Cumhurbaşkanlığı kararnamesi nedir?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi nedir?

İlk kez 1982 Anayasasıyla mevzuatımıza giren bu düzenleyici işlemle, yalnızca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilatı, çalışma esasları ve personel atama işlemleri düzenlenir. Bunların dışında başka bir konu hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılamaz. Yasama organının yetki alanı dışında kalan bu alan yalnızca Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenebilir. Cumhurbaşkanı bu yetkisini bir kararnameyle ve tek başına kullanır. Dolayısıyla yargı denetiminin de dışında kalır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürütmenin asli düzenleme yetkisinin bir tezahürüdür. Bu yetkinin kaynağı doğrudan doğruya anayasadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar