Gol pozisyonunda top yere düşmeden kaleye şut atar

 

 

Amaç 14: Okul tarafından düzenlenen gezilere katılmaya istekli olur.

Davranışlar:

1. Okul çevresine yapılan gezilere isteyerek katılır.

2. Okulun sportif etkinliklerini izlemeye gider.

3. Sinema ve tiyatrolara gider.

 

 

 

 

 

Amaç 15:Halk dansları ve şarkılı danslar ile ilgili temel beceriler geliştirir.

Davranışlar :

1. Basit ritimlerle yana düz yürür.

2. Basit ritimlerle diz çökerek yana düz yürür

3. Basit ritimlerle öne, geriye yürür

4. Basit ritimlerle yaylanır.

5. Basit ritimlerle sıçrar.

6. Basit ritimlerle koşar

 

Amaç 16:Spor malzemelerini tanır.

Davranışlar:

1. Adı söylenen spor malzemesini gösterir.

2. Gösterilen spor malzemesinin adını söyler.

3. Spor malzemelerinin adını söyler

Amaç 17: Spor kıyafetini temiz ve düzenli kullanır.

Davranışlar:

1. Spor kıyafetini uygun Çanta içinde taşır.

2. Spor kıyafetini belirlenen yerde giyer ve Çıkarır.

3. Dersin bitiminde kıyafetini katlayarak Çantaya koyar.

4. Spor kıyafetini düzenli olarak temizler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç 18:Spor ve sağlık ilişkisini bilir.

Davranışlar:

1. Düzenli spor yapmanın bedensel gelişime katkı sağladığını söyler.

2. Düzenli spor yapmanın ruh sağlığımız için yararlı olduğunu söyler.

3. Düzenli spor yapmanın kaslarımızı kuvvetlendirdiğini söyler.

4. Düzenli spor yapmanın eklemlerimizi geliştirdiğini söyler.

5. Düzenli spor yapmanın fazla kiloların atılmasını sağladığını söyler.

6. Düzenli spor yapmanın vücuda enerji verdiğini söyler.

Amaç 19:Sağlığınıkorur.

Davranışlar:

1. Spor çalışmalarının bitiminde ¸zerini değiştirir.

2. Terliyken soğuk içecekler içmez.

3. Yemeklerden sonra ağır ve zorlayıcı hareketler yapmaz.

4. Hasta olduğu zaman yorucu oyunlar oynamaz.

5. Aşırı güneşli ve soğuk havalarda dışarıda oyun oynamaz.

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar