9.sınıf biyoloji yazılı soruları

2013-2014 9. Sınıf Biyoloji Dersi II. Dönem 1. Yazılı Sınav Sorularıdır.

Ad- Soyad:

Sınıf: No:

  1. A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 3 Puan)

( )1– Alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı artar.

( ) 2-İlk sınıflandırmayı Aristo yapmıştır.

( ) 3-Bakteriler prokaryot canlılardır.

( ) 4-Bütün bakteriler hücre çeperi taşır.

( )5- Tatlı  sularda yaşayan bir hücrelilerde fazla su kontraktil koful ile atılır.

(   )6 – Hücrelerde kalıtımı sağlayan organik molekül  DNA ‘dır.

(   )7-patojen bakteriler hastalık yapar

 (   ) 8- Çift zarlı organeller ribozom ve kloroplasttır.

 (   )9- endospor bir çogalma şeklidir.

(   )10-Ribozom prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak  organeldir

 

  1. B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 4 Puan)

1– ——————  ve ————————–organelleri zarsızdır.

2-. Büyük katı maddelerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasına ——————– denir

.3-PASİF taşımada madde   —————  ortamdan —————– ortama doğru taşınır.

4- A vitamini eksikliğinde —————– ————  denen    hastalık  görülür.

5- En küçük sınıflandırma birimi ….…’dür.

 

  1. C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız. ( Her Soru 5 Puan)

1) Solunumlarına göre bakterileri sınıflandırınız.

 

2)Karbonhidratyağ ve proteinlerin yapıtaşlarını ve hangi bağlarla birbirlerine bağlandıklarını yazınız.

 

3-Hücre nedir? Kaça ayrılır?

 

4- HÜCRE ORGANELLERİNDEN 3 TANE YAZINIZ?

 

5-Aktif taşımanın 3 özelliğini yazınız

 

 

D)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.

(Her Soru 5Puan)

1-.) Hücre içi sindirimden sorumlu organel hangisidir?

  1. a) Lizozom   b)Golgi    c)Endoplazmik Retikulum   d) Ribozom   e)Kloroplast

2-.)  Hücre içerisinde enerji üretiminden sorumlu organel hangisidir?

     a)Kloroplast   b)Mitokondri   c)Sentrozom   d)Ribozom    e)Lizozom

3- Mitokondrinin kıvrımlı  kısmına ne ad verilir?

    a)Matriks b)Krista c)Por d)Grana e) Stroma

4-.)Lizozom içerisindeki enzimlerin hücreye dağılıp,hücreyi parçalamasına ,başka bir ifadeyle hücre içeriğinin kendi kendine parçalanmasına ne ad verilir?

     a)Hemoliz    b)Diyaliz  c)Otoliz   d)Plazmoliz    e)Deplazmoliz

5-.Bakteriler göre daha dayanıklı aşırı sıcak ve tuzlu ortamlarda yaşayan alem hangisidir?

A)Arkeler       B)Protistler                 C)Bitkiler        D)Mantarlar    E)Hayvanlar

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar