60 maddede KPSS Tarih notları

1- İlk Osmanlı Padişahı Osman Bey’dir.
2- Osmanlıların ilk başkenti İznik’tir.
3- Osmanlılarda ilk defa beylikten devlete geçiş Orhan Gazi zamanında olmuştur.
4- İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa’dır.
5- İlk vakfı Orhan Bey kurdu.
6- İlk divan Teşkilatı Orhan Bey tarafından kuruldu.
7- İlk düzenli Ordu Orhan Bey tarafından kuruldu.
8- İlk Medrese İznik’te Orhan Bey tarafından kuruldu.
9- Osmanlıların Rumeli’ye geçişi ilk defa Orhan Bey’in kardeşi, Süleyman Paşa ile olmuştur.(1353)
10- Osmanlıların Rumelideki ilk üssü Çimpe Kalesi’dir.
11- Osmanlılarda ilk defa kendi adına para bastıran Osman Bbey’dir.
12- Osmanlılara katılan ilk Beylik Karesioğullarıdır.
13- Osmanlılarda ilk Kaptan- Derya Baltaoğlu Süleyman Beydir.
14- Topçu ocağı ilk defa I. Murat zamanında kuruldu.
15- Karamanoğulları ile ilk savaşı I . Murat yaptı.
16- Top ilk defa sesinden düşmanı korkutmak amacıyla I. Kosova savaşından kullanıldı.(1389)
17- Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı Padişahı I. Murat’dır.
18- Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığında karşılaştı.(1364)
19- Osmanlılarda Sultan ünvanını ilk defa I . Murat kullandı.
20- İlk acemi ocağı I. Murat zamanında Çandarlı Halil Paşa tarafından kuruldu.
21- Osmanlı tarihinde İstanbul ilk defa Yıldırım Beyazıt tarafından kuşatıldı.
22- Anadolu Türk Birliğine Osmanlı tarihinde ilk defa Yıldırım Beyazıt kurdu.
23- Osmanlılar Orta Avrupa’nın kapıları ilk defa Niğbolu zaferi ile açıldı.(1396)
24- Anadolu Türk Birliği Osmanlı tarihinde ilk defa Ankara savaşından sonra bozuldu.(1402)
25- Osmanlılarda ilk taht kavgaları Fetret devrinde (1402-1413) olmuştur.
26- İlk deniz savaşı Çelebi Mehmet zamanında Venediklilerle yapılmıştır.
27- Kendi isteğiyle tahtan inen ilk padişah II. Murat’dır.
28- II.Kosova savaşından sonra (1448) Avrupalılar ilk kez Türkleri Balkanlardan atanacaklarını anlamışlardır.
29- Padişah emri ile öldürülen ilk sadrazam Çandarlı Halil Paşadır.
30- İlk kez Balkanların fethini tamamlayan Fatih’dir.
31- Havan topu ilk defa İstanbul’un fethinde kullanıldı.
32- Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeleri ilk defa Fatih zamanında olmuştur.
33- İlk Osmanlı konunları Fatih kanunnamesidir.
34- Fatih Kanunnamesi Osmanlı Devletinin ilk Anayasası niteliğindedir.
35- Osmanlılarda ilk altın para Fatih zamanında basıldı.
36- Topla kalelerin yıkılabileceği ilk defa İstanbul’un fetfinde anlaşıldı.
37- Osmanlı tarihinde ilk kapütülasyonlar Fatih tarafından Venediklere verildi.
38- Sadrazamlar ilk defa Fatih döneminde divana başkanlık etmiştir.
39- İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethetmesiyle Osmalıların denetimine girdi.(1475)
40- İlk defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II. Murat,son kez çıkan I. Mustafa’dır.
41- Dünyada ilk defa Yivli – seddi toplar II. Beyazıt zamanında yapılmıştır.
42- İlk defa Avrupa devletlerinin Osmanlı İçişlerine karışmasına neden olan olay Cem Sultanı Papa’ya sığınmasıdır.
43- Osmanlı Devletl İran’la ilk büyük savaşı Çaldıran’da yapmıştır.
44- Osmanlı padişahlarından ilk halife Yavuz’dur.
45- Osmanlıların Kuzey Afrika’ya gelişi ilk defa Yavuz zamanında Mercidabık zaferi ile olmuştur.(1516)
46- Yavuz’un Mısır ve Hicaz’ı fethetmesiyle baharat yolu ilk defa Osmanlıların denetimine girdi.
47- Kanuni’nin Rumeli ile yaptığı ilk sefer Belgrat seferidir.
48- Viyena ilk defa Kanuni tarafından (1529) yılında kuşatıldı.
49- Pereveze deniz zaferinden sonra Türkler ilk defa Akdenizde üstümlüğü ele geçirdiler.
50- Müftü ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi oldu.
51- Kaptan-ı Derya ve Reyis-ül Küttap ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi oldu.
52- Osmanlılarla İran arasında imzalanan ilk antlaşmaya Amasya Antlaşmasıdır.(1555)
53- İlk defa sefere çıkmayan padişah II. Selim’dir.
54- İlk defa İstanbul’da doğan İstanbul’da ölen ve ilk defa sefere çıkmayan padişah II. Selim’Dir.
55- Osmanlı Tarihinde ilk defa Kanun-u Kadim (Yeniçeri ocağına asker alma kanunu) III. Murat zamanında bozulmuştur.
56- İlk defa Sultan I. Ahmat zamanında şehzadeleri sancaklara gönderme uygulaması kaldırılmıştır.
57- Osmanlı İmp.luğu Avusturyaya karşı siyasal üstünlüğünü ve yaptırım gücünü ilk defa Zitvatorok antlaşması ile kaybetti.(1606)
58- Osmanlı tarihinde askerler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman’dır.
59- Osmanlılarda ilk bütçeyi Tarhuncu Ahmat Paşa yapmıştır.
60- İlk Türk- İran sınırı Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla çizildi(1639

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar