AÖF İngilizce ders notları-Gramer bilgisi

Aöf İngilizce

7.Ünite

We can use infinitive (to + verb) to give a reason.****(önemli)
-Mastarları (to + fiil) kalıbıyla neden belirtmek için kullanabiliriz)

Örn: I need to go izmir to see my relatives
-Akrabalırımı görmek için İzmir’ e gitmeliyim.

We can use infinitive (It’s + adjective + to) after expressions.
-Mastarları (ıt’s + sıfat + to) kalıbıyla ifadeleri belirtmek için kullanırız.

Örn: It’s easy to do.
-Bunu yapmak kolay.

You can give advice and suggestions with these verbs and expressions.
Bazı fiil ve ifadelerle tavsiye ve öneride bulunabilirsiniz.

Bunlar;***(önemli)

should…..(… melisin/malısın)
could….(… melisin/malısın)
need to….(… ihtiyacın varsa)
ıt’s good idea to…(…güzel bir fikir)
Örn: You should take an umbrella
-Şemsiye almalısın.

It’s a good idea to take an umbrella
-Şemsiye almak iyi bir fikir

Let’s + Verb*****(önemli)
Hadi fiil kalıbı

I guess….

Sanırım kalıbı

Örn: Let’s see a movie after work.

(Hadi işten sonra film seyredelim.)

I guess we could. I don’t have any plans.

(Sanırım yapabiliriz. Herhangi bir planım yok.)

Ünite 8:

I — My (Benim) mine (benimki)

you — your (Senin) yours (seninki)

he — his (onun) his (onunki) —–baylarda

she — her (onun) hers (onunki) —–bayanlarda

we — our (bizim) ours (bizimki)

they — their (onların) theirs (onlarınki)

Whose book is this? (Bu kimin kitabı?)
​

It’s my book. (O benim kitabım)
​

It’s mine. (O benimki)
​

***önemli not: kişi zamirleri (mine/yours/his/hers/ours/theirs) cümlenin sonunda kullanılır.
Whose clothes are these? (Bunlar kimin kıyafetleri?)

They are her clothes. (Onlar onun kıyafetleri)

They are hers. (Onlar onunkiler)

Those rugs are beautiful. (Bu kilimler güzeller)
Which one do you like (Hangisini beğendin?)
I like the red one (kırmızı olanı sevdim)
You can answer YES to agree to requests with CAN and COULD
***önemli not: (CAN ve COULD ile yapılan isteklerde onaylamak için YES/SURE/GO (RIGHT) AHEAD/OK../NO PROBLEM kullanılarak cevaplayın.)

Örn: Can I use your phone? (Telefonunu kullanabilir miyim?)
cevap1: Yes. (evet)

cevap2: Sure. (tabiki)

cevap3: Go ahead (buyur)

cevap4: OK. (Okey)

cevap5: No Problem (problem yok.)

Answer NO to agree to requests with MIND.
​

(MIND’la sorulan soruları onaylamaka için NO ile cevaplayın.)
Örn: Do you mind if I use your phone?

(Telefonunu kullanmamda mahsur var mı?)

Cevap: No, go ahead.

Hayır, buyrun.

Örn: Would you mind helping me in the kitchen?

Cevap: No problem.

Ünite 9:

Past Continuous

zamanını geçmişte devam eden durumlarda kullanırız.

​Olumlu cümle yapısı
​I was going

You were going

He/she/it was going

we/they were going

Olumsuz cümle yapısı
​I wasn’t going

you weren’t going

he/she/it wasn’t going

we/they weren’t going

Soru cümlesi yapısı
were you going?

was He/she/it going?

were we/they going?

Gramer bilgisi**** özne + was/were + V ing****

Örn: I was watching TV.

(TV seyrediyordum.)

when—- de/da anlamında bağlaç olarak kullanılır.*****

Örn: My sister deleted all my files when she was using my computer.

(Bilgisayarımı kullandığında, kız kardeşim tüm dosyalarımı sildi.)

I — my self (kendi kendime)

you — yourself (kendi kendine)

he — himself (kendi kendine) bay

she — herself (kendi kendine) bayan

we — ourselves (kendi kendimize)

they — themselves (kendi kendilerine)

Örn: I burned my self last night.
(Dün akşam kendi kendime yaktım.)

I bet (eminim ki)***

Örn: I bet your parents were happy when they saw you.
(Eminim ki, ailen seni gördüğünde mutlu oldular.)

Ünite 10:

Comparative Adjectives (Sıfatlı karşılaştırmalar)
KURALLAR
– Karşılaştırılacak iki varlık olmalıdır.

– Sıfata “-er” takısı gelir.

– Mutlaka “than” (-den) kullanılır.

– Uzun sıfatlarda “more” ve “less” kullanılır. (“-er” takısı yerine)

ÖRNEK CÜMLELER:
1- Tom is taller than john.

varlık varlık

(Tom, John’dan daha uzun.)

2- Jane is more beautiful than Sandra.

varlık varlık

(Jane, Sandra’dan taha güzel)

İSTİSNALAR:
good— better (gooder olamaz)********

iyi daha iyi

bad— worse (bader olamaz)*******

kötü daha kötü

fun— more fun (funner olamaz)*******

eğlenceli daha eğlenceli

​

SLOW———SLOWER

NİCE———NİCER

EASY———EASİER

BİG———BİGGER

MORE———DAHA FAZLA

FEWER———DAHA AZ

LESS———DAHA AZ

Sayılabilenlerde : more / fewer***************
Örn: I get more calls than you

(Senden daha fazla çağrı alıyorum)

Örn2: I get fewer calls than you.

(Senden daha az çağrı alıyorum.

Sayılamayanlarda
Örn: I spend more time on the phone.

(zaman sayılmayan)

FİİLLERDE*****
She talks less than she does.

fiil fiil

(Konuştuğundan az yapıyor.)

JUST***********
Söylemek istediğiniz şeyleri yumuşatmak için “just” kullanılır.

Örn: I just called to say I love you.

(Sadece seni sevdiğimi söylemek için aradım.)

Ünite 11:

look like (benzemek/görünmek)
Örnek Cümleler:

What does Alice look like?
(Alice neye benziyor?)

She’s tall and thin.
(O zayıf ve uzun.)

Do your father and mother look a like?
(Annen ve baban benzerler mi?)

No, they look totally different.
(Hayır, tamamen farklılar.)

look a like = benzemek
​

have got = have (sahip olmak)
Örn:

​Who’s got curly hair?
(Kim kıvırcık saça sahip?)

Alice has got curly hair.
(Alice kıvırcık saça sahip.)

I have got = I’ve got*****
he has got = he’s got*****
(he’s den sonra got varsa bu “has got” dır. “is” le karıştırmayın.***

İNSANLARI TANIMLAYABİLMEK İÇİN;

VERB + İNG

(Fiil ing takısı kullanılır.

veya;

Edat kullanılır– by kenarında

— with lı

— in içinde/ -li

ÖRNEK CÜMLELER:
The woman standing by the table.
(masanın kenarındaki ayaktaki kadın.

The guy talking to Rosa.
​(Rosa’yla kanuşan adam)

Öneri veya kelimeyi kontrol etmek için;
You mean……….. demek istiyorsun
Do you mean?…… Bunu mu demek istedin? kullanılır.
​Örnek Cümleler:
You mean cargo pants.
(Kargo pantolon demek istedin.)

Do you mean cargo pants?
​(Kargo pantolon mu demek istedin?)

Ünite 12:

Gelecekteki ihtimaller için “will” kullanılır.
I’II = I will
I won’t = I will not
Örnek Cümleler:
It’II we expensive to travel around Europo.
(Avrupa’yı dolaşmak pahalı olur.)

It won’t be easy to find a job.
(Bir iş bulmak kolay olmayacak)

%100 emin olmadığımız gelecek ile ilgili durumalrda “may” ve “might” kullanılır.********
Örnek cümleler:
I may go on vocation.
(Seyahata çıkabilirim.)

I might not be able to go to school.
(Okula gidemeyebilirim.)

I guess…….sanırım
I think…….düşünüyorum
may be……..belki
probably……..muhtemelen
*** bu açıklamalarla birlikte will kullanılır.

May be we’ll move to london.
(Belki Londra’ya taşınabiliriz.)

I’II probably pass the exam.
(Muhtemelen sınavı geçtim.)

Gelecekle ilgili karışık cümlelerde;
if, when, after ve before’dan sonra geniş zaman kullanılır.
Örn: After I graduate, I’II be able to work in my parents film.
(Mezun olduktan sonra ailemin firmasında çalışabilirim.)

Aynı fikirde olduğunuz durumlarda “All right” veya “OK” kullanılır

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar