AÖU Türkiye’nin toplumsal yapısı 1.4.üniteler kısa not

aof-ders-notlari

________ 1.ÜNİTE

__ İNSANları Etkileyen GERÇEK İlişkiler Bütününe Ne Ad Verilir?
= TOPLUM

__ A.H. Toplumsal Yapıyı Oluşturan Parçalardan Biri Değildir?
= Toplumsal GERÇEK

__ A.H. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Sosyolojik Kuramlar Ara. Sayılmaz?
= PSİKOAanalitiK Yaklaşım

__ Toplumsal Yapı Kavramı İLK Kez Kim Tarafından Kullanılmıtır?
= H. SpeNceR

__ A.H. Edinilmiş Bir Statüdür?
= YAŞLI Olmak

__ Toplum.Belli Bir Statüyü İşgal Eden Kişiden Bek.Davranışa Ne Ad Verilir?
= ROL

__ Lenski’nin Evrimci Sentez Kuramı Hangi İki Kuramın Sentezidir?
= ÇATIŞma – FONKSİYONalist

__ A.H. Z.Gökalp’in ÇalışmalarındaÜzerinde Durduğu Konu.Biri DeğildiR?
= ÇATIŞMA

__ A.H. Yapısal Fonksiyonalist Kuramın Temel Kavramlarından Biri DeğildiR?
= DEĞİŞME

__ A.H. Türkiye.Toplumsal Yapı Araştır.Katkıda Bul. Araştırmacı.Biri Değildir
= GÜNDÜZ VassaF

_______ 2.ÜNİTE

__ A.H. Murdock’a Göre Kültürün Özelliklerinden Biri DeğildiR?
= Kültür TARİHİDİR

__ Toplumda Yaptırımı Olan KURALlar Bütününe Ne Ad Verilir?
= NORM

__ A.H. Emre Kongar’n Osm.-Türk Kültür Gel.çiz.Saptadığı Dört Temel Öge.biri D.diR?
= İMPARATORuk Yapısına Sahip Olması

__ Türkiye’dn 1960 y.ort.İtiba.Av.Göç eden Türklerin Yeni Kültüre Uyum Yapmakta Kar.Güçlükler, Sıkıntı v Bunalımlar Gös.Tepkiler
Kültür Süreçleri ile İlgili A.Kav.H. Bir Örnek.?
= Kültür ŞOKU

__ BİR Merkezden Çıkan v Yayılan Kültürün Etkisinin Her Zaman Çıkış v Geliş Yerindeki Yükseklik v Derece.Koru. BOZulması Kültür
Süreçleri ile İlgili A.Kavram. H.Karşılık Gel.?
= Kültür YOZLAŞMASI

__ A.H. Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabelerden Biri DeğildiR?
= JAPON Kökenli Alfabe

__ A.H. Türkiye Kültürünü Etkileyen Uygarlıklardan Biri Değildir?
= ESKİMO Kültürü

__ Dünya DeĞerler Araştırması İLK Olarak Kaç Yılında Yapılmaya Başlanmıştır?
= 1981

__ A.H. HOfstede’n Kültür Araştırmasında Ortaya Çıkar.Boyutlardan Biri Değildir?
= OTORİTERLİK

__ A. Hofstede’ n Kültür Araştırmasında Türkiye’de Ulaş.Sonuçlardan Biri DeğildiR?
= GÜÇ Mesafesi AzdıR

________ 3.ÜNİTE

__ A.H. Ailenin EVRENSEL Fonksiyonlarından biri Değildir?
= ÇATIŞMAYI Azaltma Fonksiyonu

__ A.H. G.P.Murdock’n Aile tan.İç.Yeralmaz?
= Kültür BOMBArdımanı

__ T.Parsons ‘n Düş.göre Yetişkin Kişiliklerin *SAbitlenmesi A.H.ile Mümkün Olur?
= Çiftin Birbirlerine SAĞ.Duygusal Güven.

__ Aile İç.Çocuk Anne-Baba tar.Gerilimlerini Azaltmak için Kul. Diyen Düşünür A.H.?
= E. VogeL ve N. BeLL

__ Yalnızca Kocanın Değil Aynı Çatı Altın.yaşa.herhangi Bir Aile Birey.Şiddet.Maruz kalan Kişi.Koruma Amacını Taş.Yasa A.H.?
= 6284 Sayılı Yasa

__ Sadece Kocanın Değil, Aynı Çatı Altı.yaşa.herhangi bir Aile Birey.Şiddet.Maruz kalan kişi.Koruma Amacını Taşı.Kan.A.H.?
= AiLenin kor.v Kadına kar.Şid.Ön.dair Kan.

__ A. Türkiye Boşanma Ned.biri DeğildiR?
= Ölümcül Bir Hastalığa Yakalanmak

__ A.H. YENİ Medeni Yasanın Kadının Ev İçindeki Emeği Hakkı. Kararıdır?
= Ev İçi Emeği Ailenin Geçimine KATKIdır

__ A.H. Nafaka Dav.açma koşul.biri D.diR?
= Boşanma dav.açmadan nafaka istenemez

__ A.H. Türk Medeni Yasa.Evlilik İçerisinde Kadın-Erkek Eşitliğini Sağ.Unsur.DeğildiR?
= Eşlerin Oturaca. Konutu ile Reisi seçer

_______4.ÜNİTE

__ A.H. Türk Eğitim Sistem.Değiştirilmesi Gereken Özel.Biri DeğildiR?
= Birey ODAKLI Olması

__ Türk M.Eğitim Sis.düz.bir *Siyaset Üstü Kurumun Ol.v Uzun Vadeli Planla.
Eksik. Eğitim.Bugünkü Sorun.H. İlgilidir?
= MERKEZİLİK ve *Bürokrasi

__ Eğitim.İstikrarsızlık Sorununa Yol Açan Türk Milli Eğit.Sis.En Önemli Sorunu A.H.?
= Değişen HÜKÜMET.Bağ.o.eğit.pol.bel.

__ A.H. Türkiye’de Okullaşma Oranlarını Olumsuz Etkileyen Geliş.biri DeğildiR?
= ÖĞRETMEN İstihdamı için Sözleşmeli ve Ücretli Çalışma Biçim.Ortaya Çık.

__ A.H. *EğitİMde İŞLEVSELCİ Kuramın İlkelerini Savunan Düşünürler.Birisidir?
= DURKH*EİM

__ KÜLTÜRel Sermaye Kavramını Eğitim Sosyolojisi Literatürüne kaz.Sosyolog A.H.?
= BOURDİEU

__ KÜRESELLEŞMEnin Eğitim Alanında Yarattığı En Büyük Problem A.H.?
= Bilginin Ticarileş. v Piyasaya Açıl.sağ.

__ CUM.İlan.Hemen Sonra Eğitim üz.Dev.Otoritesini Mut.Temel Amacı Ülke İçindeki Bütün Eğitim Kurum.Tek Bir Merkeze Bağ.Tevhid-i Tedrisat Kan.H.Tarihte Çıkarıl.?
= 3 Mart 1924

__ A.H. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaların.Temel Hedeflerinden Biridir?
= Rejime Sadık Ulusalcı Birey.v Ek.İş.gel.

__ Bireylerin yada Grup.Eğitim Başarısı Sosyal Statülerine Ailenin Geçmiş.ve
Eğit. Katkısını İfade Eden Kavram Eğitim Sosyolojisinde A.Kav.H.İfade Edi.?
= KÜLTÜREL Sermaye

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler