Atatürk Döneminde Fotoğrafçılık Gelişmeleri

ATATÜRK DÖNEMİNDE FOTOĞRAFÇILIK

  • Atatürk döneminde diğer alanlarda olduğu gibi fotoğrafçılık alanında da Batılı fotoğrafçılardan faydalanılmış ve Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Othmar Plerschy Türkiye’ye davet edilmiştir.
  • 1936’da Atatürk’ün emri ile Ulus Gazetesine alınan Cemal Işıksel Atatürk’ün hayatını belgelendirdi. !930’lu yıllarda Halkevleri Atatürk’ün direktifleriyle Amatör fotoğrafçılığı milli bilinci canlandırmak amacı ile desteklemeye başladı. Kurslar açıldı ve sergiler düzenlendi.
  • İlk fotoğraf sergisi 1942’de Gazi Öğretmen Okulunda yapıldı.
  • İlk fotoğraf dergisi ise 1945’te Saffer Sürel ve Şinasi Barutçu’nun çıkardıkları ‘’Profesyonel ve Amatör Fotoğraf Dergisi’dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar