AÖF Toplumsal yapı soru ve cevaplar

TOPLUMSAL YAPI SORU-CEVAPLAR

1. Ekonomik faaliyetlerde hem devletin hem de özel teşebbüsün birlikte yer aldığı ekonomik sistemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: KARMA EKONOMİ

2. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomiyle ilgili bakanlıktır?

CEVAP: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

3. Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı’nın temel görevidir?

CEVAP: KAMU GELİRLERİNİ TOPLAMAK VE BÜTÇEYİ HAZIRLAMAK

4. uygulamalardan hangisi 1980 sonrası Türkiye’nin benimsediği ekonomi politikası içinde yer almamıştır?

CEVAP: YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİNİN YASAKLANMASI

5. Küreselleşme sürecinde ekonomi alanında aşağıdaki aktörlerden hangisinin etkisi azalmaya başlamıştır?

CEVAP: ULUS DEVLET

 1. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının uygulanmasından sorumludur?

  CEVAP:EKONOMİ BAKANLIĞI

 2. Aşağıdakilerden hangisi ekonominin uğraş alanı içine girmez?

  CEVAP: LAİKLİK

  8. Ülkede bulunan bozuk paranın basılması aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

  CEVAP: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

  9. Her toplum için geçerli olacak iktisat kanunlarının olmadığını, toplumların değişiminde kurumsal yapıların etkili olduğunu savunan ekonomik görüş aşağıdakilerden hangisidir?

  CEVAP: KURUMSAL İKTİSATÇI GÖRÜŞ

  10. Aşağıdakilerden hangisi küresel ekonomiye yön veren, uluslararası ekonomik örgütler arasında sayılamaz?

  CEVAP: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

  11. Din/devlet ayrılma modellerinden biri boşanan bir çiftin mal ve alan paylaşımına benzer. Bu modelin adı ve modelin kabul edildiği ülke eşleşmesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  CEVAP: CONCORDAT-İTALYA

  12. Osmanlı Devlet düzeninin ne feodal ne de teokratik bir düzen olmadığını belirten toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

  CEVAP: NİYAZİ BERKES

  13. Osmanlı İmparatorluğu döneminin son iki yüzyılında, bürokratların ve aydınların yeni düzen arayışları dinden bağımsızlaşarak ortaya çıkan kurumlara sahne oldu. Bu esnada hukuk, eğitim ve askeri alanda çeşitli yeniliklerden ilki hangisidir?

  CEVAP: ULEMANIN MUDAHIL OLMADIĞI, BİLİME VE AKLA DAYALI YENİ BİR ASKERİ

  14. Devletin dindışılığı/sekülerliği ve halksallığı anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  CEVAP: DEVLETİN LAİKLİĞİ

  15. Aşağıda verilen örneklerden hangisi Durkheim’ın din olgusuna göre doğrudur?

  CEVAP: Toplumun temel ahlak değerlerine göre yaşamamız dinin önerdiği ahlaki yaşamla genellikle örtüşür.

 3.  ‘heteredoks’ kelimesinde ifadesini bulan temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir?

  CEVAP: ALEVİLİK PEK ÇOK FARKLI KAYNAKTAN BESLENEREK VARLIK BULDU

  17. Türk laikliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  CEVAP: KISMEN RUHBAN KARŞITI EĞİLİMLER SERGİLER

  18. hangisi dinin sınıflar arasındaki ilişkilerdeki ideolojik işlevini merkeze alarak dini ele almaktadır?

  CEVAP: MARX

  19. Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşme için söylenemez?

  CEVAP: Sekülerleşme tüm dünyada tek tip bir süreç halinde işler.

  20. Aşağıdakilerden hangisi “değerler” için söylenebilir?

  CEVAP:
  Her toplumda değer sistemleri isteyerek veya istemeden bozulabilir.

 4. Ülkenin iç ve dış siyasetini belirlemek ve sağlamakla görevli, kamu yönetiminin en üst kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

  CEVAP: BAKANLAR KURULU

  22. Sosyoloji alanında yayımlanmış ilk monografi aşağıdakilerden hangisine aittir?

  CEVAP: NİYAZİ BERKES

  23. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı açıklayan sosyolojik kuramlar arasında sayılmaz?

  CEVAP: PSİKOANALİTİK YAKLAŞIM

  24. Resmi örgütler, şirketler ve siyasi partiler aşağıdakilerden hangisine birer örnek olabilir?

  CEVAP: GRUP

  25. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi toplumsal yapısı için söylenemez?

  CEVAP: Osmanlı Devleti’nde merkezi bir devlet otoritesi gerekli değildi.

 5. Hangisi 2007 yılında, 1982 Anayasası’nda yapılan değişikliklin dışında kalır?

  CEVAP: ANAYASA MAHKEMESİNDE YEDEK ÜYELİK SİSTEMİN KALDIRILMASI

  27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devletinin tanıdığı kiliselerden biridir?

  CEVAP: RUM ORTODOKSLARI

  28.hangisi, 1990 sonrasında sayıları artan denetleyici ve düzenleyici kurumlar arasında sayılamaz?

  CEVAP: MİLLİ GÜVENLİK KURULU

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar