AÖF Ders notları-İşlem döngüleri ve denetim

İŞLEM DÖNGÜLERİ VE DENETİMİ 
İşlem Döngüsü Yaklaşımı
Denetçinin yapacağı denetim çalışmasında denetime konu finansal tabloları; işlemler, hesap kalemleri veya grupları incelemek yerine bölümlere ayırarak yürütmesidir. Döngü yaklaşımına göre gerçekleştirilen bir denetimde denetçi; döngüdeki işlemler, bu işlemlerle ilgili finansal tablolarda yer alan hesap kalanları ve finansal tablolarda sunumuna yönelik olmak üzere üç temel yaklaşım geliştirir.
Bu yaklaşımlar:
Döngü kapsamındaki işlemlere ilişkin testler
Hesap kalanlarına ilişkin detaylı testler
Finansal tablolarda sunum ve açıklamalara ilişkin testler

SATIŞLAR VE TAHSİLAT DÖNGÜSÜNÜN DENETİMİ
Satışlar ve tahsilatlar döngüsünü denetlemenin temel amacı, finansal tabloların bu döngüde yer alan hesap kalanlarının finansal raporlama standartlarına uygun şekilde sunulup sunulmadığı konusunda görüş oluşturabilmektir.
Satışlar ve tahsilatlar döngüsündeki hesaplar
Satışlar
Hesaplanan KDV
Alıcılar
Satış iadeleri
Satış iskontoları
Kasa
Bankalar
Alınan çekler
Şüpheli alacaklar
Karşılık giderleri

Satış ve Tahsilat Döngüsünde Yer Alan İşletme Faaliyetleri ile Bunlara İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

İşlem grupları İlgili hesaplar İşletme faaliyetleri Belgeler ve kayıtlar
Satışlar Satışlar Alıcılar Müşterinin siparişinin alınması
Sevkiyat yapılması
Müşteri sipariş formu (MSF)
İrsaliye
Fatura
Mahsup fişleri
Tahsilatlar Kasa
Banka
Alınan çekler veya senetler
Nakit veya diğer kıymetler karşılığında alındı belgelerinin düzenlenmesi ve kaydedilmesi Tahsilat makbuzu
Çek ve senetler, giriş bordoları
Kasa tahsil fişleri

SATIN ALMA VE ÖDEMELER DÖNGÜSÜNÜN DENETİMİ
Satın Alma Ödemeler Döngüsünde Yer Alan İşlemler ve Hesaplar
Kasa
Bankalar
Satıcılar
İndirilecek KDV
Duran varlıklar
Mal stokları
Peşin ödenen giderler
Pazarlama satış giderleri
Genel yönetim giderleri

Satın Alma ve Ödemeler Döngüsündeki İşlem Sınıfları, Hesaplar İşletme Faaliyetleri ile Belge ve Kayıtlar

İşlem sınıfları Hesaplar İşletme faaliyetleri Belgeler ve kayıtlar
Satın alma işlemleri Stoklar
Duran varlıklar
Satıcılar
Satın alma emirleri
Borcun tahakkuku
Satın alma talebi
Satın alma emri
Teslim alma raporu
Ödemeler Kasa, banka, verilen çek
Alış iskontosu
Çek/ senet
Günlük kasa defteri

ÜCRETLER VE PERSONEL DÖNGÜSÜNÜN DENETİMİ
Ücret ve Personel Döngüsünde Yer Alan Hesaplar
Kasa
Banka
Ödenecek Personel Ücret ve Giderleri
Ödenecek vergi
Ödenecek SSK
Ar- Ge Giderleri
Pazarlama Satış Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Direkt İşçilik Giderleri
Genel Üretim Maliyetleri
STOKLAR VE MALİYET DÖNGÜSÜNÜN DENETİMİ
Stoklar ve Maliyet Döngüsünde Yer Alan Hesaplar
Direkt Madde Maliyetleri
Direkt İşçilik Maliyetleri
Genel Üretim Maliyeti
Üretim ve Yarı Mamul
Mamuller
Satılan Mamul Maliyeti
İŞLETMEYE KAYNAK SAĞLANMASI VE GERİ ÖDEMELER DÖNGÜSÜNÜN DENETİMİ
İşletmeye Kaynak Sağlanması ve Geri Ödemeler Döngüsünde Yer Alan Hesaplar

Borçlanarak kaynak temini ile ilgili hesaplar Öz kaynak temini ile ilgili hesaplar
Kasa ve banka
Banka kredileri
Tahviller
Çıkarılmış bonolar
Finansman Giderleri
Kasa ve bankalar
Sermaye
Ödenmiş sermaye
Geçmiş yıl kârları
Yedekler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar