AÖF İngilizce ders özeti

AOF İNGİLİZCE DERSİ ÖZETİ

ÜNİTE 1

(WHAT İS YOUR NAME?)

Ben – I – am
Sen – You – are
O – He (Erkekler İçin) : is kullanılır
O – She (Bayanlar İçin) : is kullanılır
O – İt (Cansız Varlıklar İçin) : is kullanılır

Biz – we : are kullanılır
Siz – you : are kullanılır
Onlar – they : are kullanılır

:: Yardımcı Fill Kullanımı ::

Türkçe : Özne + Nesne + Yüklem : Ben Ankara’ya gidiyorum.
Yüklem

İngilizce : Özne + Yüklem + Nesne : I go to Ankara

Türkçedeki isim cümlelerini İngilizcede yardımcı fiil ile yaparız.Fiil olabilecek kelimeler tek başına cümlede yer alabileceği gibi, fiil olmayan kelmelerde sonuna “-ım,-im,-ımız,-umuz,-dır,-dir” gibi ekler alarak fiilleştirilirler.Bu fiillere İngilizcede yardımcı fiil denir. (-am,-is,-are)…

Not : Yardımcı fiiller bir iş,bir oluş,bir hareket bildirmezler.Ancak tanıtma,durum,yer cümlelerinde kullanılırlar.

::Olumlu Cümle::

I am a doctor. (Ben bir doktorum.)

You are a doctor.
He is a doctor.
She is a doctor.

İt is a cat.

We are doctors
You are doctors.
They are doctors.

Not : İngilizcede tekil olan nesnelerin başına “bir” anlamına gelen “-a,-an” getirilir.Özne tekilse,yüklemde tekil olmak zorundadır.

A notebook
A book
An umrella
A table
An hour : (İstisna.Okunuşundan kaynaklanıyor.)
A dog
An orange
An apple
An engineer (mühendis)
A pencil

::Olumsuz Cümle::

Özne + Yardımcı Fiil + Not + Nesne

I am not a doctor ( Ben bir doktor değilim)

You are not a doctor
Aren’t

He is not a doctor.
İsn’t

We are not doctors.
You aren’t doctors.
They are not doctors.

Aşağıdaki cümleler her iki şekilde de yazılabilirler
I am not : I’m not
You are not : You’re not : You aren’t
She is not : She’s not : She isn’t

:: Soru Cümlesi ::

İngilizcede iki tip soru cümlesi vardır.

 1. A) Onaylatma Soruları (Yes,No’lu Sorular)

Bir cümlenin onaylatma sorusu haline gelebilmesi için özne ve yardımcı fiil yer değiştirir.

Örnek: You are a teacher

Soru hali : Are you a teacher. (Dikkat ederseniz özne ve yardımcı fiil yer değiştirdi)

Verilebilecek Cevaplar
– Yes,I am a teacher veya Yes I am
– No, I am not a teacher veya No I2m not

Örnek : İs she a doctor?

– Yes she is
– No she isn’t

Örnek : They are english?

Soru Şekli : Are they english?

– Yes,they are
– – No they aren’t

Önemli Not 1 : İngilizcede bir soru yardımcı fiil ile başlıyorsa cevapta mutlaka yes veya no ile başlar.

Önemli Not 2 : İngilizcede bir soruda you öznesi ile soru soruluyorsa , I öznesi ile cevap verilir. (Sen-Ben İlişkisi)

 1. B) Bilgi Alma Soruları

What : Ne?
Who : Kim?
Whose : Kimin?

Why : Niçin?
Where : Nerede?
How : Nasıl?

When : Ne Zaman?
What Time : Saat kaç?

Örnekler

1)What is your name?
My name is Yılmaz.

2) Are you Jane?
Yes I am

3) İs your name jane?
Yes,it is
No it isn’t

4) İs his name John?
Yes it is.
Yes he is kesinlikle olmaz….İt ile cevap verilir.

5) Are you Erdal?
Yes I am
No I am nor
I – My (Benim)
You – Your (Senin)
He – Gis (Onun) : Erkekler için
She – Her (Onun : Bayanlar için
İt – İts (Onun) : Cansız Varlıklar için

We – Our (Bizim)
You – your (Sizin)
They – Their (Onların)

ÖZEL KALIPLAR

Hello (Hi) : Merhaba
Good Morning – Günaydın : 05:00 – 12:00 saatleri arasında kullanılır
Good Afternoor – Tünaydın : 12:00 – 17:00 saatleri arasında kullanılır
Good Evening : İyi akşamlar : 17:00 – 22:00 saatleri arasında kullanılır
Goog Night : İyi geceler : 22:00 – 05 : 00 saatleri arasında kullanılır
Excuse Me : Afedersiniz

Örnek : Excuse me ! Where is mr.Long?

 • I’m sorry (Özür Dilerim veya üzgünüm)
  • That’s all right (Önemli değil)

Yukarıdaki iki cümle birbirlerini tamamlarlar…Yani ikisi ardı ardına kullanılır.Karşıdaki üzgün olduğunu söylediği zaman sizde önemli değil diyerek cevap verirsiniz.Aşağıdaki örnek gibi.

X : I’m late.I’m sorry
Y : That’s all right.

Come İn : Buyurun
Bye Bye (Good Bye) : Hoşça kal

ÜNVANLAR

Konuşmalarda ve selamlaşmalarda sadece isim söylenirse samimi,unvan ve soyadı ile söylenirse resmi bir görüşme söz konusudur.

Mr (Bay) : Erkeklere resmi ortamda hitapta bulunmak için kullanılır.Ya sadece soyadı ile ya da ad ve soyad bir arada kullanılır.

Örnek : Mr.Alper Zeybek veya Mr.Zeybek

Mr.Alper demek kurala aykırıdır.

Mrs (Bayan) : Evli bayanlara resmi ortamlarda hitap etmek için kullanılır.

Örnek : Mrs. Blackbird : Erkeklerdeki kural burada da geçerlidir.

Miss : Bekar bayanlar için kullanılır.Kural yukaridaki ile aynıdır.

Sır : Beyefendi
Madam : Hanımefendi

Not : Sır ve madam adını bilmediğimiz ya da söyleme gereği duymadığımız bay ve bayanlara hitap için kullanılır.Bu iki kelimeden sonra kesinlikle isim gelmez.

RAKAMLAR

0 : Zero (Oh)
1 : One
2 : Two
3: Three
4: Four
5 : Five
6 : Six
7 : Seven
8 : Eight
9 : Nine

Telefon numaralarının okunuşları;
6132590 : six-one-three-two-five-nine-oh
6277703 : six-two-double seven-seven-zero-three
6223998 : six-double two-three-double nine-eight
2388887 : two-three-double eight – double eight- seven

Soru Örneği : What is your telephone number?
Cevap : İt is 625 48 13

Soru Örneği : İs that Ayşe?
Cevap : Yes,it is

Soru Örneği : İs that 6132518?
Cevap : Yes,it is.

Telefon numaralarında dikkat etmeniz gereken kural şudur.Eğer aynı rakamlar iki defa ardı ardına kullanılmışsa onları okurken double kelimesini kullanmalısınız…

Yani 88 yazıyorsa telefon numarasında bunu iki defa eight yazarak değilde double eight yazarak belirtmeliyiz.

Ya da ardı ardına iki defa numaralar tekrarlanmışsa 8888 gibi…O zaman da iki defa double eight-double eight diye okuruz.

Eğer üç defa yazılmışsa 888 gibi…İşte o zaman ilk iki rakam için double eight der ve üçüncü sekiz içinde sadece eight deriz….Yani double eight – eight gibi…

ÜNİTE 2

(How Do You Do?)

how dou you do? kalıbı resmi bir ortamda ilk kez karşılaşan kişiler arasında “memnun oldum” anlamında kullanılır.Bazen ise bende anlamına gelmektedir.Bu kalıpta dikkat edilmesi gereken en önemli nokta “how do you do” kalıbının kesinlikle nasılsınız anlamına gelmediğidir.

Örnek
Gülay: This is mrs.Deniz (Bu bayan Deniz)
Kaya: How do you do. (Memnun oldum)
Deniz: How do you do. (Bende)

Not : Arkadaşlar bu şu şekilde soru olarak karşınıza gelir.Mesela soruda derki iki kişi konuşurken bir tanesi “how do you do” der ise diğer kişi nasıl cevap verir? Yine aynı şekilde “how do you do” diyerek cevap verir.Yani aklınızda kalsın bu kalıba yine aynı kalıp ile cevap verilir.

AİLE BİREYLERİNİ TANIMLAYAN SÖZCÜKLER (İYİ EZBERLEYİN)

Father : Baba
Mother : Anne
Doughter : Kız Evlat
Son : oğul (Erkek evlat)
Nephew : Erkek yeğen (Kuzen)
Niece : Kız yeğen (Kuzen)
Brother : Erkek kardeş
Sister : Kız kardeş
Grandmother : Büyük anne
Grandfather : Büyük baba
Sister – in – low : Erkek kardeşin eşi (Yenge)
Brother – in – low : Enişte-Bacanak
Aunt : Hala,Teyze
Uncle : Amca,Dayı
Parents : Anne,baba (Ebeveyn)
Husband : Erkek eş
Wife : Bayan eş

Not : Bu sözcüklerin bayanlarla ilgili olanları için “she” baylarla ilgili olanları için “he” zamiri kullanılır.

Örnekler
1.How is your nephew? (Erkek kuzenin nasıl?)
He is fine, thanks. (O iyi,teşekkürler)

2.Who is your aunt? (Teyzen kim?)
She is my mother’s sister. (O annemin kız kardeşidir)

3.Who is your uncle? (Amcan kim?)
He is my father’s brother. (O babamın erkek kardeşidir)

 1. Who is your nephew? (Kuzenin kim?)
  He is my uncle’s son (O amcamın oğludur)

İYELİK EKİNİN KULLANIMI

İyelik eki ile çoğul eki olan “s” takısı birbirine karıştırılmamalıdır.Kelimeleri çoğul yapan “s” takısı her zaman kelimeye bitişik yazılır ve “-ler,-lar” anlamındadır.

Örnek : Books, doors , Windows, teachers…gibi…

Oysa iyelik eki olan (‘s) sözcüklerden kesme işareti ile ayrılır.

Örnek : Kaya’s, Gül’s , Kemal’s , Book’s

İyelik takısı alan isimler yerine iyelik sıfatları kullanılabilir.Anlam bakımından bir fark yoktur.

Aşağıdaki sözcükleri ezberleyiniz.
My
Your
His : Erkek
Her : Bayan
Its
Our
Your
Their

Örnek
Ayşe’s sister is Ali’s niece
(Ayşe’nin kız kardeşi, Ali’nin yeğenidir.)
(Onun) (Onun)

Mr. Turan is Mehtap’s uncle.
(He) (Her)

(Bay Turan, Mehtap’ın amcasıdır)
(O) (Onun)

AŞAĞIDAKİ KISIM ÇOK ÖNEMLİDİR.SINAVDA KESİNLİKLE BİR SORU GELMEKTEDİR.DİKKAT EDİNİZ.

How do you spell your name? (Adını nasıl kodlarsın (hecelersin) ? )

D-E-M-E-T

Arkadaşlar eğer size sorulan sorunun içerisinde “spell” kelimesi geçiyorsa şıklardan hemen harf harf kodlanmış yani D-E-M-E-T şeklinde yazılmış olan şıkkı seçiniz.Eğer sorunun içerisinde spell kelimesi yokta kodlanmış isim var ise şu şekilde D-E-M-E-T
İşte o zaman da şıklardan “spell” yazanı bulup işaretleyin.

HOW ARE YOU? SORUSUNA VERİLEBİLECEK CEVAPLAR

How are you? (Nasılsın?)

I’m fine (İyiyim)

I’m fine,thanks. (İyiyim, teşekkürler)

I’m very well, thank you. ( Çok iyiyim , teşekkür ederim)

ÜNİTE 3

(CAN YOU HELP ME? ) “BANA YARDIM EDEBİLİR MİSİN?”

Help : yardım etmek
Can : -e bilmek

 1. YARDIM CÜMLELERİ
 2. A) YARDIM İSTEME
  Can you help me?

-Yes, I can / Yes, certainliy (Evet,Elbette)
-No, I can’t / No I’m sorry. (Hayır,üzgünüm)

 1. B) YARDIM ÖNERME
  Can I help you?

– Yes,you can. / Yes,please (Evet,lütfen)
– -No,you can’t / No,thank you (Hayır,teşekkürler)

Not : Yardım teklifini biz yaptığımız için ilk kullanılan öznenin “ I ” olması gerekir.

 1. İZİN İSTEME CÜMLELERİ

“Can I……” bu kalıp ile birlikte kullanılır.

Can I smoke? (Burada sigara içebilir miyim?)

Can I sit here? (Buraya oturabilir miyim?)

– Yes you can / Yes of course (Evet,elbette)
– No you can’t / No

Can I go out (Dışarı çıkabilir miyim?)

Can I talk you? (Sizinle konuşabilir miyim?)

 1. RİCA CÜMLELERİ

Will : (-ermisin?, – ır mısın?)

Will you bring me a glass of water,please (Bana bir bardak su getirirmisin lütfen?)

Not : Yukarıdaki soruda Will sözcüğünün yerine Would ya da Can kelimeleride kullanılabilir.

Not : Bir dilekte, bir ricada bulunmak istenildiğinde kullanılabilen “can” yardımcı fiilinin yanı sıra “will” yardımcı fiilide kullanılabilir.
“will” Can’ın belirttiği anlamdan daha nazik bir anlam ifade eder.Ancak “would” her iki kullanıştan daha resmi ve daha nazik bir konuşma şeklini belirler.
Örnek :

– Can you take that glass,please?
– Will you take that glass, please?
– Would you take that glass, please?

Yukarıda ki üç cümle giderek resmileşmiş.Dikkat ediniz.

 1. ÖNERİ (TEKLİF) CÜMLELERİ
 2. A) LET’S (HADİ) (-ELİM)
  Let’s go to the theatre.
  (Hadi tiyatroya gidelim)

-Yes, let’s. (Evet gidelim)
-No… (Hayır)

 1. B) SHALL (-ELİM Mİ?) (-ELİM)
  Shall w ego to the theatre?
  (Tiyatroya gidelim mi?)

-Yes. / Yes, all right. (Evet,tamam)
-No. (Hayır)

We shall go to the theatre.
(Tiyatroya gid –elim)

Not : “Shall” cümle başında yer almayabilir.

– Let’s g oto picnic. (Hadi pikniğe gidelim)
– Shall w ego to picnic. (Pikniğe gidelim mi?)
– We shall g oto picnic. (Pikniğe gidelim)

 1. YASAKLAMA VE EMİR CÜMLELERİ
 2. A) OLUMLU EMİR CÜMLESİ

Olumlu emir cümlesi yaparken fiil kullanılır.

– Come here ! (Buraya gel)
– Stand up (Ayağa kalk)
– Sit down ( Otur)
– Shut Up (Kapa çeneni)
– Go out (Dışarı çık)

 1. B) OLUMSUZ EMİR CÜMLESİ

Olumsuz emir cümlesi yaparken “don’t ve fiil” kullanılır.

– Don’t park here (Buraya park etmeyin)
– Don’t wait (Bekleme)
– Don’t go out (Dışarı Çıkma)
– No smoking (Sigara İçme)
– No parkig (Park etme)

MEŞGULLÜK İFADE EDEN CÜMLELER

Bir yardım istendiğinde meşgul olan birisi tarafından kullanılır.
“Just a moment please” (Bir saniye lütfen)
“Please wait a moment” (Biraz bekleyin lütfen)

MAY : Birisine yardım teklif ederken ve izin isterken “Can I” kalıbının yanı sıra “May I” kalıbınıda kullanıyoruz.İki yardımcı fiil arasında anlam açısından hiçbir fark yoktur.

Örnek

Can I help you?
May I help you?

Yukarıdaki soruların her ikiside aynı anlama gelmektedir.

Can I sit here?
May I sit here?

Yukarıdaki soruların her ikiside aynı anlama gelmektedir.

ÜNİTE 4

(WHERE İS THE HOSPİTAL?) (HASTANE NEREDE?)

1.) Aşağıdaki Kelimeleri İyi Ezberleyiniz

On the left : Solda
On the right : Sağda
On the corner : Köşede
Next : Bitişiğinde
Near : Yanında
Opposite : Karşısında
İn front of : Önünde
Behind : Arkasında
At the end of : Sonunda
Between : Arasında
Way : Yol
Street : Cadde
On : Üzerinde

2.) İngilizcede bir yer sorarken “where” soru kelimesi kullanılır.Aynı zamanda sorulan yerden önce “the” sözcüğü gelir.

Örnek : Where is the bank? (Banka nerededir?)

– İt is on the right. (Sağda)
– The bank is near the school. (Banka okulun sağındadır.)
– İt is opposite the market. (Marketin karşısındadır.

Örnek : The market is opposite the bank,next to the hotel. (Market,bankanın karşısında,otelin bitişiğindedir.)

1.) Where is the bank? (Banka Nerededir?)
İt is next to the post-office. (Post ofisin bitişiğindedir)

2.) Where is the post Office? (Post ofis nerededir?)
The post Office is opposite of hospital (Hastanenin karşısındadır)

3.) Where is the park? (Park nerededir?)
-İt is on the right Atatürk str. (Atatürk caddesinin sağındadır)
-İt is at the end of Atatürk str. (Atatürk caddesinin sonundadır)

4.) Bu ünitenin temel konusu olan “where(nerede)” sorusuna üç şekilde cevap verilmektedir.

 • Where is the bus-stop? (Otobüs durağı nerededir?)
 1. A) Yanıttan eminsek; it is in gül street
  B) Yanıttan emin değilsek ; I think, it is near the school
  C) Yanıtı bilmiyorsak; I’m sorry, I don’t know.
 2. D) There is / There are
  (vardır) (vardırlar)

There isn’t / There aren’t
(Yoktur) (Yokturlar)

There is tekiller ile, there are çoğullar ile kullanılır.

There is, there are kalıpları genelde Türkçeye uyarlamaya çalışacak olursak bu yapılara anlam açısından en yakın yapının varlık ve yokluk bildiren yapılar olduğunu görürüz.

Örnek : There is a cat under the tree (A cat kelimesi burada tekildir)

There is a hospital on the corner (A hospital kelimesi burada tekildir)

There are two cats under the tree ( two cats kelimesi burada çoğuldur.Çünkü hem iki tane olduğu belirtilmiştir hemde “s” takısı almıştır.

There are hospitals on the corner (burada hospitals kelimesi çoğuldur.Çünkü kelime “s” takısı almıştır.)

Bu cümleleri olumsuzu yaparken İngilizcede kesin bir kural olarak uygulanan yardımcı fiile “not” takısı takılır.

Örnek : There is not a cat under the tree
There isn’t a bus stop opposite the hospital.

There aren’t children in the park (Parkta çocuklar yoktur)

There aren’t boks on the table ( Masanın üstünde kitaplar yoktur)

ÖRNEKLER

1.) İs tehere big hotel in this city?
– Yes there is / No there isn’t

2.) İs there an orange in the basket? (Basket sepet demektir)
– Yes there is / No there isn’t

3.) There are cars on London street.
– Are there cars on London Street? (3 numaralı cümleyi soruya çevirirken are kelimesi ilk kelime olarak kullanılır)
– Yes there are / No there aren’t

4.) There are birds on the tree ( Ağacın üzerinde kuşlar vardır)
– Are there birds on the tree? (Ağacın üzerinde kuşlar varmıdır?)
– Yes there are / No there aren’t

5.) There is a fish restaurant on the Mersin str (STR street demektir)
– İs there a fish restaurant on the Mersin str.
– No there isn’t but there is on the Silifke str. ( Hayır mersin caddesinde balık restaurant yok fakat Silifke caddesinde var.)

Not : But bağlacı bir olumlu bir olumsuz cümleyi bağlar.Her iki cümlede özne ile başlar.

Testlerde genelde tekil yada çoğul soru şekli ile karşımıza çıkar.Soru hangi yardımcı fiil ile sorulduysa ona uygun kısa cevap verilir.

 • Are there apples on the tree? ( Soruda are there olduğu için cevaptada there are veya there aren’t olmak zorundadır.Bu kuralı unutmayın)
  a) Yes it is
  b) No it isnt
  c) Yes there is
  d) No there arent

Yanıt D seçeneğidir.Kuralda da söylediğim gibi there arent kelimesi sadece bu şıkta geçmektedir.

ÜNİTE 5
(WHERE ARE THEY?) (ONLAR NEREDEDİR?)

A,AN,THE

1.) “A” Eki : Bir anlamına gelir.Tekiller ile kullanılır.Genellikle nesneler ve mesleklerden önce kullanılır.Sayılamayan isimlerin ve çoğul isimlerin önüne gelmez.

Örnek : a pencil,a student,a doctor,a dog,a teacher…

2.) “AN” Eki : Görevi “A” ile aynıdır.Aradaki tek fark başı sesli harf ile başlayan sözcüklerden önce kullanılmasıdır.

Örnek : An umbrella, an engineer, an orange, an apple. (Farkındaysanız her kelimenin baş harfi sesli)

Sayılamayan Kelimeler

Water : Su
Milk : Süt
Beer : Bira
Wine : Şarap
Tea : Çay
Coffe : Kahve
Sugar : Şeker
Bread : Ekmek

She is a nurse and she Works in a hospital.

He is a police and he Works in a police-station.

3.) “THE” Eki

A.) İletişimde ilk kez kullanıldıktan sonra belirginlik kazanan isimlerin tekrarında kullanılır.

Örnek : Ayşe saw a girl carrying a bag.The girl was Burcu.

B.) First,second…gibi sıra sayılarından ve en üstünlük gösteren zamir ve sıfatlardan önce kullanılır.

Örnek : The first of july.
– İt is the longest river.

C.) Coğrafi yer isimlerinden ve çoğul olarak kullanılan ülke isimlerinden önce kullanılır.

Örnek : The U.S.A
The black sea (Karadeniz)

D.) Bir grubu veya bir sınıfı belirleyen sıfatlardan önce kullanılır.
Örnek : The intelligent students
The big hospital

E.) Bazı cins isimler önlerine daima the alırlar.Bu isimlerin neler oldukları ancak teker teker öğrenilebilir.Genel bir kurala bağlı değildirler.

Örnek : The Office, the cinema , the theatre

“THE” Ekinin Kullanılamayacağı Yerler

1.) İsim ve unvanlardan önce kullanılamaz

Örnek : The Ayşe, The Mrs. Selin, The Dr. Ahmet vs… gibi…

2.) Şehir ve ülke isimlerinden önce kullanamayız.

Örnek : The Mersin, The Turkey vs… gibi…

“-de,-da Takısının Kullanımı”

At : -de,-da anlamındadır.
In : İçinde demektir.

Not : At ile İn arasında anlam açısından büyük bir farklılık yoktur.Her ikisininde kullanım yerleri ayrı ayrıdır.

In ve At Alan İsimlerin En Sık Kullanılan Listesi (İyi Öğreniniz)

AT

Party
Home – Ev
Work – iş
Theatre – Tiyatro
Cinema
School – Okul
Shop – Mağaza
The Bank – Banka
The Station – İstasyon

IN

The kitchen – Mutfak
The hotel
İstanbul
Hospital – Hastane
Town – Kasaba
House – Ev
Room – Oda
Office – Ofis
England

İn : Ülke ve şehir isimlerinden önce kullanılır.

Bir yer değilde bir kişinin nerede olduğu sorulduğunda 3 farklı şekilde yanıt verilmektedir.

Örnek : Where is mr.Deniz (Mr.Deniz nerededir?)

1.) Sorulan kişi varsa; “IN” (İçeride) veya “HERE” (Burada) sözcükleri kullanılır.

He is in / He is here gibi….

2.) Sorulan kişi yoksa; “OUT” (Dışarıda) kullanılır.

He is out gibi…

3.) Sorulan kişi bir yere gittiyse; “HAS GONE” (Gitti) kullanılır.

He has gone gibi…

ÜNİTE 6

(WHAT İS THE TİME? – WHAT TİME İS İT?)

1.) Saat Başları : Hangi saat ise direk yazılır.

Örnek : 09:00 – İt is nine o’clock
1:00 : İt is one o’clock

2.) Buçuklar – Half Past : Önce buçuklu kısım sonra hangi saat geçtiği yazılır.

Örnek : 3:30 – İt is half past three
8:30 – İt is half past eight

3.) Çeyrek Geçe – A Querter Past : Önce çeyrek geçe “a quarter past” kalıbı, sonra kaçı geçtiği yazılır.

Örnek : 2:15 – İt is a quarter past two

5:15 – İt is a quarter past five

6:15 – İt is a quarter past six

4.) Çeyrek Kala – A Quarter To : Önce çeyrek kala yani “a quarter to” kalıbı, sonra kaça kaldığı yazılır.

Örnek : 7:45 – İt is a quarter to eight (Sekize çeyrek kala)

4:45 – İt is a quarter to fiver (Beşe çeyrek var)

9:45 – İt is a quarter to ten (Dokuza çeyrek var)

5.) Normal Dakika Geçe – Past : Önce dakikalı kısım sonra saat yazılır dikkatli olun.

Örnek : 12:05 – İt is five past twelve

6:10 – İt is ten past six

9:25 – İt is twenty five past nine

6.) Normal Dakika Kala – To :

Örnek : 6:50 : İt is ten to seven (Yediye on var)

7:40 : İt is twenty to eight (Sekize yirmi var)

5:58 : İt is two to six (Altıya iki var)

3:35 : İt is twenty five to four (Dörde yirmibeş var)

GÜNLER (DAYS)

 1. Monday : Pazartesi
  2. Tuesday : Salı
  3. Wednesday : Çarşamba
  4. Thursday : Perşembe
  5. Friday : Cuma
  6. Saturday : Cumartesi
  7. Sunday : Pazar

NOT : Günlerin sırasını iyi ezberleyiniz ve cümle içerisinde günlerin önüne her zaman “on” gelir.Bunu hiçbir zaman unutmayınız.Soruda bu boşluğa hangisi gelecek gibi bir durum ile karşılaşırsanız ve o boşluğun önünde de herhangi bir günün adı yazıyorsa o boşluğa “on” gelir.Şıklarda bulun ve işaretleyin.

AYLAR (MONTHS)

 1. January : Ocak
  2. February : Şubat
  3. March : Mart
  4. April : Nisan
  5. May : Mayıs
  6. June : Haziran
  7. July : Temmuz
  8. August : Ağustos
  9. September : Eylül
  10. October :Ekim
  11. Nowember : Kasım
  12. December : Aralık

NOT : Günlerde olduğu gibi ayların sırasını ezberlemenize gerek yoktur.Sadece isimlerini bilin yeter.Ayrıca en önemli kısım şu.Yukarıda dediğim gibi sorularda boşluk verilirse ve o boşluğun önünde bir ay ismi yazıyorsa o boşluğa kesinlikle “in” gelir.Bunu hiçbir zaman unutmayın.

Bu ay ve gün sorularının soru potansiyeli çok yüksektir.Yani en az iki tane çıkabilir karşınıza.Ayların önüne “in” günlerin önüne “on” geldiğini unutmayın yeter.

MEVSİMLER (SEASONS)

 1. Winter : Kış
  2. Summer : Yaz
  3. Autumn : Sonbahar
  4. Spring : İlkbahar

Arkadaşlar mevsimlerde de isimlerin ezberlenmesi falan çok önemli değildir.Ancak mevsimlerin önüne de ayların önündeki gibi “in” getirilir.Bunu unutmayın yeter.

Neyse arkadaşlar ben en iyisi bunları sizler için aşağı tarafa liste şekilde yazayım. J

Kural 1 : Günlerin önüne “on” getirilir. (On Monday,on Sunday vb…)

Kural 2 : Yılların önüne “in” getirilir. (İn 1992, in 1993 vb…)

Kural 3 : Saatlerin önüne “at” getirilir. (At 5 o’clock, at 7 o’clock vb…)

Kural 4 : Mevsimlerin önüne “in” getirilir. ( İn summer, in spring vb…)

Kural 5 : Weekend (Haftasonu) : Önüne “at” getirilir.

Kural 6 : Weekdays (Haftaiçi Günler) : Önüne “on” getirilir.

Aşağıdaki kelimeler hiçbir zaman önlerine ek almazlar.Bunları mutlaka ezberleyiniz.

 1. Every : Her
  2. Everyday : Hergün
  3. Everymonth : Her ay
  4. Everyyear : Her yıl
  5. Everysunday : Her Pazar

SAYILAR

 1. One
  2. Two
  3. Three
  4. Four
  5. Five
  6. Six
  7. Seven
  8. Eight
  9. Nine
  10. Ten
  11. Eleven
  12. Twelwe
  13. Thirteen
  14. Fourteen
  15. Fifteen
  16. Sixteen
  17. Seventeen
  18. Eighteen
  19. Nineteen
  20. Twenty
  21. Twenty one
  22. Twenty two
  23. Twenty three
  24. Twenty four
  25. Twenty five
  26. Twenty six
  27. Twenty seven
  28. Twenty eight
  29. Twenty nine
  30. Thirty
  31. Thirty one
  32. Thirty two
  33. Thirty tree
  34. Thirty four
 2. Fourty
  41. Fourty one
 3. Fifty
  51. Fifty one

Not : Arkadaşlar bu not gerçekten çok önemli.Konunun en önemli notu diyebilirim.Bunu muhakkak aklınızda tutun.3 puan ceptedir emin olun. J

Arkadaşlar “arrive” fiilinden sonra “in” (varmak, ulaşmak) getirilir.

“Leave” fiilinden sonra “for” (ayrılmak) getirilir.

Yani soruda arrive kelimesini görürseniz ondan sonraki boşluğa sadece in getirilir.Hemen şıklarda bulun ve işaretleyin.

Eğer soruda Leave görürseniz ondan sonraki boşluğada sadece for getirilir.Hemen şıklarda bulun ve işaretleyin.

ÜNİTE 7

This : Bu
That : Şu
İt : O

Yukarıdaki kelimeler tekil oldukları için önlerine her zaman “is” alırlar.

These : Bunlar
Those : Şunlar
They : Onlar

Yukarıdaki kelimeler çoğul oldukları için önlerine her zaman “are” alırlar.

This is a pencil : Bu bir kalemdir
These are pencils : Bunlar bir kalemdir
That is an orange : Şu bir portakaldır
Those are oranges : Şunlar portakallardır

1.) İngilizcede bir nesnenin ya da birden fazla nesnenin ne olduğunu sormak için “What is this? / What is that? / What are these? / What are those?” soruları kullanılmaktadır.

Örnekler

 1. What is this?
  – This is a book
  – İt is an umbrella
 2. What are these?
  – These are boks
  – These are umbrellas
 3. What is that?
  – That is a pencil
  – That is an apple
 4. What are those?
  – Those are pencils
  – Those are apples

2.) RENKLER (COLORS)

Blue : Mavi
Yellow : Sarı
Orange : Turuncu
Pink : Pembe
Red : Kırmızı
Gren : Yeşil
Gray : Gri
Darkblue : Lacivert
White : Beyaz
Black : Siyah
Purple : Mor
Brown : Kahverengi

Örnekler

 1. What colour is the grass? (Çimen ne renktedir?)
  – İt is gren (Yeşildir)
 2. What colour is the sun? (Güneş ne renktedir?)
  – İt is yellow
 3. What colour is the sea? (Deniz ne renktedir?)
  – İt is blue
 4. What colour is an orange? (Portakal ne renktedir)
  – İt is orange

Renklerle ilgili sorular sınavda yukarıdaki şekilde sorulmaktadır.

3.) Nasıl anlamına gelen “How” soru kelimesi sıfat olarak kullanıldığında “ne kadar” anlamına gelir.”How” soru kelimesini yaş,uzunluk,ağırlık,yükseklik öğrenmek istediğimizde kullanırız.

Örnekler

 1. How old are you? (Yaşınız kaç?)
  – I’m 45
 2. How heavy is your bag? (Çantan ne kadar ağırlığında?)
  – İt is 1 kg.
 3. How long is the Meriç? ( Meriç nehri ne kadar uzunluktadır?)
  – İt is 4000 km. long
 4. How high is mountain Ağrı? (Ağrı dağı ne kadar yüksektir?)
  – İt is 5165 m. High

4.) İngilizcede isimler sayılan ve sayılamayan isimler olarak ikiye ayrılır.Sayılan isimler tekil ya da çoğul yapılarla kullanılabilir.

Örnekler

– This is an apple
– These are apples

Not : Sayılamayan isimler ise tek başlarına yalnızca tekil yapılarda kullanılır.

Örnek : İt is milk. / İt is water.

Sayılamayanları Sayılabilir Hale Getirme

Örnekler

– Packet of sugar. (Paket şeker)
– Glass of water. (Bardak su)
– Jar of jam / Jar of honey. (Kavanoz reçel / Kavanoz bal)
– Bar of chocolate. (Kalıp çikolata)
– Bar of soap. (Kalıp sabun)
– Cup of coffee. (Fincan kahve)

ÜNİTE 8
(I LIKE IT VERY MUCH)

1.) OLUMLU CÜMLE
– I like
– You like
– He like
– She likes
– İt likes
– We like
– You like
– They like

2.) OLUMSUZ CÜMLE
– I don’t like
– You don’t like
– He doesn’t like
– She doesn’t like
– İt doesn’t like
– We don’t like
– You don’t like
– They don’t like

3.) SORU CÜMLESİ
– Do I like?
– Do you like?
– Does he like?
– Does she like?
– Does it like?
– Do we like?
– Do you like?
– Do they like?

– Do : I,You,We, They

– Does : He, She, İt

– -er, -ar, -ır, -r

– Do not : Don’t

– Does not : Doesn’t

Not : “Do” yardımcı fiili soru ve olumsuz cevap formlarında kullanılır.Olumlu cümlelerde ise kullanılmaz.Dikkat etmemiz gereken, gerek “do” yardımcı fiilinin, gerekse ana fiilin “like” üçüncü tekil şahıslarda (he,she,it) nasıl bir değişiklik gösterdiğidir.

Üçüncü tekil şahıslarda soru şeklinde “do,does” olarak bir değişikliğe uğruyor.Öznesi üçüncü tekil şahıs olan olumlu cümlelerde ana fiilin sonuna “s” takısı getirilir.Bu uygulama sadece üçüncü tekil şahıs cümleleri için geçerlidir.Diğer olumlu cümlelerde fiilde değişiklik yapılmaz.

2.) Beğendiklerimizi ve beğenmediklerimizi ya uygun bir ortam olduğunda ya başka bir şahsın bize fikrimizi sorduğunda belirtiriz.

 1. a) What do you think of ………..?
  b) Do you like ………..?

Yukarıdaki boşluklara şunlar gelebilir; “it,that,cats,england”

Cevap olumlu ise; I like…
Cevap olumsuz ise; I don’t like…..

Diye devam eder cümle…

Olumlu Cümle Örnekleri
– I like it very much (Çok Beğendim)
– I like it (Beğendim)
– İt’s all right (İyi)

Olumsuz Cümle Örnekleri
– I don’t like it
– I don!t like it very much. ( Çok beğenmedim)
– I don’t like it at all. ( Hiç beğenmedim)

 • Do you like cinema? Sorusuna verilebilecek olumlu ve olumsuz cevaplar.

Olumlular;
– Yes I like cinema
– Yes I do

Olumsuzlar;
– No I don’t like cinema
– No I don’t

Not : Günlük konuşmalarda daha sık rastlanması mümkün olan bu kısa cevap kalıplarına anlam güçlendirilmek istendiğinde ;
– Yes I do.Very much.
– No I don’t.Not at all.

4.) PREFER (TERCİH ETMEK) : Prefer fiilinin kullanılabilmesi için en az iki nesneye ihtiyaç vardır.

Örnek : I prefer tea to coffee. (Çayı kahveye tercih ederim.)

Cümlesinde “to” kelimesinden önce kullanılan isim tercih edileni , sonra gelen isimde istenmeyen nesneyi ifade eder.

Not : Düz cümlelerde her zaman “to” kelimesi kullanılırken soru cümlelerinde “or” kullanılır.”or” veya anlamına gelir.

Örnek : Would you prefer tea or coffee?

– I prefer tea to coffee
– I prefer tea
– I prefer coffee
– Tea
– Coffee

Tercih sorularını daha da belirgin hale getirmek mümkündür.

Örnekler

– Which do you prefer tea or coffee? (“Which” kelimesi “hangisi” anlamındadır.)
– Who do you prefer SibelCan or Hülya Avşar.

ÜNİTE 9

(HAVE YOU GOT ANY WINE?) (HİÇ ŞARABIN VAR MI?)

1.) HAVE GOT – HAS GOT : “have got-has got” kalıbı sahiplik bildiren bir kalıptır.Tam olarak Türkçe karşılığı “sahip olmaktır”.3.tekil özneler için has got diğer özneler için ise have got kullanılır.

Örnekler

– She has got a sister. ( O bir kardeşe sahip)
– I have got a brother. (Benim bir kardeşim var)
– We have got a to computer. (Bizim bilgisayarımız var)
– I have got a house. (Ben bir eve sahibim)
– Robert has got a cat. (Robert bir kediye sahip)
– The man has got a problem. (Adamın problemi var)

Olumsuz Örnekleri

– She has not got a sister.
– We haven’t got a computer.
– The man hasn’t got a problem. (Adamın bir problemi yok)

Have not got kelimeleri “haven’t got” şeklinde de karşınıza çıkabilir.

Has not got kelimeleri “hasn’t got” şeklinde de karşınıza çıkabilir.

Soru Şeklinde ki Örnekleri

– Has she got a sister?
– Have you got a brother?
– Has she got a problem?

2.) HAVE – HAS FİİLLERİNİN KULLANIMI : “have-has” filleri İngilizcede farklı anlamlarda kullanılmaktadır.Bu iki fiil “have got – has got” kalıpları ile karşılaştırılamaz.

Örnekler

– He has tea every morning. (O her sabah çay içer.) Burada ki has kelimesi içmek anlamına gelmektedir.
– The have soup at this restaurant. (Bu cümledeki have soup kelimesi çorba içmek anlamındadır.)
– She has a shower every night. (Bu cümledeki has a shower kelimesi duş yapmak anlamında gelmektedir.
– You have a bath everyday. (Bu cümledeki have a bath kelimesi banyo yapmak anlamındadır.)
– I have hamburger. (Bu cümledeki have kelimesi yemek anlamına gelmektedir.)

“NOT” KELİMESİNİN KULLANIMI : “have-has” fillerinin olumsuz ve soru cümleleri “don’t – doesn’t – do – does” ile oluşturulur.

Örnek

– He doesn’t hav ete every morning. (O her sabah çay içmez.)

3.) SOME – ANY

Some (Biraz-Birkaç) : Sayılabilen isimlerin çoğul halde olması durumunda “some” sözcüğü kullanılır.Sayılamayan isimlerin önüne geldiğinde “biraz” anlamına gelir.

 • “Some” genellikle olumlu cümlelerde kullanılır.Sadece rica-ikram cümlelerinde cevabın olumlu olması beklenen cümlelerde soru sorulmasına karşın “some” kullanılmaktadır.

Örnekler

– I have got some boks. (Benim birkaç kitabım var)
– There are some parks on the street. (Caddede birkaç park vardır)
– I have got some milk. (Sayılamadığı için “some” biraz anlamına gelmektedir dikkat ediniz.)
– There is some tea in the glass.
– Will you give me some water? (Bana biraz su verirmisin?)
– Would you like some coffee.

(Would like bazen karşımıza want şeklinde de çıkabilir.Bu kelime istemek anlamına gelmektedir.)

Any (Hiç) : Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.Any’den sonra gelen sayılabilen isimler daima çoğul haldedir.

Örnekler

– I haven’t got any friends. (Friends burada çoğuldur dikkat ediniz.)
– There aren’t any trees in the garden.
– There isn’t any coffee in the cup.
– We haven’t got any milk.
– İs there any coffee in the cup?
– Have you got any sugar? (Hiç şekerin varmı?)

4.) SOMETHİNG – ANYTHİNG

Somenthing : Bir şey
Anything : Hiçbirşey
Someone : Birisi
Anyone : Hiçbiri
Somebody : Bir kimse
Anybody : Hiç kimse

ÖNEMLİ NOT : Eğer boşluktan sonra bir isim geliyorsa boşluğa “some” eğer cümle boşlukla bitiyorsa ve boşluktan sonra ilk gelen isim “to” ise ve bir fiili takip ediyorsa o zaman başluğa something ve anything gelir.

Örnekler

– There are some restaurants.
– There aren’t any restaurants.
– I have got something to eat.
– I don’t want anything to drink.

5.) ÖZEL KALIPLAR

 • Here you are (Buyrun) : Bir şey verilirken kullanılır.
  • For (İçin) : Lokantalarda istenen masanın kaç kişilik olacağını belirtirken “a table for” kalıbı kullanılır.

Örnek 1 : Have you got a table for three? (Üç kişilik masanız var mı?)
Örnek 2 : Can I have a table for four? (Dört kişilik masa alabilirmiyim?)

Ayrıca sinema,tiyatro veya belli birgün için bilet istenirkende “a ticket for” kalıbı kullanılır.

Örnek : Can I have a ticket for cinema? (Sinema için bir bilet alabilirmiyim?)

“ON” EDATI : Menüde bir yemeğin var olduğunu belirtirken bu edat kullanılır.

Örnek : There is chicken on the menü. (Menüde tavuk var)

“OFF” EDATI : Eğer bir ismin arkasına off gelirse anlamı yok,kalmadı,bitti demektir.

Örnekler

 • Have you got any salad? (Salatanız var mı?)
  – I’m sorry.İt’s of today. (Üzgünüm,bugün kalmadı)
 • İs there any fish on the menü?
  – Fis is off today veya we haven’t got any fish today diyebiliriz.

ÜNİTE 10

(WHAT ARE THEY DOİNG?) (ONLAR NE YAPIYORLAR?)

Present Continoues Tense : Türkçe karşılığı şimdiki zamandır.Cümle yapısı olarak, daha önce kullandığımız “am , is , are” yardımcı fiilleri kullanılır ve fiile “-ing” takısı takılır.

Olumlu Cümle Örnekleri

– I am goning to the school. ( Ben okula gidiyorum)
– She is playing the basketball. (O basketbol oynuyor)
– He is eating an orange. (O bir portakal yiyor)
– She is writing a letter. (O bir mektup yazıyor)
– He is making a meal now. (Now şimdi anlamında zaman zarfıdır)
– We are working.

“Now” zarfı şimdiki zamanla sık sık kullanılan bir zarftır.Gerçekleşmekte olan olayın cümlenin söylendiği anda olduğu fikrini daha da vurgulamak için kullanılır.

Olumsuz Cümle Örnekleri

– I am not listening to music.
– He isn’t reading a book
– We aren’r writing.

Sorum Cümlesi Örnekleri

1.) Are you waiting form me? (Benimi bekliyorsun?)

– Yes I am veya Yes I’m waiting for you.
– No I’m not veya No I’m not waiting for you.

2.) İs she reading a book?

– Yes she is veya no she isn’t

3.) What are the doing?

– They are singing. (Singing şarkı söylemek anlamındadır.)

Not : Şimdi ki zaman ve geniş zaman karşılaştırılması yapılırken iki zamanı birbirinden ayırmak için zaman zarflarına ihtiyaç vardır.Test sorularında iki zamanı aralarındaki farklılıklar ve zaman zarflarını kullanarak birbirinden ayırabiliriz.

Şimdiki Zaman Zarfları
Now : Şimdi
Today : Bugün
Tonight : Bu gece
This morning : Bu sabah
This week : Bu hafta
This evening : Bu akşam

Geniş Zaman Zarfları
Always : Daima
Often : Sık sık
Usually : Genellikle
Never : Asla
Sometimes : Bazen
Everyday : Hergün
Everyweek : Her hafta
Everymorning : Her sabah

Not : Şimdi ki zamanda “this” sözcüğü, geniş zamanda da “every” sözcüğü oldukça önemli ve ayırt edicidir.

Always,often,usually,never,sometimes zaman zarfları genellikle özneden hemen sonra “every” ile başlayan zaman deyimleri ise cümlenin en sonunda yer alır.

Örnekler

– I always eat fish (Dikkat ederseniz yukarıda söylediğim gibi always zaman zarfı özne olan I’dan hemen sonra gelmiş.)
– I eat fish everyday. (Yukarıda da söylediğim gibi cümlenin en sonunda everyday yer almıştır.)

ÜNİTE 11

(CAN I HAVE YOUR NAME,PLEASE)

Bu ünitede ki temel amaç telefon görüşmesi ile yüz yüze görüşmeyi birbirinden ayırmaktır.Bunun için iki anahtar sözcüğü birbirinden iyi ayırmak gerekir.

Biriyle telefonda görüşmek istediğimizde speak (konuşmak) sözcüğünü, yüz yüze görüşmek istediğimizde ise “see” sözcüğünü seçeriz.Bu bize sorularda açıkça belirtilir.

Arkadaşlar bu iki kelimeyi ezberleyin bu ünite bitmiştir.Sorular şu şekilde gelmektedir.

Mesela soruda der ki bir kişi ile telefonda görüşmek istediğimizde aşağıdaki kelimelerden hangisini kullanırız.Ya da aşağıdaki cümlelerden hangisi telefonda görüşmeyi belirtmektedir.Hemen cevaplardan speak olanı görünce işaretleyin.

Ya da tam tersi yüz yüze görüşmeyi aynı şekilde sorarsa şıklardan see gördüğünüzü hemen işaretleyin.Hepsi bu kadar.Ama ben yinede ünitenin tamamını yazmak istiyorum size.

Örnekler

– Can I see Mrs. Deniz? (Yüzyüze görüşme)
– Can I speak Mr. Deniz? (Telefonda görüşme)

Bu sorulara cevap verirken genel seçimimiz ;

 • He’s in / He’s out / I’m afraid, he isn’t here

Şekillerinde olabilir.

Önemli Not : Bir başka önemli soru “can” yerine hangi sözcüğün gelebileceği ile ilgilidir.

Can I see Mrs. Kidman?

“Can” yerine ancak “May” gelebilir.

Call : Phone : Ring : Bu üçüde aramak ya da telefon etmek anlamına gelir.İsim olarakta telefon anlamını taşır.

Örnek : There is a call for you. (Telefonunuz var.) İşte bu cümlede call yerine phone ya da ring kelimeleride kullanılabilir.Bunu unutmayın.

Önemli Not : Bu ünitede call sözcüğü ile kullanılan bir tamlamada “call bakc” tır. Geri aramak tekrar,sonra aramak anlamına gelir.Call’dan sonra getirilen boşluklara “back” getirilir.

Örnek : I will call back Mr. Deniz after lesson.

“Would like” kalıbının eş sözcüğü “want”tır.

Örnek : I would like to see Mrs. Ayşin. (Bu cümlere would like yerine want’ta getirilebilir.)

Bu ünitenin özünü size anlatayım arkadaşlar.Sadece burasını bilin size yeter.Yukarı tarafa hiç bakmasanız dahi olur.

1.) Call – Phone – Ring : Bu kelimelerin hepsi aynı anlamdadır iyi ezberleyin.Soruda der ki aşağıdaki call yerine hangi kelime getirilebilir.O zaman hemen şıklardan phone ya da ring yazanı seçin işaretleyin…Veya phone yazar yerine ne getirilebilir der.Yine aynı şekilde diğer isimlerden bir tanesi şıklarda yer alır.Onu bulun ve işaretleyin tamamdır.
2.) “Can” kelimesinin yerine “May” kelimesinin kullanılabileceğini kesinlikle unutmayın.Mesela soruda der ki aşağıdaki “can” kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir.Hemen şıklardan “may” kelimesini bulun ve işaretleyin.
3.) Birde yüzyüze görüşmenin “see” telefonda görüşmenin “speak” kelimesi ile yapıldığını asla unutmayın.Mesela soruda derki aşağıdaki cümlelerden hangisinde telefonda görüşmeyi belirtmektedir.Şıkların içerisinde speak yazan bir cümle görürseniz hemen onu işaretleyin.Ya da derki aşağıdaki konuşmalardan hangisi yüzyüze görüşmeyi teyit eder.Hemen şıklarda bulunan cümlelerin içerisinde “see” kelimesini görürseniz onu işaretleyin.

ÜNİTE 12

(WHAT DOES SHE LOOK LIKE?) (O NASIL GÖRÜNÜYOR?)

1.) Kişilerin kim olduklarını sormak için “who” daha ayrıntılı bilgi almak için “which” soru kelimeleri kullanılır.Anlam bütünlüğü (cümle sıralamaları) sorularında önce who sonra which seçilir.

Örnek

 1. He is my friend.
  2. Which boy?
  3. The boy with hot.
  4. Who is the boy over there.

Yukarıdaki gibi bir soru çıkar ve doğru sıralanış hangisidir der.

Bu tip soruları kolaylıkla çözebilirsiniz.Who ile başlayan birinci cümledir unutmayın.Daha sonra which ile başlayan cümle gelir.

Doğru sıralanış : 4 – 2 – 3 – 1

2.) Çoğu kez bir kişinin tanımlanması gerektiğinde veya istendiğinde;

– What is it like? (Nesneler için) – İt’s big and expensive.
– What does it look like? – İt lokks like beautiful.
– What does he look like? – He looks like tall and thin.
– What does she look like? – She lokks like young.

3.) “Wait” sözcüğünden sonra her zaman “for” gelir.

Örnek : I will wait for you at the school,tomorrow.

4.) KIYASLAMALAR : Buradaki en belirgin öğe dizilişi sıfatın uzun bir sözcük olup olmadığına göre değişir.

Özne + Am-İs-Are + Sıfat (Kısa Sıfat) + Er (Daha) + Than + Başka Özne

Ali is taler than Ahmet
Ayşe is younger than Ayşin
Konya is larger than İstanbul
My tv. İs older than your tv

Eğer Sıfat Uzun Sözcük İse;

Özne + Am – İs – Are + More (daha) + Uzun Sıfat + Than (den) – Başka Özne

Math. İs more difficult than English.
İce-cream is more delicious than puding.
Ayşe is more beautiful han Aylin.

5.) ÜSTÜN SIFATLAR : Buradaki öğe dizilişine ve farklılığı yine sıfatı uzun yada kısa olması belirler.

Sıfat kısa sözcük ise;

Özne + Am – İs – Are + The + Sıfat + Est + Nesne

Ali is the tallest student. (Ali en uzun öğrenci)
Ayşe is the youngest girl in this competition.

Eğer Sıfat Uzun Sözcük İse;

Özne + Am – İs – Are + The + Most + Sıfat + Nesne

Math. İs the most difficult lesson.
Ayşin is the most beautiful girl in this cafe.

6.) AYNI DEĞERDEKİ SIFATLAR

Özne + Am – İs – Are + As + Sıfat + As + Başka Özne

Burcu is as old as Nuray. (Burcu 35 – Nuray 35)

Coke : 1 Milyon
Hamburger : 1 Milyon

Coke is as expensive as hamburger.

ÜNİTE 13

(NO SMOKİNG)

1.) CAN : İsim istemeye yarar.

Can I sit here?
– Yes you can.

Soru I öznesi ile sorulduğu için cevapta you öznesi kullanılmak zorundadır.

2.) WOULD : Kibar rica ve dilekte kullanılır.

Would you bring me another eye of coffee?

3.) LET’S / SHALL : Öneri ve tekliflerde kullanılır.

Let’s have a drink.

Let’s go to the seaside.

What shall we do tonight.

4.) LOOK – KEPP

Look At : Bakmak

You can’t park here, look at the sign.

Keep Of : Keep Out : Uzak durmak, yapmamak.

Keep off the grass. (Çimlere basmayın.)

Kee Out ! There is dog in the garden. (Dikkat ! Bahçede köpek var.)

5.) WAİT FOR : (BEKLEMEK)

I’m waiting for Duygu.

ÜNİTE 14

1.) Where is the park? Sorusuna verebileceğimiz cevaplar.

– İt’s over there (Genel bir yön)
– İt’s on Market Street ( Belirgin bir cevap)
– İt’s on the left / right ( Daha belirgin bir cevap)
– İt’s straight ahead. (Daha genel bir cevap)

“Opposite , Next To , Near” gibi kelimeler kullanıldığında daha ayrıntılı bir tarif kullanılmış olur.

– The park is opposite the hotel.
– İt’s first right on London street.
– İt’s first turning right on London street.(Londra caddesinde sağdan ilk dönüştedir)

Where is the hotel?
-Can you tell met he way to the hotel.

Go down Atatürk street and you will come to the hotel.

Go up : Yukarı doğru
Go Along : Yol boyunca

2.) GET TO (VARMAK) – ARRIVE (ULAŞMAK)

3.) FLOOR (KAT) : Cümle içinde flor sözcüğü geçiyorsa bırakılan boşluğa mutlaka “on” getirilir.Bunu unutmayın.En az bir soru çıkmaktadır.

Örnek : Mr.Pitts Office is “on” the fifth florr.

4.) TAKE THE LIFT : Asansöre bin…Cümlede lift varsa boşluğa mutlaka “take” gelir.Bunuda iyi ezberleyin.Bir soru gelebilir.

Örnek : I want to see Mr.Deniz.
“Take” the lift.His Office is on the 7 th.floor)

ÜNİTE 15

(WHERE HAS HE GONE?)

1.) Where is Gül?

Bu soruya yanıt olarak;

She is in (İçeride) / She is out (Dışarıda) / She’s gone to the cinema (Sinemaya gitti) cevapları verilebilir.

Bu cevaplardan herhangi birisine karşılık mutlaha “where” ile başlayan soruyu sormamız gerekir.

2.) Perhaps : Maybe (Belki)

Perhaps she is at home.

Veya

Maybe she is at home.

Bu ikinci maddede bilmeniz gereken şey perhaps ve maybe kelimelerinin aynı anlama gelmesindir.Yani her ikiside kullanılabilir bu tip cümlelerde.Sorularda da bu şekilde sorar.Mesela perhaps’ın yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir.Sizde hemen şıklardan maybe olanı seçin ve işaretleyin.

3.) HAVE BEEN / HAS BEEN ile sorulan sorulara yine have been ve has been ile cevap verilir.

Örnekler

 • Where have you been? (Neredeydin?)
  – I have been at home. (Evdeydim)
 • Where has she been?
  – She has been at school.

Yani sorunun içerisinde have been kelimesi varsa cevaptada mutlaka o olacak.Ya da sorunun içerisinde has been geçiyorsa mutlaka cevaptada has been olacaktır.

4.) What is the matter? (Sorun ne? – Ne oldu?)

Nothing : Hiçbirşey

I’m allright (İyiyim)
I’m Ok. (İyiyim)

5.) Wait For (Beklemek)
Come Back : Geri Dönmek Go Out : Dışarı Çıkmak
What is the matter with him? (Onun sorunu ne?)

ÜNİTE 16

(GELECEK ZAMAN)

Will : -ecek , -acak

Will not kelimesi won’t şeklinde de yazılmış olarak karşımıza çıkabilir.

Özne + Will + Fiil + Nesne

Gelecek zamanın en büyük belirleyicisi will yardımcı fiilidir.Türkçede ki “-ece , -acak” eklerine karşılık gelmektedir.

I will go to the school. (Okula gideceğim)

She will play volleyball. (O voleybol oynayacak)

I
You
He
She
İt
We
They

Yukarıda ki özneler gelecek zamanlarda önlerine “will” alırlar.

Not : “Last,ago,yesterday” cümlenin sonunda bulunur.Geçmiş zamanın zarflarıdır.

:: Olumsuz Cümle ::

Özne + Will + Not + Fiil + Nesne

I won’t not go to the school
Shw won’t not play volleyball.

:: Soru Cümlesi ::

 • Will she g oto the school?
  – Yes, she will. / No she won’t
 • Will you play piano?
  – Yes, I will. / No I won’t
 • What will you do tomorrow?
  – I will speak English

ZAMAN ZARFLARI

NEXT

– week (gelecek hafta)
– weekend (gelecek hafta sonu)
– month (gelecek ay)
– year (gelecek yıl)
– Saturday (gelecek cumartesi)

TOMORROW

– Yarın

Not : Cevapta “will” varsa soruda da “will” olur. Will ile başlayan sorularda “yes,no” ile cevap verilmelidir.

GEÇMİŞ ZAMAN

Arkadaşlar aşağıda üçerli şekilde dizilmiş olan kelimeler fiilerin birinci ve ikinci halleridir.

Mesela hemen aşağıdaki varmak fiilinin birinci hali arrive ikinci hali arrived’dir.

Varmak – arrive – arrived
Açmak – open – opened
Ayrılmak – leave – left
Kapamak – Close – closed
Yemek – eat – ate
Gelmek – come – came
İçmek – drink – drank
Gitmek – go – want
Okumak – read – read
Yazmak – write – wrote
Mal olmak – cost – costed
Uyumak – sleep – slept
İstemek – want – wanted
İhtiyacı olmak – need – needed
Tercih etmek – prefer – prefered
Sevmek – like – liked
Getirmek – bring – brought
Kaybetmek – loose – lost
Satın almak – buy – bought
Yapmak – do – did
Yapmak – make – made
Satmak – sell – sold
Oynamak : çalmak – play – played

:: Olumlu Cümle ::

Özne + Fiil2 + Nesne

I went to school. (Okula gittim)

She played the basketball. (O basketbol oynadı)

Önemli Not : Olumlu cümlelerde did kullanılmaz.Bunn yerine fiilin ikinci halini kullanırız.

Önemli Not : Olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde “did” kullanılır.Bunu unutmayınız.

Örnekler

– I didn’t g oto the school
– She didn’t olay the basketball.

 • Did they learn english
  – Yes, they did
  – No , they didn’t

Önemli Not : Durum cümlelerinde “was-were” yardımcı fiili kullanılır.

I am at the school
I was at the school

They are in İzmir
They were in İzmir

:: Zaman Zarfları ::

Yesterday : Dün

LAST
– week
– year
– month
– Monday
– Summer
– Tuesday

AGO : Önce anlamına gelir.

– Two years ago (2 yıl önce)
– Three days ago (3 gün önce)

 • Günlerin önüne “on” getirilir.

Örnek : On Monday…

 • Yılların önüne “in”getirilir.

Örnek : İn 1988

 • Saatlerin önüne “at getilir.

Örnek : At ten o’clock.

 • Hem ay hemde günün önüne “on” getirilir.

Örnek : On the 23 th of september.

ÜNİTE 17

(BUYING THINGS)

1.) How muc is it?

Bir malın fiyatını sorarken soruya “how much” (ne kadar?) kalıbı ile başlarız.

Örnekler

İt is 5 millions

 • How much are they?
  – The are 5 millions
 • How much does it cost?
  – İt costs 5 millions
 • How much do they cost?
  – They cost 5 millions

2.) They Are 10 Millions

Para miktarını belirten cümlelerin sonuna boşluk bırakıldığında boşluğa iki sözcük gelebilir.

Each : Tanesi

A Pair : Çifti

3.) What size is it? (Beden numarası kaçtır?)

İt is 42 / İt’s size is 42

 • What size are they
  – They are 48

4.) What is it made of?

Eşyaların yapıldığı maddeleri sormaktadır.

Örnek : İt is made of leather (deri) / cloth (kumaş) / plastic (plastik)

5.) It İs Too Hot To Drink
It İs Too Hot For Drinking

Yukarıda ki iki cümleninde anlamı “içilmeyecek kadar sıcak”tır.

Fiiln yalın halde ise araya “to” edatı, fiil “ing” takısı almışsa “for” edatı getirilir.

6.) İt Looks Nice On You (Üzerinde Hoş Durdu)

7.) Karşılaştırmalar

– Cheap (ucuz) – Cheaper
– Big (büyük) – Bigger
– High (yüksek) – Higher
– Fast (hızlı) – Faster
– Light (hafif) – Lighter
– Good (iyi) – Beter
– Bad (kötü) – Worse

ÜNİTE 18

(WHY DO YOU LİKE İT?)

1.) Why (Niçin?) Because (Çünkü)

Örnek

 • Why didn’t you g oto the party? (Partiye niçin gitmedin?)
  – Because I worked late (worked fiilin ikinci halidir)

2.) Because

Why sorusuna cevap olarak verildiği gibi iki cümle arasında bağlaç görevide görür.

Örnek

– I don’t want to play football because it’s too hot.
– Shw went to home because she had of flu (flu nezle grip anlamına gelmektedir)

3.) Which

Hangisi anlamına gelen which burada aynı because gibi bağlaç görevindedir.İki cümleyi birbirine bağlar.

Örnekler

– I like my room
– My room is on the second flor
– I like my room which is on the second flor
– She goes to the market
– The market is very near
– She goes to the market which is very near.

Önemli Not : Bazen aynı sorunun seçeneklerinde hem because hemde which yer alabilir.İki bağlacı birbirinden ayırmanın en iyi yolu bağlaçtan sonra gelen cümleye bakmaktır.

Becauseden sonra gelen ikinci cümlenin başında bir özne olur.Whichten sonra gelen cümlenin başında ise ikinci cümleyi birinci cümleye bağladığı için bir yardımcı fiil olur.

:: DEYİMLER ::

A.) Why don’t you like? (Neden sevmiyorsun?)
B.) With : İle / Without : Olmaksızın

A car with a radio / A car without a radio
(Radyolu bir araba) / (Radyosuz bir araba)

C.) Look (Bakmak) : Fiilinin anlamlarından biride “appear” (görünmek) fiiline benzer.

That lamp looks nice (Şu lamba güzel görünüyor)

D.) Take İt Back : İstenmeyen veya beğenilmeyen bir mal geri verilirken kullanılır.Arkadaşlar şunu unutmayın.Eğer soruda “take it” yazıp sonraki kelimenin yerini boş bırakmış ise o boşluğa kesinlikle ama kesinlikle “back” kelimesi getirilir.Bir soru çıkabilir bu şekilde.Dikkat edin.
E.) Work : Çalışmak anlamında kullanılmıştır.

The telephone is not working. (Telefon çalışmıyor)

 1. I’m going
  B. Why?
  A. I dont like this hotel
  B. Why not?

Boy : I’m late
Girl : Why
Boy : I haven’t got a watch
Girl : Why not

Not : Bu kullanımda why sorusu olumlu cümlelerden why not sorusu ise olumsuz cümlelerden sonra sebep sormak için kullanılır.

ÜNİTE 19

( WHAT DO YOU NEED? )

1.) NEED : İhtiyaç duymak , ihtiyacı olmak demektir.

I need some sugar

I don!t need any water

2.) WANT : İstemek demektir.

I want some cake

I don’t want to g oto the cinema

3.) WOULD LİKE : İstemek demektir.Ancak want’a göre daha kibardır.

I would like to talk to you. (Senle konuşmak istiyorum)

She would like to drink tea. (O çay içmek istiyor)

4.) SOME – ANY : Some olumlu cümlelerde, any olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılmaktadır.Eğer olumsuz ve soru cümlleri kullanımında seçeneklerde any yoksa “some” tercih edilir.

5.) ÜNİTEDE GEÇEN KALIPLAR

Boiled : Haşlanmış
Medium : Orta pişmiş
Roast : Kızarmış
Nane : Az pişmiş
Grilled : Izgara
Well done : İyi pişmiş

6.) WOULD YOU BRİNG ME A GLASS OF WATER?

“Would” sadece rica cümlelerinde kullanılır.

Would you like some coffee

“Would Like” ise ikram cümlelerinde kullanılır.

 1. ünite Yok

ÜNİTE 21

Arkadaşlar bu ünitede dikkat etmeniz gereken kural şu.Soru şekillerine bakın ve nasıl cevap verildiğine bakın.Bunları iyice öğrenirseniz altı puan ceptedir.

1.) Where are you from? (Nerelisin?)
– I’m from Ankara.

 • Where do you come from? (Nereden Geldin?)
  – I come from Ankara

2.) Where do you live?
– I live in İzmir

 • Which town (city) do you live in?
  – I stay in İzmir

3.) What nationality are you? (What is your nationality?)
– I’m Turkish / I’m English vs…

4.) Which language / laguages do you speak?
– I speak Turkish / I speak English vs…

5.) What do you do? , What is your job? , What is your occupation?
– I’m teacher
– I work for a school. (Bir okulda çalışırım)
– I work in a school.

ÜNİTE 22

(WHO IS THAT?)

1.) Kendimizi tanıtırken kullandığımız yapılar.

– I’m 40 years old. (40 yaşındayım)
– I’m 1.75 cm tall (1.75 boyum var)
– I’m from Ankara (Ankaralıyım)
– I live in İzmir (İzmirde Yaşıyorum)
– I’m married / single
– I’speak Turkish (Türkçe konuşurum.)

2.) Curry : Taşımak / Wear : Giymek

Bu kavramlar tanımlama yapılırken kullanılır.

– The man carrying a basket (Sepet taşıyan adam)
– The woman wearing a hot. (Şapka takan kadın)

3.) How are you?
– I’m fine,thank you

 • What is the matter?
  – Nothing I’m allright. (Sorun ne,neyin var?)

4.) What is the matter sorusuna verilebilecek cevaplar.

– I have got a cold (üşüttüm)
– I have got a headache (başım ağırıyor)
– I have got a stomache (karnım ağırıyor)
– I have got the flu (Nezleyim) (Kesinlikle the gelir bu cümleye)
– I have got tootache (dişim ağırıyor.) (Bu cümlede kesinlike ek almaz.)

5.) How Are You Today?

Daha önce hasta olan birisine bugün nasılsın sorulduğunda;

“I feel beter, thank you” cevabı verilir.

ÜNİTE 23

(WHAT WOULD YOU LİKE TO DO?)

1.) CAN : Düz cümlelerde yetenek belirtirken soru cümlelerinde rica bildirir.

– I can dance (dans edebilirim)
– Can I sit here? (buraya oturabilir miyim?)

2.) HAVE TO – HAS TO – MUST : Zorunluluk bildirir. “-meli, -malı”

– I
– You
– We
– They

Yukarıdaki kelimeler önlerine have to alırlar.

– He
– She
– İt

Yukarıdaki kelimeler önlerine has to alırlar.

– I
– You
– He
– She
– İt
– We
– They

Yukarıdaki kelimleler önlerine must alırlar.

– I have headache, I have to / must cake an aspirin.
– She has a bix exam , she has to pass it.

3.) NEED – WANT – WOULD LİKE

– Need : İhtiyaç duymak
– Want : İstemek
– Would Like : Kibarca istemek

4.) EASY – EASİLY

– Easy : Kolay
– Easily : Kolayca

5.) ARRİVE İN – LEAVE FOR

– Arrive İn : Varmak
– Leave For : Ayrılmak

6.) KALIPLARIN ANLAMLARI

– Drive a car : Araba sürmek
– Ride a horse : Ata binmek
– Ride a bicycle : Bisiklete binmek
– Fly a plane : Uçağı uçurmak

7.) LİSTEN …………..

Arkadaşlar Listen yazar ve önünde de hemen ….. şekilde boşluk alır ise o boşluğa kesinlikle “to” gelir.Bunu unutmayınız.

8.) WHAT WOULD YOU LİKE TO DO?

Yukarıdaki soruya verilecek olan cevaplarda kesinlike “would – like ve to” kelimeleri olmak zorundadır.

ÜNİTE 24

(HOW CAN I GET THERE?) (ORAYA NASIL VARABİLİRİM?)

1.) Bir yere giderken ; How can I get there (You can go by bus)

By : Bus,Car,Train,Plane

On Foot : Yürüyerek

2.) Can You Tell Me The Wat To The Hospital?
– Turn left go ahead it’s on the left. (Yol boyunca git sola dön, o soldadır.)

Önemli Not : Bu iki soru birbirine benzer ama farklı anlamdadır.”How” nasıl anlamına geldiği için “How can I get there” sorusuna bir vasıta ile cevap vermek gerekir.

“Can you tell met he way” ile başlayan soruya ise bizden tam bir tarif istediği için tarif ile cevap vermek gerekir.

3.) İki yer arasındaki uzaklığı öğrenmek için “How far is it” sorusu uygundur.Ne kadar uzak anlamına gelir.

Örnek : İt is about 6.00 km.
Almast : Hemen hemen, nerdeyse…
Apptoximately : Yaklaşık,hemen hemen…

4.) Run Out Of : Bitti,Tükendi anlamına gelir.

ÜNİTE 25

(WHERE İS İT?)

North : Kuzey
South : Güney
East : Doğu
West : Batı

1.) Where is Van?
– İt is in the east of Turkey. (Türkiye’nin doğusundadır.)

2.) Where is İzmir?
– İt is in the west. (Türkiyenin batısındadır)

3.) Under : altında
İnside : İçinde
Outside : Dışında
Behind / at the back of : arkasında

The market is between the school and the hospital.

(between) : arasında anlamına gelmektedir.

4.) ………through……..into
(-den geçip, -e varmak)

Örnek : I go through corridor into the bedroom.

ÜNİTE 26

(WHAT İS THE DATE?)

1.) * What was the date yesterday
– İt was the 14 th of May

 • What is the date today?
  – İt is the 15 th of may
  • What will be the date tomorrow?
  – İt will be the 16 th of may

Not : Tarih soruları ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yardımcı fillerdir.Hangi yardımcı fiil ile soru sorulduysa o yardımcı fiil ile cevap verilmelidir. “- is , – was , – will” bu üçü cevabı belirler.

Yani kısacası şu arkadaşlar.Eğer sorunun içerisinde is var ise cevaptada o olacak.Eğer was var ise cevaptada was olacak.Soruda yine will var ise cevaptada will olmak zorundadır.Bu tür soruları bu şekilde cevaplandırabilirsiniz.

2.) When is your birthday?

– İt is in september / in september

3.) İn may (ay)
İn 2009 (yıl)
İn summer (mevsim)
İn İzmir (yer)
İn two days (bir dönemlik zaman)

Tek başına ayın önüne in getirilirken , hem ay hemde gün bir arada olduğunda on getirilir.

– on Monday
– on second of june

4.) How long does it take_

– İt takes is min.

 • How does it last? (ne kadar sürer)
  – İt lasts four days
  – İt lasts from Monday to Sunday

5.) Go on a holiday : Tatile çıkmak

Without coat (palto) : paltosuz.

Without : – sız , – siz

6.) Annually : every year (her yıl)

ÜNİTE 27

(WHOSE İS İT?)

– My – Benim – Mine (Benimki)
– Your – Senin – Yours (Seninki)
– His – Onun (Erkek için) – His (Onunki)
– Her – Onun (Kız için) – Hers (Onunki)
– İt – Onun (Cansızlar için) – İts (Onunki)
– Our – Bizim – Ours (Bizimki)
– Your – Sizin – yours (Sizinki)
– Their – Onların – Theirs (Onların ki)

This is my car. That is her school.

Whose car is this?
İt is hers.

 • What was the weather like yesterday?
  – İt was hot yesterday
 • What is the weather like today?
  – İt is hot
 • What will it be tomorrow?
  – İt will be hot tomorrow.

– hot : sıcak

– cold : soğuk

– Warm : ılık

– Rainy : yağmurlu

– Snowy : karlı

– Cloudy : bulutlu

– İt is raining (Yağmur yağıyor)

– İt is snowing (Kar yağıyor)

There is a fog (Fog sis anlamına gelir)

The fog will clear (Sisin açılması anlamında kullanılır bu cümle)

ÜNİTE 28

– Enjoy : Hoşlanmak
– Like : Sevmek

I’m enjoying the beach

I enjoy swimming

She like cooking

They enjoy singing

Önemli Not : Enjoy “ing” takısı alır , ama like “ing” takısı almaz.Enjoy ve like fiilinden sonra fiilin mutlaka “ing” takısı almış hali gelir.

– I enjoy watching TV (Farkındaysanız enjoydan sonra gelen watch kelimesin “ing” takısı aldı)

GOOD AT : – de , – da (iyi olmak)

BAD AT : -de , – da (kötü olmak)

I’m good at English but I’m bad at Spanish.

She is good at dancing.

Bettter Than : – den , – dan (daha iyi olmak)

My car is beter than yours.

ÜNİTE 29

(HOW MUCH “NE KADAR?”) – (HOW MANY “KAÇ TANE?”)

ARKADAŞLAR BU ÜNİTEYİ ÇOK İYİ ÖĞRENİN.SORU POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK BİR ÜNİTEDİR.HOCAMIZDA İKİ HAFTA BU KONUYU İŞLEMİŞTİ.SINAVLARDA 3 – 4 TANE KESİNTİSİZ ÇIKIYOR.ÇOK BASİT BİR ÜNİTE ZATEN.HOW MANY VE HOW MUCH KELİMELERİNİN NERELERDE KULLANILDIĞINI ÇOK İYİ ÖĞRENİN.

How many kelimesi sayılabilen nesneler için kullanılır.How much ise sayılamayan nesneler için kullanılır.

Örnekler

 • How many friends have you got?
  – I have got 3 friends
 • How much sugar has she got?
  – She has got some sugar (Biraz şeker var)

– More : çok daha fazla

– A lot of : Çok

– Some : Biraz

– Any : Hiç

Not : Yukarıdaki dört öğe hem sayılabilen hemde sayılamayan nesneler için kullanılır.

Örnekler

– I have got a a lot of boks. (Benim çok kitabım var)
– There isn’t any Money on the table
– She wants some coffee
– They want more exercises

Many : Çok
A Few : Birkaç Tane

Yukarıdaki iki kelime sadece sayılabilen nesneler için kullanılır.

Muck : Çok
A Little : Biraz

Yukarıdaki iki kelimede sadece sayılamayan nesneler için kullanılır.

Örnekler

There is much water in the glass.
I don’t want a little Money

– a jar honey (bir kavanoz bal)
– a packet of sugar (bir paket şeker)
– a piece of bread (bir parça ekmek)
– A loaf of bread (bir somun ekmek)
– Crumbs of bread (ekmek kırıntısı)
– A can of peas (bir kutu bezelye)
– A bar of soap (bir kalıp sabun)

ÜNİTE 30

(SİMPLE FUTURE TENSE “GELECEK ZAMAN”)

Will : -ecek , -acak olumsuzu ise won’t (will not)

Özne + to be + going to + gerçek fiil + tümleç

Örnekler

– I am going to g oto the cinema. (Sinemaya gideceğim)
– He is going to play the tenis. (Tenis oynayacak)
– They are going to cook a meal. (Yemek pişirecek)
– I’m going to wash my clothes. (Elbisemi yıkayacağım)
– She is going to eat a hamburger.

Fiil 1 Fiil 2 Fiil 3
– Say – said – said (söylemek)
– Think – thought – thought (düşünmek)
– Drink – drank – drunk (içmek)
– Eat – ate – eaten (yemek)
– Buy – bought – bought (satın almak)
– Make – made – mad (yapmak) (yemek,pasta)
– Have – had – had (sahip olmak)
– Be – was – been (olmak)
– Find – found – found (bulmak)
– Fly – flws – Flown (uçmak)
– Swim – swam – Swum (yüzmek)
– Sit – sat – Sat (oturmak)

PRESENT PERFECT TENSE (YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN)

Özne + Have/Has + Fiil3 + Tümleç

Örnek
– I have gone to the scgool (Okula gittim)
– She has eaten her meal
– They have bought a new house.

Simple pas tense
Özne + Fiil2 + Tümleç
Did / didn’t
Olumsuz cümle ve soru cümlesinde fiil birinci hali ile kullanılır.

ZAMAN ZARFLARI

– I have just eaten a sadwich.
Already , still ve just şimdi anlamındadır.Birbirleri yerine kullanılabilirler.

For / Since : – den beri…
Yet : henüz

Örnekler

– I haven’t eaten a sandwich yet.
– I have lived in England for 3 years.
– I have lived in İtaly since 2003.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar