Az gelişmiş ülkelerin özellikleri nelerdir?

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. insanları tarımsal bir ekonomik yapıya sahiptir.Bu sebeple ortalama ulusal gelir düşük düzeydedir.Ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelere bağlıdırlar.
2. Tarımsal teknoloji gelişmemiştir. 3. Doğurganlığın yüksek olmasıyla aşırı nüfus artışı, gelişmiş ülkelerinkinden fazladır.
4. Kentleşme, gerçek bir kentleşme değildir. Sanayileşme sonucu bir kentleşme değil, hizmet sektöründeki artış fazladır. Sanayileşme sınırlıdır.
5. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı fazladır.
6. Ömür düzeyi düşüktür. Yüksek ölüm oram dikkati çeker.
7. Beslenme yetersizliği ve kötü beslenme egemendir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar