AÖF İnfaz hukuku çalışma soruları

İNFAZ HUKUKU 1-7 ÜNİTELERİ ARASI ÇALIŞMA SORULARI

1:Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine ilişkin esasları gösteren bağımsız hukuk dalına ne denir?
=İNFAZ HUKUKU
2:Giyotin ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?
=1792 YILINDA
3:Hapishanelerin biline ilk modeli hangisidir?
=1596 AMSTERDAM DA AÇILAN RASPHUİS
4:İslam ceza hukukunda bu hukukun açıkca yasaklandığı cezalandırma biçimleri dışındaki cezalardan miktarının ve türünün değiştirilmesi yargılayan makamın yetkisinde olana ne denir?
=TAZİR
5:İnfazın amacı nedir?
=GENEL VE ÖZEL ÖNLEMEYİ SAĞLAMAK ,TOPLUMU SUÇA KARŞI KORUMAK HÜKÜMLÜNÜN YENİDEN SOSYALLEŞMESİNİ TEŞVİK ETMEK .
6:Cezanın toplumu oluşturan bireyler üstündeki etkisiyle toplumu suçlu üzerindeki caydırıcı etkisiyle de suçluyu suç işlemekten alıkoyma amacına ne denir?
=ÖNLEME
7:Osmanlı döneminde hürriyet bağlayıcı cezalar hangi dönemde kabul edilmeye başlanmıştır?
=TANZİMAT DÖNEMİNDE
8: Suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalına ne denir?
=MADDİ CEZA HUKUKU
9:Hükümlünün hürriyeti bağlayıcı ceza süresini cezaevine alındığı tarih ve tahliye olunacağı tarihleri gösteren belgeye ne denir?
=MÜDDETNAME
10:İnfaz hukukunca belirlenmiş amaçlar doğrultusunda ceza infaz kurum ve kurallarda oluşan yapıya ne denir?
=İNFAZ SİSTEMİ
11:İlamların infazında yetkili merci hangisidir?
=CUMHURİYET SAVCISI
12:İnfazın koşulu hangisidir?
=KESİNLEŞMİŞ BİR HÜKMÜN VARLIĞI
13:Kademeli bir serbeslik sistemi hürriyeti bağlayıcı cezanın infazını kaç devreye ayırmaktadır?
=3
14:Hangisi ceza ertelemenin koşuludur?
=2 YIL VE DAHA AZ SÜRELİ HAPİS CEZASINA MAHKUMİYET
15:Tipe uygun hukuka aykırı kusurlu insan davranışı olarak tanımlanabilen suç karşılığında uygulanan yaptırıma ne denir?
=CEZA
16:Yasada suçun asil karşılığı olarak öngörülen cezaya ne denir?
=ASLİ CEZA
17:Asıl ceza ya ek olarak belirlenen cezaya ne denir?
=FER`İ CEZA
18:Tck da öngörülen hapis cezaları nelerdir?
=AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ,MÜEBBET HAPİS ,SÜRELİ HAPİS CEZASI
19:Tck nın benimsediği para cezası sistemi hangisidir?
=GÜN PARA CEZASI SİSTEMİ
20:Hükümlü defterine kayıtlı şeyler nelerdir?
=ADI SOYADI,İŞLEDİKLERİ SUÇ,CEZALARIN TÜRÜ VE SÜRESİ,MAHKUMİYET İLAMINN TARİH VE NUMARASI ,İNFAZA BAŞLADIĞI GÜN
21:Bir ıslah işlemi uygulanması programına önerilmek amacıyla uzmanların hükümlünün kişiliğini çok yönlü inceledikleri devreye ne denir?
=GÖZLEM
22:Hükümlünün aynı mekanda kalmasının doğurduğu sonuçlar nelerdir?
=BAŞ BOYUN AĞRILARI,OMUZ AĞRILARI,DEPRESYON,ANKSİTEYE ,MİDE AĞRILARI,BDEBSEL HASTALIKLAR
23:Hükümlüler neye göre gruplandırılırlar?
=İLK DEFA SUÇ İŞLEYENLER,TERÖR SUÇLULARI ,TEHLİKE HALİ TAŞIYANLAR,AKLİ VE BEDENSEL DURUM İÇERENLER,YAŞ İTİBARİYLE ÖZEL BULUNANLAR,SUÇ TÜRLERİ,HÜKÜMLÜLÜK SÜRELERİ
24:İnsan bedenin açlığa dayanma sınırı kaç gündür?
=70 GÜN
25:Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu hangisi tarafından belirlenir?
=ADALET BAKANLIĞI
26:Dikenli tel duvarlar ve elektonik izleme ile sağlamaya çalışılan güvenliğe ne denir?
=PASİF GÜVENLİK
27:Faili yeniden topluma kazandırmayı ifade etmeye ne denir?
=RESOSYALİZASYON
28:İnfaz personel i ve hükümlüler arasında yoğun bağlantı ilişki ve iletişim ile sağlanacak güvenliğe ne denir?
=AKTİF GÜVENLİK
29:Hükümlülerin kişilikleriyle uyumlu bireyselleştirilmiş programlar doğrultusunda iyileştirilerek topluma yenidne kazandırılmasını ifade eden sisteme ne denir?
=BİREYSELLEŞTİRME
30:İnfaz hukuku unsurları nelerdir?
=KİŞİ UNSURU,FİZİKİ UNSUR,HİZMET UNSURU,PERSONEL UNSURU1:Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine ilişkin esasları gösteren bağımsız hukuk dalına ne denir?
=İNFAZ HUKUKU
2:Giyotin ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?
=1792 YILINDA
3:Hapishanelerin biline ilk modeli hangisidir?
=1596 AMSTERDAM DA AÇILAN RASPHUİS
4:İslam ceza hukukunda bu hukukun açıkca yasaklandığı cezalandırma biçimleri dışındaki cezalardan miktarının ve türünün değiştirilmesi yargılayan makamın yetkisinde olana ne denir?
=TAZİR
5:İnfazın amacı nedir?
=GENEL VE ÖZEL ÖNLEMEYİ SAĞLAMAK ,TOPLUMU SUÇA KARŞI KORUMAK HÜKÜMLÜNÜN YENİDEN SOSYALLEŞMESİNİ TEŞVİK ETMEK .
6:Cezanın toplumu oluşturan bireyler üstündeki etkisiyle toplumu suçlu üzerindeki caydırıcı etkisiyle de suçluyu suç işlemekten alıkoyma amacına ne denir?
=ÖNLEME
7:Osmanlı döneminde hürriyet bağlayıcı cezalar hangi dönemde kabul edilmeye başlanmıştır?
=TANZİMAT DÖNEMİNDE
8: Suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalına ne denir?
=MADDİ CEZA HUKUKU
9:Hükümlünün hürriyeti bağlayıcı ceza süresini cezaevine alındığı tarih ve tahliye olunacağı tarihleri gösteren belgeye ne denir?
=MÜDDETNAME
10:İnfaz hukukunca belirlenmiş amaçlar doğrultusunda ceza infaz kurum ve kurallarda oluşan yapıya ne denir?
=İNFAZ SİSTEMİ
11:İlamların infazında yetkili merci hangisidir?
=CUMHURİYET SAVCISI
12:İnfazın koşulu hangisidir?
=KESİNLEŞMİŞ BİR HÜKMÜN VARLIĞI
13:Kademeli bir serbeslik sistemi hürriyeti bağlayıcı cezanın infazını kaç devreye ayırmaktadır?
=3
14:Hangisi ceza ertelemenin koşuludur?
=2 YIL VE DAHA AZ SÜRELİ HAPİS CEZASINA MAHKUMİYET
15:Tipe uygun hukuka aykırı kusurlu insan davranışı olarak tanımlanabilen suç karşılığında uygulanan yaptırıma ne denir?
=CEZA
16:Yasada suçun asil karşılığı olarak öngörülen cezaya ne denir?
=ASLİ CEZA
17:Asıl ceza ya ek olarak belirlenen cezaya ne denir?
=FER`İ CEZA
18:Tck da öngörülen hapis cezaları nelerdir?
=AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ,MÜEBBET HAPİS ,SÜRELİ HAPİS CEZASI
19:Tck nın benimsediği para cezası sistemi hangisidir?
=GÜN PARA CEZASI SİSTEMİ
20:Hükümlü defterine kayıtlı şeyler nelerdir?
=ADI SOYADI,İŞLEDİKLERİ SUÇ,CEZALARIN TÜRÜ VE SÜRESİ,MAHKUMİYET İLAMINN TARİH VE NUMARASI ,İNFAZA BAŞLADIĞI GÜN
21:Bir ıslah işlemi uygulanması programına önerilmek amacıyla uzmanların hükümlünün kişiliğini çok yönlü inceledikleri devreye ne denir?
=GÖZLEM
22:Hükümlünün aynı mekanda kalmasının doğurduğu sonuçlar nelerdir?
=BAŞ BOYUN AĞRILARI,OMUZ AĞRILARI,DEPRESYON,ANKSİTEYE ,MİDE AĞRILARI,BDEBSEL HASTALIKLAR
23:Hükümlüler neye göre gruplandırılırlar?
=İLK DEFA SUÇ İŞLEYENLER,TERÖR SUÇLULARI ,TEHLİKE HALİ TAŞIYANLAR,AKLİ VE BEDENSEL DURUM İÇERENLER,YAŞ İTİBARİYLE ÖZEL BULUNANLAR,SUÇ TÜRLERİ,HÜKÜMLÜLÜK SÜRELERİ
24:İnsan bedenin açlığa dayanma sınırı kaç gündür?
=70 GÜN
25:Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu hangisi tarafından belirlenir?
=ADALET BAKANLIĞI
26:Dikenli tel duvarlar ve elektonik izleme ile sağlamaya çalışılan güvenliğe ne denir?
=PASİF GÜVENLİK
27:Faili yeniden topluma kazandırmayı ifade etmeye ne denir?
=RESOSYALİZASYON
28:İnfaz personel i ve hükümlüler arasında yoğun bağlantı ilişki ve iletişim ile sağlanacak güvenliğe ne denir?
=AKTİF GÜVENLİK
29:Hükümlülerin kişilikleriyle uyumlu bireyselleştirilmiş programlar doğrultusunda iyileştirilerek topluma yenidne kazandırılmasını ifade eden sisteme ne denir?
=BİREYSELLEŞTİRME
30:İnfaz hukuku unsurları nelerdir?
=KİŞİ UNSURU,FİZİKİ UNSUR,HİZMET UNSURU,PERSONEL UNSURU

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar