AÖF Türk Sosyologları Ders Notları Tüm Üniteler

aof-ders-notlari

*ZİYA GÖKALP TÜRKİYEDE SOSYOLOJİZM EKOLÜNÜN TEMSİLCİSİDİR.
*PRENS SABAHATTİN TÜRKİYEDE SCİENCE SOCİALE EKOLÜNÜN TEMSİLCİSİDİR.
*BATI, SADECE TEKNİK AÇIDAN TÜK UYGARLIĞINDAN ÜSTÜNDÜR. ZİYA GÖKALP.
*PRENS SABAHATTİNİN ÇALIŞMALARI İLK DEFA M.ALİ ŞEVKİ SEVÜNDÜK TARAFINDAN UYGULAMALI SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARINA TAŞINMIŞTIR.
*”TÜRKÇE, HALKIN TÜMÜ TARAFINDAN ANLAŞILACAK BİR DİL HALİNE GETİRİLMELİDİR.”ZİYA GÖKALP.
*P.SABAHATTİNİN ADEMİMERKEZİYETÇİ ANLAYIŞI SİYASİ YAPIYI KAPSAMAZ.
*YERİNDEN VEYA ADEMİMERKEZİYETÇİ YÖNETİM, TÜRKİYENİN İDARİ ANLAMDA BELLİ BÖLGELERE AYRILMASIDIR
*P. SABAHATTİN EKONOMİDE LİBERAL EKONOMİYİ ESAS ALIR.
*1909 YILINDA İTTİHAT VE TARRAKİ PARTİSİ KONGRESİNE KATILAN GÖKALP, DOĞU İLLERİNİ TEMSİL ETMİŞTİR.
*GENÇ OSMANLILAR VE İTTİHATÇILARIN ETKİSİNDE KALDIĞI FİKİR AKIMI POZİTİVİZMDİR.
*ZİYA GÖKALPİN ETKİSİNDE KALDIĞI VE GÖRÜŞLERİNİ TÜRKİYEYE AKTARDIĞI DÜŞÜNÜR DURKHEİM.
*SOSYOLOJİZM EKOLÜ: SOSYAL DAYANIŞMA-DETERMİNİZM-TOPLUMSAL BİLİNÇ-İŞ BÖLÜMÜ. İDEALİZM YOKTUR!
*Z.GÖKALPE GÖRE TOPLULARIN GEÇTİĞİ AŞAMALAR: AŞİRET-KAVİM-ÜMMET-MİLLET.
*EVRENSEL SOSYOLOJİ ZİYA GÖKALPİN KAVRAMLARINDANDIR. POZİTİVİZM DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDER.
*Z.GÖKALPİN SENTEZLEDİĞİ GÖRÜŞLER : BATICILIK-İSLAMCILIK-ULUSÇULUK.
*Z.GÖKALP BATICI VE MİLLİYETÇİ BİR TOPLUM OLUŞTURMAYI AMAÇLAMIŞTIR.
*Z.GÖKALPİN TÜRKÇÜLÜK ÜLKÜSÜNÜN SIRALANIŞI : TÜRKİYECİLİK-OĞUZCULUK-TURANCILIK.
*Z.GÖKALPE GÖRE BİR İNSANIN HANGİ MİLLETE MENSUP OLDUĞUNUBELİRTEN BAĞLILIK KÜLTÜR.
*Z.GÖKALPE GÖRE BİR ULUSUN KÜLTÜREL UNSURLARININ ÖZELLİKLERİ: ORİJİNALLİĞİ-SADELİĞİ-DOĞALLIĞI-DERİNLİĞİ. KÜLTÜR UNSURLARI : EDEBİYAT-DİL-DİN-HUKUK.
*Z.GÖKALPE GÖRE, UYGARLIK ARTTIKÇA KÜLTÜR AZALIR. KÜLTÜRLE UYGARLIK AYRIŞTIRILAMAZ. KÜLTÜR İÇERİDENDİR, UYGARLIK DIŞARDAN ALINIR.
*Z.GÖKALPE GÖRE HÜKÜMETİ OLUŞTURAN UNSURLAR: KABİNE-VİLAYET MECLİSİ-ORDU-MEKTEP.
*HALK UYGARLIĞINI OLUŞTURAN UNSURLAR : AİLE-KÖY-AŞİRET-CEMİYET.
*Z.GÖKALPE GÖRE AYDININ TEMEL GÖREVİ HALKTAN KÜLTÜR ALMAKLA HALKA UYGARLIK GÖTÜRMEK.
*İÇTİMAİ HALKÇILIK KAVRAMI ZİYA GÖKALP GÖRÜŞLERİ KAPSAMINDA DAYANIŞMACILIĞI ANLATMAKTADIR.
*Z.GÖKALPE GÖRE FRANSIZ EDEBİYATINI REDDEDİP YERİNE MACAR-FİN EDEBİYATINI ALMALIYIZ.
*Z.GÖKALPİN SAVUNDUĞU EKONOMİ ANLAYIŞI: MİLLİYETÇİ-KORUMACI-DEVLETÇİ-DAYANIŞMACI.
*Z.GÖKALP SINIFSAL DAYANIŞMA YERİNE MESLEKİ DAYANIŞMAYI ESAS ALMIŞTIR.
*Z.GÖKALPİN EKONOMİ KONUSUNDA ETKİLENDİĞİ İSİM LİST.
*P.SABAHATTİNİN KURUCULUĞUNU YAPTIĞI DERNEK TEŞEBBÜSÜ ŞAHSİ VE ADEMİ MERKEZİYET DERNEĞİ.
*TÜRKİYE NASIL KURTARILABİLİR ADLI ESER P.SABAHATTİNE AİTTİR.
*P.SABAHATTİNİN ETKİLENDİĞİ SCİENCE SOCİALE EKOLÜNÜ YARATAN YÖNTEM GÖZLEM.
*SCİENCE SOCİALE EKOLÜ LE PLAY İN ÇALIŞMALARINDAN HAREKETLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR.
*P.SABAHATTİNE GÖRE TÜRKİYENİN YÖNETİM SORUNU, MERKEZİYETÇİLİKTEN ADEMİ MERKEZİYETÇİLİ YAPIYA GEÇMEKLE ÇÖZÜLÜR.
*BENZER YÖNETİM BİÇİMLERİYLE YÖNETİLMELERİNE RAĞMEN BİR ÇOK DEVLET ARASINDAKİ KORKUNÇ FARKLILIKLARIN NEDENİ SOSYAL YAPILARINDAKİ AYRIKLIK.
*BİREYCİ TOPLUMLARDA İHTİYAÇTAN DOĞAN VE HALKIN KENDİSİNİ İDARE ETMESİ ŞEKLİNDEKİ İDARE TARZI ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK.
*P.SABAHATTİN, İDARİ YERİNDEN YÖNETİM İÇİN AYRI HUKUK-AYRI EKONOMİK ÖZERKLİK-YEREL KOLLUK GÜÇLERİ TALEP EDER.
*P.SABAHATTİN, TÜRKİYENİN KALKINMASINI ÖZEL TEŞEBBÜSÜN GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRMEKTEDİR.
*PRENS SABAHATTİNİN DİNSEL ALANI DEĞERLENDİRDİĞİ KAVRAM ÇİFTİ BİREYCİ VE BÜTÜNCÜ.
*Z.GÖKALP. P. SABAHATTİNİN SOSYOLOJİSİNİ İZLEMEMİŞTİR.
*MEHMET İZZETE GÖRE KÜLTÜR VE MEDENİYET ARASINDAKİ FARK MUHTEVA FARKIDIR.
*MEHMET İZZETE GÖRE TOPLUMSAL İLERLEMENİN ŞARTI FİKRİ ADEMİ MERKEZİYET.
*FINDIKOĞLU, SOSYOLOJİNİN KONSUNU VE METODUNU BELİRLERKEN F. LE PLAY İN FİKİRLERİNDEN YARARLANDI.
*FINDIKOĞLUNA GÖRE ÜNİVERSİTELER BİRBİRLERİYLE, TOPLUM VE ÇEVRE İLE İLİŞKİLİ OLMALIDIR.
*EĞİTİM-ÖĞRETİMİN TEMEL İLKELERİ: NİCELİK DEĞİL NİTELİK-TEŞKİLATLANMA-ŞAHSİ TEŞEBBÜS-A.MERKEZİYET
*MEHMET İZZETİN DAYANA KALDIĞI DÜŞÜNÜR DURKHEİM.
*M. İZZETİN ELE ALDIĞI PROBLEMLERİN BAŞINDA BİREY TOPLUM İLİŞKİSİ GELİR.
*M.İZZETİN TOPLUMLARIN EVRİMİ KONUSUNDA YARARLANDIĞI DÜŞÜNÜR J.M. BALDWİN.
*M.İZZET, SOSYOLOJİ ANLAYIŞINDA YALNIZ OLGULARI GÖRMEK İDDİASINI TAŞIYORDU.
*M.İZZET FELSEFE KONUSUNDA BÖHNEDEN ETKİLENMİŞTİR.
*MUASIR HAYAT VE BÜYÜK ADAMLAR DENEMESİ M.İZZETE AİTTİR.
*MİLLİYET NAZARİYELERİ M.İZZETİN ESERİDİR.
*M.İZZETE GÖRE MİLLİYET ÜLKÜDÜR-AYRIŞTIRICIDIR-MİLLETİ CAMİA HALİNE GETİRİR-FEDAKARLIK İSTER
*M. İZZETE GÖRE DEVLET, BİR MİLLETİN HUKUKSAL OLUŞUMUDUR.
*M.İZZETE GÖRE MİLLET, BERABER YAŞAMA KİSTEYEN VEYA BAŞKALARIYLA BERBAER YAŞAMAK VE BAŞKALARINA TABİ OLMAK İSTEMEYEN KİŞİLERİN TOPLAMIDIR.
*M.İZZETİN İLAÇ GİBİ KULLANDIĞI SÖYLENEN BİLİM SOSYOLOJİ.
*”SOSYOLOJİ KURAMSAL İLİM OLMALI, SİYASET ONUN UYGULAMASINI TEŞKİL ETMELİ.”M.İZZET.
*M.İZZETİN CEMİYET KAVRAMLARI: MUASIR CEM.,CEMİYET-FERT,CEMİYET-BÜYÜKADAM,MİLLİYET-CEMİYET.
*AMAÇLARI BİRDEN FAZLA OLAN TEŞKİLATLI CEMİYETLERİN KRİTERİ İŞ BÖLÜMÜDÜR.
*TÜRK SOSYOLOJİSİNDE SIRASIYLA P.SABAHATTİN-ZİYA GÖKALP-MEHMET İZZET-FAHRİ FINDIKOĞLU ÇALIŞMIŞTIR.
*FINDIKOĞLUNUN ESERLERİ : İÇTİMAİYATA GİRİŞ-HUKUK SOSYOLOJİSİ-MOTODOLOJİ-İKT.SOS.BAKMND. SOSYALİZM
*FINDIKOĞLU, SOSYAL REALİTEDEKİ DEĞİŞİMLERİ ORGNİZMACI-EVRİMCİ GÖRÜŞÜYLE AÇIKLAR.
*FINDIKOĞLUNA GÖRE SOYOLOJİNİN KONUSU SOSYAL REALİTE.
*”MUTLAK HAKİKATLER PEŞİNDE KOŞMAK,TABİATA ESARET GİBİ,MEVCUDA ESARET NETİCESİNİ DOĞURACAKTIR.”FINDIKOĞLU.
*FINDIKOĞLUNUN METODOLOJİK GÖRÜŞ BAŞLIKLARI : DETERMİNİZM-HÜRRİYETÇİLİK-TARİHİ METOD-BÜTÜNCÜ GÖRÜŞ.
*FINDIKOĞLUNA GÖRE TOPLUMSAL OLAYLAR GETSALTÇI GÖRÜŞLER ÇERÇEVESİNDE AÇIKLANMALIDIR.
*FINDIKOĞLU TÜRKİYEDE FİKRİ HAYATIN CANLANMASI İÇİN TAKLİTTEN KAÇINILMALI-RELATİVİST OLUNMALI-GERÇEKÇİ OLUNMALI-ZAMAN VE MEKAN ŞARTLARI HESABA KATILMALI GÖRÜŞLERİNİ ÖNERMİŞTİR.
*FINDIKOĞLU, BATI MEDENİYETİNDEN ALINACAK UNSURLAR KONUSUNDA MÜMTAZ TURHAN İLE HEMFİKİRDİR.
*FINDIKOĞLU DEVLETİN KÜLTÜR DEVLETÇİLİĞİ YAPMASINI SAVUNUR.
*FINDIKOĞLU EĞİTİM KONUSUNDA MERKEZİYETÇİLİKTEN ŞİKAYET EDER.
*FINDIKOĞLUNUN KAFA VE ZİHNİYET MİMARI OLARAK TANIMLADIĞI MESLEK ÖĞRETMEN.
*FINDIKOĞLUNUN YAYINLADIĞI MECMUANIN ADI İŞ.
*FINDIKOĞLUNA GÖRE TÜRKİYEDE ÖĞRETMENLER SADECE 1 KERE 1923-1927 ARASINDA TEŞKİLATLANABİLDİ.
*İLK KÖY SOSYOLOJİSİ KURNA-İSTANBUL DA YAPILMIŞTIR.
*SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARI KADAR EĞİTİM ÇALIŞMALARIYLA DA TANINAN SOSYOLOG İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU
*OSMANLI TARİHİNİ SCİENCE SOCİALE İLE AÇIKLAYAN MEHMET ALİ ŞEVKİ SEVÜNDÜK.
*SANAT SOSYOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE SANAT YAPITLARI İLE ÖNE ÇIKAN İ.H.BALTACIOĞLU.
*İ.H.BALTACIOĞLUNUN KÜLTÜR TANIMINDA YER ALANLAR: MİTOLOJİ-DİL-SANAT-AHLAK. BİLİM YOKTUR!
*İ.H.BALTACIOĞLUNA GÖRE KALKINMANIN TEMEL BİLEŞENLERİ: DİL-DİN-SANAT.
*M.ALİ ŞEVKİ SEVÜNDÜK E GÖRE İDEAL OLAN TOPLUM TİPİ BİREYCİ.
*TOPLUMSAL KURAMLARIN REFORME EDİLMESİ KONUSUNDA İ.H.BALTACIOĞLUNUN TEMEL TEZİ TÜRKE DOĞRU.
*ÇAMLICA KIZ ORTA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPAN, İSTANBULDA DOĞAN VE HUKUK MEZUNU M.A.Ş.SEVÜNDÜK.
*OSMANLI TARİHİNİN SOSYAL BİLİMLE AÇIKLANMASI KİTABI M.ALİ ŞEVKİ SEVÜNDÜKE AİTTİR. SEVÜNDÜK ÜN TÜM ÇALIŞMALARININ TOPLANDIĞI KİTAP BU KİTAPTIR.
*TÜRKİYEDE KÖYE YÖNELİK SOSYOLOJİK İLGİ SCİENCE SOCİALE EKOLÜ TARAFINDAN BAŞLATILMIŞTIR.
*SEVÜNDÜKE GÖRE DEVLET MÜDAHALESİNİN OLDUĞU YERDE YETİŞTİRİLEN KADRO TEKDÜZEDİR.
*SEVÜNDÜKE GÖRE ÇAĞDAŞ BATI UYGARLIĞI BİREYCİ AİLENİN YETİŞTİRDİĞİGİRİŞKEN BİREYLERİN ÜRÜNÜDÜR
*SEVİNDÜK, ÜRETİMDE MERKEZE AİLE BİRİMİNİ KOYAR.
*TÜRK DEVLETİNİN MEKANİZMASINDA ÇİFTÇİ VE ÇOBAN KARIŞIMI ÖRGÜT TIMARLI SİPAHİ.
*TIMARLI SİPAHİLERE DAĞITILAN TOPRAK TIMAR VE ZEAMET. ŞEHZADELERE DAĞITILAN İSE HAS TIR.
*PADİŞAHA VERİLEN TOPRAK HAS-I HUMAYUN.
*İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLUNUN EĞİTİM ALANINDA ETKİLENDİĞİ İSİM J.J.ROUSSEAU. FELSEFEDE İSE H.BERGSON. SOSYOLOJİ ALANINDA DA DURKHEİM DEN ETKİLENMİŞTİR. SOSYALİZM EKOLÜNE BAĞLIDIR.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE, SOSYOLOJİ YÖNTEMİNİN KURALLARI , MANTIĞINDAN HİÇ AYRILMAMIŞTIR.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE SOSYAL OLAYLAR YİNE SOSYAL OLAYLARLA AÇIKLANABİLİR.
*BALTACIOĞLUNUN ESERLERİ : MÜREBBİLER-TİYATRO-MECELLE-İÇTİMAİ MEKTEP.
*BALTACIOĞLUNUN 1934TEN 1978E KADAR ÇIKARDIĞI DERGİ MECMUA.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE DİN SOFTALARI DİNİ DİN OLMAKTAN ÇIKARANLARDIR.
*DİNDEN SONRA TOPLUMUN VAR OLMASINDA İKİNCİ ETKEN DİLDİR.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE MİLLİ KİŞİLİĞİN BİRİNCİ ÖZÜ MİLLİYETÇİLİKTİR. 2. ÖZÜ DİN 3. ÖZÜ DE SANATTIR.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE TOPLUMLARIN EVRİMİNDE İLK AŞAMA KABİLEDİR. 2. AŞİRET 3. DEREBEYİ 4. SİTEDİR.
*BALTACIOĞLUNA GÇRE MİLLETİN DAYANDIĞI MİSTİK ORJİN MİTOLOJİDİR.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE IRK HAYVANİ BİR OLGUDUR. MİLLİYET AHLAKİ BİR OLGUDUR.
*BALTACIOĞLUNUN EĞİTİM ANLAYIŞININ DAYANDIĞI İLKE TOPLUMCULUKTUR.
*BALTACIOĞLU KOSMOPOLİT VE EZBERCİ EĞİTİME KARŞIDIR. UYGULAMALI TOPLUMCU EĞİTİMDEN YANADIR.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE DİN OLMADAN KALKINMA OLMAZ.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE ULUSLARIN KALKINMASI,ŞEHİRLERİN OLUŞMASI, ENDÜSTRİNİN DOĞMASI, SOSYAL İŞ BÖLÜMÜNÜN ARTMASI VB. NÜFUSUN ÇOĞALMASINDAN KAYNAKLANIR.
*İHTİMALİ DETERMİNİZME GÖRE, OLAYLARIN BİRDEN FAZLA SEBEBİ HESABA KATILMALIDIR.
*BERKES’E GÖRE İLERLEMENİN ANAHATI SEKÜLERLEŞME VE ÇAĞDAŞLAŞMADIR.
*H.Z. ÜLKEN’E GÖRE GERÇEĞE EN UYGUN GÖRÜŞ ANADOLUCULUK.
*H.Z.ÜLKENE GÖRE HAFIZANIN ASIL MERKEZİ VATANDIR.
*H.Z.ÜLKEN TÜRKİYEDEKİ SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARINDA İKİNCİ NESİL OLARAK KABUL EDİLİR.
*ÜLKENE GÖRE SOSYOLOJİNİN GELİŞMESİNDE BİRBİRİYLE ÇATIŞAN AKIMLAR VARDIR.BUNLARIN ORTAK GAYESİ İNSAN GERÇEĞİNİ AYDINLATMAKTIR.
*OSMANLININ SON DÖNEMİNDE DAĞILMAYI DURDURMAK İÇİN AKIMLAR: OSMANLICILIK-İSLAMCILIK-TÜRKÇÜLÜK
*Z.GÖKALPİN SOSYOLOJİNİN İSTİKAMETİNİ OLUŞTURDUĞU KENT SELANİK.P. SABAHATTİNİN İSE İSTANBUL.
*BİZİBİR ARADA TURAN SİYASİ COĞRAFYADIR GÖRÜŞÜ OSMANLICILIK.
*BİR SOSYOLOJİK BİRİM OLARAK ASIL GERÇEKLİĞİN MİLLET OLDUĞUNU KABUL EDEN TÜRKÇÜLER.
*MİLLİ BİLİNCİ GELİŞTİRMEK İÇİN HALKA DOĞRU GİTMEK GEREKLİDİR.
*H.Z.ÜLKEN, MEFHUM BUHRANI KAVRAMIYLA KAVRAM KARGAŞASINI KASTETMİŞTİR.
*SOSYOLOJİZM AKIMININ ÖNCÜSÜ COMTE’DUR.
*SOSYOLOJİ EMPERYALİZMİ YANLIŞINA İLK DİKKAT ÇEKEN DİLTHEY.
*DİLTHEY’E GÖRE MANEVİ BİLİMLER ANLAYIŞA DAYANIR. TABİAT BİLİMLERİ AÇIKLAMAYA DAYANIR.
*DİLTHEY’E GÖRE İNSANİ BİLİMLERİN HEDEFİ TARİHİ VE SOSYAL GERÇEĞİ TEK VE FERDİ KARAKTER İÇİNDE KAVRAMAKTIR.
*ÜLKEN’E GÖRE SOSYOLOJİ GENEL OLARAK SOSYAL İLİŞKİLER SAHASINI ARAŞTIRIR.
*ÜLKEN’E GÖRE İŞ EKONOMİK BİR FAALİYETTİR. ORGANİZASYON SİYASİ BİR FAALİYETTİR.
*ÜLKEN’E GÖRE SOSYOLOJİDE TÜMEVARIMIN KULLANILMASI GEREKİR.
*ÜLKEN, SEBEP YERİNE FONKSİYONU KOYAR. KATI DETERMİNİZM YERİNE İHTİMALİ DETERMİNİZMİ KOYAR.
*TOPLUM YAPISI VE SOYAÇEKİM ADLI KİTAP ÜLKEN’E AİTTİR.
*TÜRKÇÜLÜK AKIMININ İDEALİ TURANCILIKTIR.
*BAZI ANKARA KÖYLERİ İSİMLİ ARAŞTIRMA KİTABI NİYAZİ BERKES’E AİTTİR.
*BERKES’E GÖRE OSMANLININ YENİLEŞME ADINA İLK ADIMLARI BASIMCILIK VE ASKERLİK.
*NİYAZİ BERKES MODERNLEŞME KAVRAMI YERİNE ÇAĞDAŞLAŞMAYI KULLANMIŞTIR.
*BERKES’E GÖRE LAİSİZM, KATOLİK HRİSTİYANLIĞIN YAYILDIĞI HALKLARIN DİLİNDE HALKSALLAŞTIRMA ANLAMINA GELİR.
*SEKULARİZM: GELENEKSEL, KATILAŞMIŞ KURUM VE KURALLAR KARŞISINDA ZAMANIN GEREKLERİNE UYAN KURUM VE KURALLARI GELİŞTİRME ANALAMINI İÇİNDE BARINDIRAN KAVRAMDIR.
*BATILILAŞMAK YERİNE, BATILILAŞMAMAK ESASTIR. NİYAZİ BERKES.
*NİYAZİ BERKESİN OSMANLI TÜRK YAPISINI, EKONOMİK ÖZELLİKLERİNİ ELE ALDIĞI KİTABI TÜRK İKTİSAT TARİHİ
*ÜLKENE GÖRE MİLLETİN ÜZERİNDE YAŞADIĞI VE DAYANDIĞI TOPRAK VATANDIR.

ARA SINAV İÇİN BURAYA KADAR ÇALIŞIN. FİNAL İÇİN TAMAMI!

*BORAN’IN TOPLUMSAL TABAKALAŞMA KRİTERİ MESLEKTİR.
*BORAN’IN TOPLUMSAL YAPI ÇALIŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İL MANİSA. KÖY TİPOLOJİSİ OVA-DAĞ.
*BORAN, SOYAL-TOPLUMSAL YAPI TANIMINDA KURUM’U TANIMLAR.
*YASA’YA GÖRE, HASANOĞLAN KÖYÜNDEKİ TOPLUMSAL DEĞİŞMEYİ TREN YOLUNUN GEÇMESİ SAĞLAMIŞTIR.
*YASA’NIN YAPI ANALİZİNDE AİLE KURUMUNA ÖNEM  VERİLİR.
*SİNDEL KÖYÜNDEKİ TOPLUMSAL DEĞİŞME İŞ-GÜCÜN DEĞİŞMESİ.
*YASA’YA GÖRE TÜRKİYE AZGELİŞMİŞ-DOĞULU BİR ÜLKEDİR.
*TÜRK SOSYOLOJİSİNDE İLM-İ İÇTİMA MEKTEBİNİN KURUCUSU PRENS SABAHATTİNDİR.
*DÜNYADA İLK SURVEY ÇALIŞMASINI FREDRİC LE PLAY YAPMIŞTIR.
*TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİNDE, T. YAPI VE DEĞİŞME ÇALIŞMALARINI BAŞLATAN SOSYOLOG MEHMET ALİ ŞEVKİ BEY.
*SOSYOLOJİNİN TÜRKİYEYE GİRİŞ AMACI DEVLETE İDEOLOJİ PROGRAMI HAZIRLAMAK.
*ZİYA GÖKALP’İN SOSYOLOJİNİN EKOLLEŞMESİNE SUNDUĞU FORMÜL SENTEZCİ-MİLLİYETÇİ.
*İLMİ İÇTİMAİ EKOLÜNÜN 1940LARDAKİ TEMSİLCİSİ BEHİCE BORAN.
*BORAN’A GÖRE T. KURUMLARIN İŞLEYİŞ MEKANİZMALARININ ELDE EDİLECEĞİ METOT POZİTİVİST METODOLOJİ
*BİR MESLEKİ HAREKETLİLİK: 1919-1930 ARASI BİRLEŞİK DEVLETLERDE MESLEK GRUPLARININ YAŞ DAĞILIMININ BİR ANALİZİ İSİMLİ ÇALIŞMA B. BORAN’A AİTTİR.
*BEHİCE BORAN, MESLEKLERİ SINIF KAVRAMIYLA TANIMLAR.
*BEHİCE BORAN ÜRETİM VE DAĞITIM SÜRECİNDE KONTROL SAHİBİ OLANLARI T. HİYERARŞİNİN BAŞINA KOYAR.
*B.BORANIN TEZ KONUSU MESLEKİ HAREKETLİLİK.
*BEHİCE BORAN ARAŞTIRMA YAPTIĞI KÖYLERDE GÖÇMENLİK OLAMAMASINA  DİKKAT ETMİŞTİR.
*B. BORANA GÖRE KÖYLERDE YENİ DÜZEN CUMHURİYETİN KURULMASIYLA BAŞLAR.
*B.BORAN’A GÖRE KÖYLERİN FEODALİTEDEN KURTULMA SÜRECİ I. DÜNYA SAVAŞIYLA BAŞLAR.
*B.BORANIN KÖYLERDEKİ TOPLUMSAL DEĞİŞME KRİTERİ ŞEHİRLEŞME.
*B.BORANA GÖRE BİR KAÇ ÇİFTİN BİR ARAUYA GELDİĞİ AİLE ÇOK ÇEKİRDEKLİ AİLE.
*B.BORANA GÖRE TEK ÇİFTLİ VE DİĞER AKRABALARIN KARIŞTIĞI AİLE KARIŞIK AİLE.
*B.BORANA GÖRE ANNE-BABA VE EVLİ KARDEŞLERDEN OLUŞAN AİLE DİKİNE MÜREKKEP AİLE.
*B.BORANA GÖRE EVLİ KARDEŞLERDEN OLUŞAN AİLE YANLAMA MÜREKKEP AİLE.
*B.BORAN, 19.YY EVRİM SÜRECİNİ, REALİTEYLE BAĞDAŞMAMASI NEDENİYLE ELEŞTİRMİŞTİR.
*B.BORAN’A GÖRE EVRENSEL BİR SOSYAL EVRİM TEKNOLOJİDE VARDIR.
*B.BORANIN 1943 YILINDA ÇIKARDIĞI DERGİ ADIMLAR.
*B.BORAN, SANAT VE EDEBİYAT KONULARINI MARKSİZM ETKİSİYLE ELE ALIR.
*YASA’NIN İLK ÇALIŞMASI HASANOĞLU KÖYÜ ÜZERİNEDİR.
*YASA’YA GÖRE MAHMUT BAKKAL’IN BİZİM KÖY ADLI ESERİ TÜRKİYEDE KÖY ÇALIŞMALARININ BAŞLAMA SEBEBİ.
*YASA’YA GÖRE, İLKEL TOPLUMLARDA KÜLTÜRÜ BELİRLEYEN YEREL DEĞERLERDİR. ÇAĞDAŞ TOPLUMLARDA İSE EVRENSEL DEĞERLER.
*YASA’YA GÖRE TOPLUMUN İŞ BÖLÜMÜNÜN SONUCU ORTAYA ÇIKAN GRUPLAŞMA TOPLUMSAL TABAKALAŞMA.
*YASA, TÜRKİYEDE SINIF BİLİNCİNİN GELİŞMESİNİ 1961 YASASINA BAĞLAR.
*YASA, KARŞI CİNSTEN ÇOCUKLARI OLAN DUL İNSANLARIN EVLENMESİ İLE OLUŞAN AİLEYE TAYGELDİ DEMİŞTİR.
*TOPRAK DAĞILIMININ GETİRDİĞİ SORUN AĞALIKTIR.
*MÜBECCEL KIRAY, ŞEHİRLERİN SANAYİLEŞME HIZININ TARIMIN MODERNLEŞMESİNDEN ÇOK DAHA YAVAŞ OLMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN YAPIYI SAHTE ŞEHİRLEŞME KAVRAMIYLA AÇIKLAR.
*KIRAY’IN, SOSYAL YAPI VE DEĞİŞME İÇİN KULLANDIĞI KAVRAMSAL ÇEVRE FEODAL ŞEHİR-MODERN ŞEHİR.
*EREĞLİ ÇALIŞMASINDA T.DEĞİŞMENİN BUHRANSIZ OLMASINI SAĞLAYAN DEĞİŞİMİ DENGELEYEN ARA FORMLAR.
*KIRAY’A GÖRE, TÜRKİYEDE ESKİ YAPIDAN YENİ YAPIYA GEÇİŞTE KULLANILAN EN KAPSAYICI İLİŞKİ PATRONAJ İLŞ.
*LAİK AHLAKIN KAYNAĞI İDEOLOJİDİR.
*KIRAY’A GÖRE, SOSYAL BİLİMCİ İÇİN İLK ADIM ENVANTER. İKİNCİ ADIM KATEGORİLENDİRME.
*KIRAY’A GÖRE TÜRKİYENİN T. YAPISINDAKİ DEĞİŞİMİN ANA EKSENİ KÖYLÜLÜK İÇİNDE GERÇEKLEŞEN DÖNÜŞÜM
*KIRAY’A GÖRE KÖYDEN GÖÇENLERİN KENDİLİĞİNDEN OLUŞAN UYUM MEKANİZMALARINDAN İLKİ TÜKETİM SORUNU İKİNCİSİ EĞİTİM SORUNU ÜÇÜNCÜSÜ MESLEK SORUNUDUR.
*II.DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA METROPOLLERDEKİ SOSYAL DEĞİŞİM İSİMLİ ESER M.KIRAY’A AİTTİR.
*M.KIRAY, EREĞLİ ÇALIŞMASINDA SURVEY TEKNİĞİNİ KULLANMIŞTIR. BU ÇALIŞMADA İLK DEFA TAMPON KURUM KAVRAMI KULLANILMIŞTIR.
*M.KIRAY’A GÖRE EREĞLİDE EN ARKADAN GELEN MESLEK ÇİFTÇİLİK.
*EREĞLİDE SAYI BAKIMINDAN EN KALABALIK, ROL VE FONKSİYON BAKIMINDAN EN ÖNEMLİ GRUP TÜCCAR-ESNAF
*ARAMAK İSİMLİ DERGİYİ ÇIKARAN SOSYOLOĞUMUZ CAHİT TANYOL.
*CAHİT TANYOLDA 1950Lİ YILLARDA DURKHEİM VE Z.GÖKALP ETKİSİ GÖRÜLMÜŞTÜR. 60-90 ARASIDA MARKSİST.
*CAHİT TANYOLUN 90LARDAN SONRA TÜRKİYEDEKİ DEĞİŞMELERE BAĞLI OLARAK ODAK NOKTASI KEMALİZM VE ORDU OLMUŞTUR. BU YILLARDA EN ÇOK ETKİLENDİĞİ İSİM WEBER OLMUŞTUR.
* ÇEŞİTLİ TASAVVUF VE TARİKATLARA GİRENLER BİR ÇOK DENEMEDEN GEÇERLER. SEYRİ SÜLÜK DENİR BUNA.
*İNSANI HAZLARA ŞEHVETE SÜRÜKLYEN NEF İLE BUNA ENGEL OLMAK İSTEYEN BEN NEFSİ LEVNAME-NEFSİ EMARE
*TANYOLUN DİN VE LAİK HAYAT FİKRİNİN TEMELİNDE DURKHEİM VARDIR.
*TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLMADAN ÖNCEKİ DİNİ ŞAMANİZM.
*TANYOLA GÖRE TÜRK DEVLETİ FELSEFESİNİN KAYNAĞI MİTOLOJİ.
*TANYOLA GÖRE DOĞU BATI DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ARKASINDAKİ MİTOLOJİLER YUNAN-ŞAMAN.
*BATIDA DEVLETİN TÜRÜ,AMACI VE NİTELİĞİ SOSYAL SINIFA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.
*TÜRKLERİN BATIDAN FARKLI BİR TOPLUM YAPISI OLDUĞUNU İLK FARK EDEN PRENS SABAHATTİN.
*TANYOLA GÖRE, BİREYİN DOĞUŞTAN HAZIR BULDUĞU VE İÇİNDE YETİŞTİĞİ DEĞERLER KÜLTÜR.
*TANYOLA GÖRE BİR MEDENİYETİ YARATAN VE ONA YÖN  VEREN ŞAHSİYET TERBİYESİ.
*CEMİL MERİÇ TÜRK TOPLUMUNDA ELEŞTİREL SOSYOLOGLAR ARASINDA DEĞERLENDİRİLİR.
*CEMİL MERİÇE GÖRE SOSYOLOJİ BİLİMİNİN GERÇEK KURUCUSU İBN HALDUNDUR.
*SAİNT SİMON O GÜNÜN AVRUPASINDA TOPLUMSAL TABAKALARI ÇALIŞANLAR-AYLAKLAR ŞEKLİNDE ELE ALMIŞTR
*C.MERİÇ KARL MARX’I, AHLAK VE POLİTİKAYI AYIRMASI BAKIMINDAN MACHİAVELLİ NİN DEVAMI OLARAK GÖRÜR
*CEMİL MERİÇ SOSYOLOJİYİ YENİ BİR İDEOLOJİ-TEOLOJİ GİBİ SIFATLARLA ADLANDIRIR.
*KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ İSİMLİ ESER MÜMTAZ TURHANA AİTTİR.
*M.TURHANIN ÖZGÜN FİKİRLER ÜRETTİĞİ KONULAR:BATILILAŞMA-KALKINMA-MİLLET-MİLLİ KÜLTÜR.
*M.TURHAN TÜRİKİYE İÇİN DUYGULAR VE BASMAKALIP DÜŞÜNCENİN BASKIN OLDUĞUNDAN ŞİKAYET EDER.
*M.TURHAN SOSYAL PSİKOLOJİDEN YARARLANMIŞTIR.
*M.TURHANA GÖRE EN İYİ KÜLTÜR TANIMINI MALİNOWSKİ YAPMIŞTIR.
*M.TURHANA GÖRE TÜRKİYEDE 19. YYLA KADAR SERBEST KÜLTÜR DEĞİŞMESİ OLMUŞTUR.
*M.TURHANA GÖRE DAVRANIŞLARDA DEVAMLI VE HAKİKİ BİR YENİLİK SAĞLANMASININ TEMEL KOŞULU ZİHNİYETTE DEĞİŞİKLİK YAPMAK.
*TURHAN’A GÖRE MİLLETLER ARASINDA KÜLTÜR VE MEDENİYET FARKLARINI DOĞURAN AYDIN ZÜMRELER.
*ÜNİVERSİTE PROBLEMİ İSİMLİ ESER M.TURHANA AİTTİR.
*TURHANA GÖRE AYDIN İLE HALK ARASINDA ORTAK BAĞ OLARAK DİL YER ALMAZ. DİN,ENTELEKTÜEL VS
*CEMİL MERİÇ ŞAİR-MÜTERCİM-ELEŞTİRMEN VE DÜŞÜNÜRDÜR. AKADEMİSYEN DEĞİLDİR.
*CEMİL MERİÇ, YAHYA KEMAL,NECİP FAZIL VE NAZIM HİKMETTEN DAHA İYİ BİR ŞAİR OLAMAYACAĞINI ANLADIĞI İÇİN ŞAİRLİĞİ BIRAKMIŞTIR.
*CEMİL MERİÇ E GÖRE İBN HALDUNDAN SONRA SOSYOLOJİNİN 4 BÜYÜK KURUCULARI: SİMON-MARKS-COMTE-PROUDHON.
*MERİÇİN SOSYOLOJİ İÇİN KULLANDIĞI TERİMLER : ÜMRAN-TEOLOJİ-YENİ BİR İDEOLOJİ-BUHRANLARIN ÇOCUĞU
*CEMİL MERİÇE GÖRE MACHİEVELLİNİN DÜŞMANLARI MAKYAVELİSTLER.
*BAYKAN SEZERE GÖRE DOĞU BATI ÇATIŞMASININ TEMELİNDE FARKLI ÇIKARLAR DÜŞÜNCESİNİN YATTĞINI BLRTR
*BAYKAN SEZERE GÖRE KARŞILAŞILAN BİR SORUNU ÇÖZMEDE SİSTEMATİK YOLLAR İZLEMEYE YÖNTEM DENİR.
*B.SEZERE GÖRE TÜRK SOSYOLOJİSİNDE EN BÜYÜK KAYNAK BATI SOSYOLOJİSİ.
*B.SEZERİN GÖRÜŞLERİNİN ŞEKİLLENMESİNDEKİ EN BÜYÜK ETKEN YAŞADIĞI İKLİM.
*MERKEZ-ÇEVRE, ŞERİF MARDİNİN ANALİZ BİRİMLERİNDENDİR.
*KÖK PARADİGMA KAVRAMI, YUMUŞAK İDEOLOJİLER VE YUMUŞAK-SERT KAVRAMLARI ŞERİF MARDİNE AİTTİR.
* SEZERE GÖRE SOSYOLOJİ TARİH BİLİMİNİN ÜRÜNÜDÜR. TARİHİN KAYNAĞI İSE TOPLUMSAL ÇATIŞMALARDIR.
*B.SEZERE GÖRE GÜNÜMÜZ TÜRK TOPLUMU AÇISINDAN İLK BELİRLEMEMİZ GEREKN SORUN KÖY SORUNU.
*B.SEZERE GÖRE TÜRK SOSYOLOJİSİNİN EN ÖNEMLİ BAŞLIĞINI YÖNTEM OLUŞTURUR.
*SOSYOLOJİNİN YÖNTEM TARTIŞMALARI,SOSYOLOJİNİN ANA KONULARI,SOS. ANA SORUNLARI-> B.SEZER.
*KENDİNİ SORGULAYABİLEN,KENDİ ÜZERİNE SORULAR SORABİLEN REKLEFSİF BİLİM.
*ŞERİF MARDİNİN YAZARLIK YAPTIĞI DERGİ FORUM DERGİSİ.
*ŞERİF MARDİNİN GENEL SEKRETERLİĞİNİ YAPTIĞI PARTİ HÜRRİYET PARTİSİ.
*GENÇ OSMANLI DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU, JÖNTÜRKLERİN SİYASİ FİKİRLERİ ÇALIŞMALARI ŞERİF MARDİNE AİTTİR.
*MARDİNE GÖRE JÖNTÜRKLERDE KESİN BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN MUHAFAZAKARLIK.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler