Aylık arşiv: Nisan, 2016

Siyasal düşünceler ve rejimler ders notu

Aristotales İnsan, doğası gereği toplumsal bir yaratık olduğundan, toplum da doğaldır. Bir başka deyişle toplum yapay değildir, örneğin herhangi bir sözleşmenin ürünü olarak ortaya çıkmamıştır. Devlet, insanın kendine özgü yetilerini geliştirebileceği tek ortam olarak gerek topluma, gerek bireylere iyi mutlu bir yaşam sağlamayı amaçlar: “Devlet denen siyasal toplum, yalnızca bir arada yaşamak değil, soylu [erdemli] …

Siyasal ideolojiler ve medya çözümlemeleri ders notu

SİYASAL İDEOLOJİLER VE MEDYA ÇÖZÜMLEMELERİ 25 / 09 / 2014 NEOLİBERAL POLİTİKALAR / NEOLİBERAL İDEOLOJİ Neoliberalizm yalnızca Türkiye’de değil dünyada 1970’lerden itibaren güçlenen bir ideoloji. YENİ SAĞ Ekonomide Neo-liberalizm Siyasette Neo-konversalizm / muhafazakarlık 1973 önemli. Dünyada ortaya çıkan petrol krizi ile kapitalizm güçlenmeye başlıyor. Bu sırada medya da sürece iki açıdan dahil oluyor. Neoliberalizmin temel …

Siyasal iktidar/Siyasal bilgi ders notu

Siyasal Bilgi/Siyasal İktidar Yönetim Yönetim (geniş anlamda idare, dar anlamda hükümet): Her topluluk siyasal bir düzene sahiptir; bir yönetsel organ tarafından idare edilir ve sürekli kılınır. Yönetim, en geniş topluluk için kurallar koyan, yasalar yapan ve bunları uygulayan ve uygulayımı denetleyen kişileri ve kurumları anlatan bir terimdir. Egemenlik Bir yönetim, belli bir toprak parçası üzerinde …

Sinema tarihi özet notlar

—SİNEMA TARİHİ ÖZET— kineteskop; thomas alva edison- william k.l dickson 16 mm film alıyor. Film izleme deneyimi için çok da elverişli değil. tek kişi izleyebiliyor. Newton görme kusurları üzerine çalışıyor. Sinematograf=louis ve auguste lumiere ilk film gösterimini yapmıştır. hem gösterim aygıtı hem kamera hem baskı aygıtı olarak kullanılıyor. elle kuruluyor, çalışırken ses çıkarmıyor, bu nedenlerden …

Orta doğuda barış süreci

ORTA DOĞU’DA BARIŞ SÜRECİ Süveyş Savaşı’nın çıkmasının temel sebebi; ABD ve İngiltere’nin Nasır yönetiminin oldukça önem verdiği Asvtan Barajı projesinin finansmanından çekilmesidir. 1950’li yılların ardından bölgedeki Arap devletlerini milliyetçi söylemler ile etkilemeye çalışan ve Batı Blok’u ülkeleri ile iyi ilişkilerde bulunan Orta Doğu’lu devletleri baskı altına alan devlet Mısır’dır. İkinci Arap- İsrail savaşı; Altı gün …

Dış ticaret işlemleri ve kambiyo mevzuatı notu

KAMBİYO MEVZUATI VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Giriş Dış Ticaret Nedir? Bir ülkenin ekonomisinde maddi refahın sağlanması için mal ve hizmetin üretilmesi ile birlikte, bunların talep edilmesi gerekmektedir. Talep edilen mal ve hizmetin belli bir bedel karşılığı el değiştirmesi veya kullanıma sunulması ticaret olarak tanımlanmaktadır. Konu dış ticaret olduğunda ise, mal ve hizmetin bu kerre ülkeler …

AÖF Temel bilgi teknolojileri çıkmış sorular

Temel bılgı teknolojılerı 1 1. Delikli kart tek nolojisi ilk olarak hangi veri işleme evresinde ortaya çıkmışr? A) Mekanik veri işleme B) El ile veri işleme C) Elektromekanik veri işleme D) Bilgisayarlı veri işleme E) Elektronik veri işleme 2. I. Sınıflandırma II. Özetleme III. Sıralama Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayarın veriler üzerinde yapğı işlemlerdendir? …

Cumhuriyet dönemi türk edebiyatı kapsamlı not

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİ ANLAYIŞLAR HALK ŞİİRİ EDEBİ TOPLULUKLAR 1.Memleketçiler 1.Beş Hececiler 2.Mistik-Ruhçu Edebiyat Anlayışı 2.Yedi Meşaleciler 3.Serbest Nazım ve Toplumcu (Sosyal) Gerçekçiler 3.Garipçiler (I.Yeniciler) 4.Hisarcılar 4.II.Yeniciler 5.Maviciler CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI SANATÇILARI ŞİİR: A- Hece Ölçüsüyle Yazanlar: Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Muhip Dıranas, Ziya Osman Saba, Kemalettin …

Pratik edebiyat bilgileri

PRATİK EDEBİYAT BİLGİLERİ 1. Sagu-ağıt-mersiye konu yönüyle ortaktır. Mersiye ölçü yönünden farklıdır. 2. Koşuk, sagu ve destan İslamiyet öncesi dönemde, dörtlükler biçiminde, hece ölçüsüyle ve genellikle yarım uyak kullanılarak söylenmiştir. 3. Yapay destanlar, doğal destan sürecinden geçmeyen yazarı bilinen destanlardır. 4. Orhun (Göktürk) Yazıtları 8.yy. da Orhun Irmağı kıyısında dikilen, yazılı edebiyatımızın ilk ürünleridir. 5. …

Para banka açıklamalı çözümlü 200 soru

PARA BANKA 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1 yıldan az) devlet tahvili, mevduat sertifikası, finansman bonosu, banka kabulü, repo, ters repo, para pazarı fonları, varlığa dayalı menkul kıymetlerdir. Hisse senedi ise …

İktisat teorisi püf noktalar

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ İKTİSAT TEORİSİ PÜF NOKTALARI **Dersane notlarımdan son değişiklikleri kapsayacak biçimde hazırlanmıştır. Ünite -1 **Altı çizili ve parantez içindeki yerleri kolayca akılda kalsın diye kodladım. *İktisadın çalışma alanı : – İktisadi olaylar ( hareket olacak) : üretim,tüketim,alış veriş, ticaret,bölüşüm,borçlanma v.b. -İktisadi miktarlar (neden ortaya çıkmış? ) : büyüklük,küçüklük,etkileyen nedenler -İktisadi organizasyonlar : Kurum …

KPSS Ezber şifreleri

COĞRAFYA KODLAMALARI         Güney Marmara’daki tektonik göller (KULİS)              → Doğalgazla Çalışan Santraller (OHA) Kuş                                                                            Ovaakça    (Bursa) Ulubat                                                                        Hamitabat (Kırklareli) İznik                                                                          Ambarlı     (İstanbul) Sapanca Karadeniz’deki Heyelan Set Gölleri (TUSBA)              → Bakır (KADER) Tortum                                                                      Kastamonu (Küre) Uzungöl                                                                    Artvin (Murgul) Sera                                                                         Diyarbakır (Ergani) Borabay                                                                    Elazığ (Maden) Abant                                                                       Rize (Çayeli) (Y.Murat Van Böl.) Volkanik Set Gölleri …

Makro iktisat çıkmış sorular ve cevapları

İKTİSAT TESTLERİ ÇÖZ MAKRO İKTİSAT ÇIKMIŞ SORULARI VE CEVAPLARI Merkez bankasının reeskont oranlarını yükseltmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? (Maliye 1996) A) LM sola kayar B) IS sola kayar C) IS sağa kayar D) LM sağa kayar E) LM sabit kalır (Cevap A) Leontief Paradoksu hangi modelle ilgilidir? -(Maliye 1996) A) Samuelson-Stolper B) Marshall-Lemer C) Beker-Hopken …

AÖF İletişim hukuku ders notu

İLETİŞİM HUKUKU  ünite 8 BASIN VE YAYINCILIKTA CEZAİ SORUMLULUK KİTLE İLETİŞİMİ VE CEZA HUKUKU İLİŞKİSİ Kitle  iletişim  faaliyetlerinin  ceza  hukuku  alanıyla  karşılaşması  çeşitli sebeplerden  kaynaklanabilir.  Gerçekten  basın-yayın  organlarının  işçi-işveren ilişkilerinden,  tevdi  yahut  bildirimde  bulunma  yükümlülüğünden  ya  da  bizatihi yayının içeriğinden dolayı suçların meydana gelmesi ve ceza hukuku yaptırımlarıyla karşılaşılması mümkündür. Kitle  iletişim  araçlarının  etki  alanı  …

Hukuk sosyolojisi soru cevap ders notu

                                         HUKUK SOSYOLOJİSİ ilk sosyoloğumuz olarak gösterllen cevdet paşanın hazrladığı kanun ? mecelle aşağıdakllerden hangisl kültürün yapısal özelliklerinden değildir?   .kültür ayırt edicidir 3.hiç kimseninln durumu daha kötü hale getirlmeden birllerinin durumlarının iylleşmesi anlamına gelen kavram kime aitti?   .pareto 4.yaşam dünyası ile sistem arasındakl ayrım hangl kuramcıya aittl?   .habermas 5.hangisi kültürün farklı yönlerini …