AÖF Arapça 2 ders notu-Tüm üniteler

aof-ders-notlari

Arapça II Ders Notu

1.ÜNİTE
TÜREYİŞ YÖNÜNDEN İSİMLER
2’ye ayrılır.1
-CAMİD 2-MÜŞTAK
CAMİD:
İsmin doğal halidir.Ek almamıştır.Herhangi bir fiilden türememiştir. gibi ال م ثل : ع ين ماء
MÜŞTAK:
Başka bir kelimeden türetilen isimdir. gibi ال م ثل : ج لس =مج لس ك تب =م ك تب
MÜŞTAK İSİMLERİN ÇEŞİTLERİ 2ye ayrılır
.
·
1.Fiileden türeyen isimler onlarda 8 çeşittir.
·
2. İsimden türeyen isimler toplam 2 çeşittir.

FİİLDEN TÜREYEN İSİMLER 1.İSMİ FAİL=
İsmi yapanı gösterir. yapılışı=Eğer fiil 3 harfli ise ا ع ل kalıbında yapılır.
yazan:
ك تب كا ت ب = :yazdı
giden:
ذهب ذا ه ب = :gitti
Eğer fiil 3 harften fazla ise başına ötreli mim getirilir. sondan bir önceki
harfin harekesi kesra olur. öğretmen: م ل = ع ل :öğrettimütercim: م ت ج = ت ج :tercüme etmek

2.İSMİ MEFUL=İ
smi meful fiilin ifade ettiği işten etkilenendir ve edilgendir. yapılışı=Eğer kalıp 3 harfli ise; yazılmış: ك تب م ك ت ب = :yazdı
kesilmiş: ق طع م ط
= :kesti
Eğer fiil 3 harften fazla ise başına ötreli mim getirilir. sondan bir önceki hareke fetha olur. م ل
= عل :öğretti öğretilmiş:

3.SIFATI MÜŞEBBEHE=
İsmi fail türünden olup,türediği fiilin ifade ettiği güzellik,çirkinlik,sakatlık ve kusurluluk gibi sıfatlarda ve bazı duygularda devamlılık ifade eden müştak (türemiş) bir kelimedir. 4 veya daha fazla harften oluşmuşsa ismi fail kalıbında elde edilir.Ek almamış 3 harfli fiillerde belli bir kalıbı yoktur. çekimi:Renk,engellilik.şekil bildiren fiillerin sıfatları ل vezninde gelir.
kel:
ل ع sağır:ط ش topal: ع kör: عم

4.İSMİ MEKAN/İSMİ ZAMAN=
Fiillerin yapılış yeri ve zamanını gösteren isimdir. Kalıpları 3 harfli fiillerde م ل م ل kalıbında
türetilir. örnekler:ك ان مكان
= سجد م س ج د = ن زل ز ل م ن =
AKSAMI SEB’A=İçerisinde illet harfi bulunan fiillerdir. ى ا
misal
جد illet harfi başta ecvaf ق ال illet harfi ortada nakıs م illet harfi sonda lefif mefruk ق illet harfi başında ve sonunda lefif makrun ط ى ikinci ve üçüncü harf illetli misal fiiller ve ecvaf ya sı ve lefif mefruk fiiller ve muzarinin ikinci harfinin harekesi kesra ise م ل kalıbında yapıcaz.
örnek: ج لس مجل س يج لس

5.MİMLİ MASTAR=
Diğer mastarlarda olduğu gibi zaman belirtmeksizin iş,oluş,eylem bildiren ve adındanda anlaşılacağı üzere başında mim harfi bulunan mastarlardır. misal,ve lefifi mefruk fiillerin mimli masdarları م ل vezninde gelir.
örnek: randevu عد م ع د
= vaat etmek
diğer fiillerin mimli mastarları ise م ل vezninde türetilir.
örnek:giyinmek ل بس
= م ل بس giydi 6.İSMİ ALET=Türediği fiili yapma kolaylığı sağlayan alet ve edevatı ifade eder.sadece 3 harfli fiillerde yapılır. Kalıpları== ١ = م ل = ٣ م ا ل = ٢ م ل

7.MÜBALAĞA SIYGASI=
Bir varlıkta bir özelliğin çok olduğunu gösteren,fiilden türeyen,sıfat cinsinden isimlerdir.Belli başlı bir kalıpları yoktur.Ezbere dayalıdır. Örnek= =güldü / ا =çok gülen

8.İSMİ TAFDİL=
Türkçedeki “daha” ve “en” gibi üstünlük ifade eder.3harfli fiillerde ل kalıbında yapılır.
Örnek= بي ك
— ك ب — ك ب
En büyük
— büyüdü — büyük İSİMDEN TÜREYEN İSİMLER 1.İSMİ TASĞİR=Türkçedeki küçültme isminin karşılığıdır.Acıma,sevimlilik katma ya da aşağılama amacıyla isimler tasğir işlemine tabi tutulur. Yapılışı=3 harfli isimler ي ل vezninde yapılır.örnek= ج ل = ج ي ل
3 harften fazla olan isimler
ي ل vezninde yapılır.örnek= س ي س جل
İkinci harfi “elif” olan isimler küçültme işlemine tabi tutulurken,söz konusu “elif” harfi “vav” harfine çevrilir. Örnek=kapıcık ب اب ب ي ب kapı

2.İSMİ MENSUP=
Bir yere,bir millete,bir topluluğa veya bir aileye aidiyet bildiren isimlerdir.Türkçedeki “-li” yapım ekine karşılık gelen öncesi kesralı şeddeli ya ( )nın ismin sonuna eklenmesiyle yapılır. Örnek=Türkiyeli ت ك ت Türk

2.ÜNİTE SAHİH FİLLERİN ÇEKİMİ
Sahih fiillerin kök (asıl) yapısı açısından med harfi olmayandır. 1.SALİM=Kök harflerin içerisinde hemze ve şedde bulunmayandır. gibi ك تب

2.MUZAAF=
Kök harflerinin içerisinde aynı harften iki tane bulunan filldir. gibi د ق د

3.MEHMUZ=
Kök harflerinin içerisinde hemze bulunan fiildir. gibi م سأل ق
SALİM FİİLLERİN MAZİ ÇEKİMİ SF 32 DE MUZAAF FİİLİN MAZİ ÇEKİMİ SF 35 DE MUZAAF FİİLİN MAZİ ÇEKİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUS ه ن DURUMU DAHİL İDĞAMI ÇÖZÜLÜR.
MUZAAF FİİLİN MUZARİ ÇEKİMİ SF 3
6 DA MUZAAF FİİLİN MUZARİ ÇEKİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUS SADECE ن ت ن ه ن DURUMLARINDA İDĞAMI ÇÖZÜLÜR.
NOT=FİİL BAŞTA ÇEKİM ALMAZ.ORTADA ÇEKİM ALIR. ذهب ال م لم ن ال ف ÖĞRETMENLER SINIFA GİTTİ. ال م لم ن ذه ب ا ال ف ÖĞRETMENLER SINIFA GİTTİLER.

MEHMUZ FİİLİN MAZİ VE MUZARİ ÇEKİMİ SF 38 DE
SÜLASİ FİİLLERİN 6 BABI

1 ي ك ت ب ك ت ب ي ل ل .BAB
ي ل ل ب

2 ي ب .BAB

3
ي ت ت ي ل ل .BAB

4
ي ل عل ي ل ل .BAB

5
ي س ن س ن ي ل ل .BAB
ي س ب س ب ي ل ل
. 6 BAB

4.ÜNİTE BEŞ İSİM VE İ’RABI
1baba ب
2erkek kardeş 3kayın beder 4ağız
5sahiplik ذ

5İSMİN İ’RABI
raf durumu vav dır. جاء ب vav ile merfudur.
nasp durumu elif dır. ا ه د ب ا
mefuldur.elif ile mansuptur.
c
er durumu ya dır. سل م ع ل ب ي ismi mecrurdur.

5 İSMİN ÖZELLİĞİ
1.Mutlaka sonunda bitişik zamir bulunur.mütekellim yası hariç!

(kardeşim) 5 isimden değildir.çünkü sonunda mütekkelim ya ‘sı var. ه
– beş isimdendirler.sonunda bitişik zamir var. 2.Tesniye (ikili) veya cemi olduklarında 5 isimden sayılmazlar. 3.5 isim yalın olarak gelmez.yani ya zamir alır yada isme izafet olur. örnek م مد beş isimden (isme izafet olmuş) beş isimden değil çünkü yalın ك ان ismi raf haberi nasp eder. ك ان ve arkadaşları geldikleri zaman boşluk hemen ك ان den sonra ise raf durumu seçilir. Eğer ك ان den sonra bir isim varsa isimden sonra boşluk varsa nasp durumu seçilir. örnek=ك ان ب ذا ع ل nasp ك ان ذ ب ع ل raf ÖNEMLİ BİR NOT= ذ DAN SONRA SADECE İSİM GELİR. YANİ…ZAMİR OLMAZ + ذ İSİM OLUR + ذ
ن VE KARDEŞLERİ İSMİNİ NASP HABERİNİ RAF YAPAR.
YANİ KANE İLE TAM TERSİDİR. NOT=5 İSİMLER HARF İLE İRAB OLUR.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler