Avrupa birliği üyelik süreci önemli tarihler

      AVRUPA BİRLİĞİ ÖNEMLİ TARİHLER

 

Katma Protokol  1 Ocak 1973 yürürlüğe girmiştir

Beneiüks ülkeleri kendi aralarında Gümrük Birliğini 1944 de kurmuşlardır

Türkiye, Avrupa Topluluklarına tam üyelik başvurusunu 14 Nisan 1987 tarihinde yapmıştır

Topluluk, Türkiye’nin katma protokol hükümlerinden doğan işgücünün serbest dolaşım hakkının yürürlüğe girmesini 1 Aralık 1986 tarihinde durdurmuştur

Türkiye’nin müzakere çerçeve belgesi . 29 Haziran 2005 tarihinde yayınlanmıştır

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki tam üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır

Türkiye, Ortaklık Anlaşmasının hükümlerine dayanarak ekonomisini canlandırmak için topluluktan istediği yardım paketinden olumlu yanıt alamaması üzerine 25 Aralık 1976 tarihinde  tek yanlı olarak yükümlülüklerini dondurmuştur

Türkiye ile AKÇT arasında “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu” kuran anlaşmanın yetki alanına giren ürünlerin ticaret ile ilgili anlaşma 1 Ağustos 1996 de yürürlüğe girmiştir

Türkiye-AET beşinci Ortaklık Konseyi toplantısı 16 Mart 1967 de yapılmıştır

Avrupa parlamentosu 23 Kasım 1995 de 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararını onaylayarak Gümrük Birliğinin yolunu açmıştır

Avusturya kendi içindeki ticaretten alınan vergileri 1775 de sıfırlamıştır

 

Avrupa Serbest Ticaret Alanı (EFTA) üyesi ülkeler arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması  2 Mayıs 1960 da kurulmuştur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar