AÖF Temel bilgi teknolojileri çıkmış sorular

Temel bılgı teknolojılerı 1

1. Delikli kart tek nolojisi ilk olarak hangi veri işleme evresinde
ortaya çıkmışr?
A) Mekanik veri işleme
B) El ile veri işleme
C) Elektromekanik veri işleme
D) Bilgisayarlı veri işleme
E) Elektronik veri işleme

2. I. Sınıflandırma
II. Özetleme
III. Sıralama
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayarın veriler
üzerinde yapğı işlemlerdendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi USB bağlan şeklinin avantajlarından
biri değildir?
A) Bilgisayarı kapatmak gerekir.
B) Kasayı açmaya gerek yoktur.
C) Her bilgisayara 127’ye kadar aygıt bağlanmasına izin verir.
D) Bazı aletler gerekli elektrik enerjisini buradan alır.
E) Kart takmaya gerek yoktur

4. Yazma işlemi için toner adı verilen karbon tozlarını kullanan
ve tonerin yüksek ısıda kağıt üzerine yapışrılması ile
yazdırma işlemini gerçekleşren yazıcı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nokta vuruşlu matris yazıcılar
B) Sar yazıcılar
C) Mürekkep püskürtmeli yazıcılar
D) İğne uçlu yazıcılar
E) Lazer yazıcılar
5. Aşağıdaki işlem sistemlerinden hangisi açık kaynak kodu
kullanır?
A) MAC OS X
B) Pardus
C) PC-DOS
D) Windows 8
E) MS-DOS
6. Herhangi bir nesne silinirken …………….. tuşu basılı tutulursa,
geri dönüşüm kutusu kullanılmaz, nesne kalıcı olarak silinir.
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gerilmelidir?
A) Shi
B) Ctrl
C) Tab
D) Alt
E) Alt Gr
7. Aşağıdakilerden hangisinde Kes – Kopyala – Yapışr
komutlarının klavye kısayolları sırasıyla ve doğru olarak
verilmişr? A) Ctrl – C / Ctrl – X / Ctrl – V
B) Ctrl – X / Ctrl – V / Ctrl – C
C) Ctrl – X / Ctrl – C / Ctrl – V
D) Ctrl – V / Ctrl – X / Ctrl – C
E) Ctrl – V / Ctrl – C / Ctrl – X

8. Aşağıdakilerden hangisi Windows işlem sistemindeki bir
nesneye kısayol oluşturmak için geçerli bir yöntem değildir?
A) Sağ tuş menüsünden komut vererek
B) Sağ tuş ile sürükleyerek açılan menüden
C) Kopyala – Kısayol Yapışr komutlarıyla
D) Ctrl tuşuna basılı tutarak sürükleme harekeyle
E) Sağ tuş menüsünden gönder komutu vererek

9. …………………… Windows İşlem Sistemi’nin kurulu olduğu bir
bilgisayarda tüm yazılım ve donanım birimlerine yönelik ayar
yapma imkanı tanır.
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gerilmelidir?
A) Aygıtlar ve Yazıcılar
B) Belgeler
C) Denem Masası
D) Donalar
E) Yardım ve Destek

10. I. Pencere Rengi
II. Sesler
III. Ekran Koruyucu
IV. Masaüstü Arka Planı
Yukarıdaki ayarlardan hangileri kişileşrme penceresinden
yapılabilir?
A) II ve III
B) I ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
11. MS Windows 8 işlem sisteminin denem masasındaki
kişiselleşrme penceresinden aşağıdaki ayarlardan hangisi
yapılamaz?
A) Masaüstü arka planı
B) Pencere rengi
C) Sesler
D) Ekran koruyucu
E) Tarih ve Saat

12. MS Windows 8 işlem sistemi ile birlikte bilgisayara otomak
olarak yüklenen not deeri, paint gibi programlar başlat
menüsünün hangi bölümünde yer alır?
A) Donalar
B) Başlangıç
C) Programcık
D) Uygulamalar
E) Belgeler

13. MS Word 2010 programına ilişkin klavye kısayolu ve işlevi
eşleşrmelerinden hangisi doğrudur?
A) Kaydet – Ctrl+V
B) Yeni – Ctrl+S
C) Farklı Kaydet – Ctrl+N
D) Aç – Ctrl+O
E) Yazdır – Ctrl+Y
14. Aşağıdaki komut gruplarından hangisi Wordpad programının
Görünüm sekmesinde yer alır?
A) Yazı pi grubu
B) Yakınlaşr
C) Paragraf grubu
D) Ekle grubu
E) Düzenleme grubu
15. I. Dosya adı
II. Dosya kayıt türü
III. Dosya konumu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Word programının
Farklı Kaydet penceresinden belirlenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

16. Word programında bir mende kullanılan boyut, font vb.
özelliklerin başka bir mende de kullanılmasını sağlayan araca
ne ad verilir?
A) Biçim oluşturucu
B) Biçim dönüştürücü
C) Biçim çevirmeni
D) Biçim boyacısı
E) Biçim sağlayıcı
17. Word programında paragraf sayfaya sığmadığında, paragrafa
ait sarların bölünmemesi için Paragraf ileşim kutusundaki
hangi özellik kullanılır
A) Sarları birlikte tut
B) Tek kalan sarları önle
C) Sonraki ile birlikte tut
D) Önce sayfa sonu
E) Paragra birlikte tut
18. Word programında belgeye grafik eklemek için kullanılan
Grafik düğmesi Ekle sekmesindeki hangi grupta yer alır?
A) Bağlanlar
B) Simgeler
C) Çizimler
D) Nesneler
E) Resimler
19. Excel programında sekme bileşenlerini kullanmadan Kaydet
ve Geri Al gibi sık kullanılan komutlara erişimi sağlayan çubuk
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hızlı erişim araç çubuğu
B) Kısayol çubuğu
C) Başlık çubuğu
D) Durum çubuğu
E) Formül çubuğu
20. Excel programında hesaplama araçlarına, fonksiyonlara ve
fonksiyonlara ait işlevlere ………………. sekmesinden ulaşılır.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gerilmelidir?
A) Giriş
B) Ekle
C) Formüller
D) Veri
E) Gözden Geçir

21. I. Klavye
II. Yazıcı
III. Tarayıcı
IV. Hoparlör
Yukarıdakilerden hangileri bilgisayarın giriş birimlerindendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

22. I. Men oluşturma ve düzenlemek için kullanılır.
II. Varsayılan dosya uzansı “.docx”r.
III. Elektronik tablo programıdır.
MS Word 2010 programına ilişkin yukarıdaki ifadelerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

23. MS Word 2010 programında tüm belgenin arkasına logo,
slogan vb. bilgileri silik bir biçimde basrmaya yarayan özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer işare
B) Dipnot
C) Sonnot
D) WordArt
E) Filigran
24. MS Word 2010 programıyla hazırlanan belgelerde metni
açıklamak, menle ilgili yorumlarda bulunmak veya kaynak
belirtmek amacıyla kullanılan komut aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İçindekiler
B) Dipnot
C) Altbilgi
D) Çapraz Başvuru
E) Dizin Ekle
25. Bir Word belgesindeki “fotoğraf” kelimelerinin tamamını
“resim” kelimesine çevirmek için aşağıdaki komutlardan
hangisi kullanılır?
A) Bul
B) Git
C) Seç
D) Değişr
E) Değişiklikleri izle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
C E A E B A C D C E E A D B E D A C A C B C E B D

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar