AÖF Kentleşme ve konut politikaları sınav tüyoları

Kentleşme ve konut politikaları aöf sınav taktikleri

Kentçilik biliminin kamu yönetimiyle ilgisi ^ Mülkiyet hakkının kullanılması
Kent ^ Fizyolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılandığı….
Nüfusu 2.000’den aşağı => Köy Nüfusu 2.000 ile 20.000 ^ Kasaba-ilçe, 20.000’den çok nüfus ^ Kent-il
Fonksiyonları Açısından Kentler ^ Sosyo-ekonomik yeri, önemi ve sınırı
Kültürel Fonksiyon ^ Yükseköğretim kurumları, edebiyat ve güzel sanat faaliyetleri, çeşitli kongre ve festival düzenleme imkânları, müzeler ve dini merkezler
METROPOLİS ^ Büyük kentlerdir
MEGALOPOLİS => Sosyo-ekonomik ve kültürel etkilerini ülke sınırları dışına kadar götürebilen kent.
Kentleşmenin Özellikleri ^ Değişme ^ Devletin ödevlerinde artış ^ Problemler ve görevler karmaşık ve teknik nitelik
Planlama ^ Gelecek ^ Bir kararlar sistemi
KAPSAMLI KENT PLANLAMASI ^ Gelecekte ulaşılacak olan boyutlarla ilgili hedefleri tespit eden planlama
Kent Planlamasının Evreleri ^ Bilgi Toplama ^ Planı Hazırlama ^ Uygulama ve Denetim
1842 ^ Moltke, İstanbul’un ilk imar planı ^ “EBNİYE NİZAMNAMESİNE”
EBNİYE KANUNU ^ OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN İLK İMAR KANUNU
Yerleşme alanları kademelendirilirken metropolitan alanların yan yana gelmeleriyle devamlı ve bitmeyen bir kent görünümü kazanan coğrafi bölgelere “megalopolis” adı verilmektedir.

 

BÜYÜKŞEHİR ^ Nüfus yoğun ^ Bölgenin merkezi durumunda bulunan merkezi kent veya kentlerin oluşturdukları birim.

 

Sosyal Planlama => Eğitim, iş, sağlık ve sosyal yönlerden ortaya çıkan çeşitli sorunlarına çözüm bulma

 

Özel Amaçlı Büyükşehir Alanları ^ “Katılma” ^ Vergi koyma veya vergi toplama yetkisine sahip bağımsız ve özerk yönetim birimler

 

Özel amaçlı büyükşehir alanları ^ Atama

 

Büyükşehir alanında yürütülen Kamu Hizmetleri ^ Ulaşım, sağlık ve refah hizmetleri.

 

İngiltere ^ Sağlık hizmetleri, kentin alt yapı tesislerinin yapılması alt kademe yönetimi ^ “district’ler”

 

İngiltere’de Büyükşehir Alanının Tanımlanması

•  Standart Metropolitan Çalışma Alanı

•  Metropolitan Ekonomik Çalışma Alanı

 

Kentleşmiş alan, birbirini tamamlayan fiziki yerleşme bölgeleri

 

Bölgeleme (Zoning): planın uygulama aracı ^ toplumun gelecekteki ihtiyaçları

 

Tek Kademeli Yönetim Yaklaşımı ^ Yerel otoritenin fiziki sınırının genişletilmesi ve görevlerin birleştirilmesi

 

Çift Kademeli Yönetim Yaklaşımı: “özel amaçlı büyükşehir alanları kurulması” “büyükşehir alan federasyonları kurulması veya “isteğe bağlı büyükşehir alan birliklerinin” oluşturulması

 

Özel amaçlı büyükşehir alan kuruluşlarının önemli özellikleri:

•      Coğrafi ve fonksiyonel açılardan geniş bir alanı kapsamaları,

•      İlke olarak tek amacı gerçekleştirmek için kurulmuş olmaları,

•      Kapsadığı fiziki alanın geniş ve değişebilir olması.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar