AÖF Türk vergi sistemi soru ve cevaplar

                                      TÜRK VERGİ SİSTEMİ SORU-CEVAPLAR

. hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
CEVAP: Dernekler
. Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme ayı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Nisan ayı
.  hangisi kurumlar vergisinde belirtilen istisnalardan biri değildir?
CEVAP: Konut kirası istisnası
. hangisi kurumlar vergisinin varlık nedenlerinden biri değildir?
CEVAP: Şirketleşmenin önüne geçmek
. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kurum kazançlarının tespitinde indirilebilecek giderlerden bir tanesi değildir?
CEVAP:  Öz sermaye üzerinden hesaplanan veya ödenen faizler
. hangisi kurumlar vergisinde kabul edilmeyen indirimlerden biridir?
CEVAP: Yedek akçeler
. hangisi KDV matrahına dâhil edilmez?
CEVAP: İskontolar
. hangisi katma değer vergisi istisnaları arasında yer almaz?
CEVAP:  müttefirik istisna
.  hangisi, KDV’nin yasal oranıdır?
CEVAP:  %10
. hangisinin tesliminde % 8 KDV oranı uygulanır?
CEVAP:  PEYNİR
.  hangisi katma değer vergisine tabi değildir?
CEVAP: Teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen yazılım teslim ve hizmetleri
. hangisi, KDV’nin kanuni mükellefi değildir?
CEVAP:  basit usulde vergilendirilen tamirci
.
hangisi, Harçlar Kanunu’na göre alınan harçlardan değildir?
CEVAP: Bina inşaat harcı
. hangisi damga vergisinin konusunu oluşturur?
CEVAP: Hukuki işlemler
. hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
CEVAP: Emlak vergisi
hangisi, damga vergisinin ödeme yöntemlerinden biri değildir?
CEVAP: Damga pulu yapıştırılması
. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli liste (mal grubu) sayısı kaç tanedir?
CEVAP: 4
. Değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tespiti konusunda yetkili kılınan merci neresidir?
CEVAP: Maliye Bakanlığı
. teslimlerden hangisi özel tüketim vergisinin konusuna girmez?
CEVAP: Koltuk takımI
.  hangisi özel iletişim vergisine tabidir?
CEVAP: Radyo ve televizyon hizmetlerİ
. hangisi motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmemiştir?
CEVAP: Dernek ve vakıflara ait taşıtlar

.

. Zamanında beyanname verilmemesi durumunda kendi yasasıyla mükellefe ek süre hakkı tanınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Veraset ve intikal vergisi
. Motorlu taşıtlar vergisi kanununa göre aşağıdaki araçlardan hangisi vergiden istisna değildir?
CEVAP: Engellilik derecesi % 80 olan bir kişi adına kayıt ve tescil edilen otomobil
.  hangisi motorlu taşıtlar vergisinin ödeme aylarıdır?
CEVAP: Ocak-Temmuz
. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir?
CEVAP: Trafik siciline kaydı yaptırılmış köy tüzel kişiliğine ait otomobil
. Veraset ve intikal vergisinin ödenme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Tahakkuktan itibaren  3 yılda her iki yıl iki eşit taksitle
.Emlak vergisi taksitlerinin ödeme ayları aşagıdakılerden hangisidir ?
CEVAP: Mayıs-Kasım
. hangisi ticari kazancın tespit edilmesinde vergi matrahından indirilebilecek giderler arasında yer almaz?
CEVAP: Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
. hangisi gerçek usulde zirai kazancın tespitinde gider olarak indirilemez?
CEVAP: İşletme ile ilgili vergi cezaları
.  hangisi ticari kazanç olarak vergilendirilmez?
CEVAP: Mevduat faizleri
.  hangisi kurumlar vergisinde kabul edilmeyen indirimlerden biridir?
CEVAP: Yedek akçeler
.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar