Aylık arşiv: Ocak, 2016

Türk edebiyatında önemli roman ve şahıslar

         TÜRK EDEBİYATINDA ÖNEMLİ ROMAN VE ŞAHISLAR 1)ŞAİR EVLENMESİ *Edebiyatımızın Batılı anlamda ilk tiyatro eseri olarak bilinir. *Görücü usulü ile evlenmenin eleştirisinin yapıldığı eser tek perdelik bir töre komedisidir. *Şahıslar,Müştak Bey,Kumru Hanım ve Sakine Hanım’dır. 2)ARABA SEVDASI *Edebiyatımızın ilk realist romanı olan bu eser yanlış Batılılaşmanın da önemli bir eseri olarak kabul edilir. *Züppe bir …

300 soru ve cevapla osmanlı tarihi

1-ÖN ASYA YA DA YAKIN DOĞU NERESİDİR? ANADOLU, İRAN, IRAK, SURİYE, FİLİSTİN, ARABİSTAN VE MISIR’I İÇİNE ALAN BÖLGEYE ÖN ASYA DENİR. 2-OSMANLI KURULMADAN ÖNCE XIV. YÜZYIL BAŞINDA YAKINDOĞU’DA HANGİ DEVLETLER VARDI? ANADOLU SELÇUKLU, BEYLİKLER, CENEVİZ, TRABZON RUM, İLHANLI, BİZANS, ALTINORDA VE MEMLUK 3-OSMANLI KURULMADAN ÖNCE ANADOLU’NUN GENEL DURUMU NASILDIR? 1.1243 KÖSEDAĞ SAVAŞI İLE ANADOLU SELÇUKLU …

Siyasal düşünceler ve rejimler üzerine…

Ders: Siyasal Düşüncüler ve Rejimler  …Bu şekilde ahlaki kategorilerle ifade edilmesi durumunda aslında sizde biliyorsunuz siyasetsizliğe neden olduğunu, siyasallığı nasıl baltaladığını ve sonuçta gene aslına dönüp aynı ikilemin içine bizi yerleştirdiğini anlatacağım, böyle bitireceğim. Şöyle bir sorunumuz var tabi bu bir ders olsaydı, bilindik anlamda bir ders olsaydı burada her söylediğim şeyi biraz daha açmak …

İngilizce muhasebe terimleri sözlüğü

Accounting: Muhasebe Accounting estimate: Muhasebe tahmini Accounting model: Muhasebe modeli Accounting period: Muhasebe dönemi, Hesap dönemi Accounting policy: Muhasebe politikası Accounting principle: Muhasebe ilkesi Accounting profit: Muhasebe karı / Ticari Kar Accounting record: Muhasebe kaydı Accounts receivable: Alıcılar Accrual basis: Tahakkuk esası Accrued liabilities: Borç tahakkukları Accumulated profit or loss: Geçmiş yıllar karları veya zararları …

AÖF İngilizce ders özeti

AOF İNGİLİZCE DERSİ ÖZETİ ÜNİTE 1 (WHAT İS YOUR NAME?) Ben – I – am Sen – You – are O – He (Erkekler İçin) : is kullanılır O – She (Bayanlar İçin) : is kullanılır O – İt (Cansız Varlıklar İçin) : is kullanılır Biz – we : are kullanılır Siz – you : …

AÖF Ders notları-İlk yardım bilgisi özet

AÖF ÇIKMIŞ SORULAR ÜNİTE  1         İLK YARDIM   OZET toplumdaki her bireye ilk yardım bilgi ve becerilerinin öğretilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 22 Mayıs 2002 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. İlk Yardımın Tanımı Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha …

AÖF Ailelerle sosyal hizmet ders notu

Ailelerle Sosyal Hizmet AİLE TİPLERİ 1.                                                           ÜNİTE ÖZET Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık ilişkileri oldukça güçlü olup, üye sayısı açısından da kalabalık olan aile biçimidir. Büyük ailenin temel özelliği geleneklere bağlı bir yaşam olup bu aile biçimine geniş veya birleşik/bütünleşik aileler dâhil olmaktadır. a.   Geniş Aile: Birden fazla …

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 4

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ                                                                          4.NOT TEŞEBBÜS              “ Kişi işlemeye kast ettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamazsa teşebbüsten dolayı sorumludur” denilmektedir.              Teşebbüs halinde verilecek ceza; tehlikenin ağırlığı ve meydana gelen zarar göz önüne alınarak belirlenir. Teşebbüs halinde, suçun işlenmiş halinden …

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 3

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU                                                                (3. not)             Bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için hukuka aykırı olması gerekir. Failin eylemi hukuka uygun olarak gerçekleştirilmiş ise (hukuka uygunluk sebepleri içerisinde sayılıyor ise) failin bu fiili hukuka aykırı ve suç olarak kabul edilemez. Bu durumlarda işlenen fiiller suç değildir. Bu hallerde kişiye ceza verilmez ve güvenlik tedbiri …

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 2

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ SUÇ TEORiSİ                                                                                              (2. not) TİPİKLİK             Bir fiilin suç teşkil edebilmesi için öncelikle, ceza kanunundaki tarife, yani model veya tipe uygun olması zorunludur. Tipiklik (kanunilik) ilkesinin doğal bir sonucu olarak, failin eylemi kanunda yazılı olan suç tiplerinde yer alan özellikleri taşımıyor ise fail bu eylemden dolayı cezalandırılamaz. Hiç …

Ceza hukuku genel hükümler ders özeti 1

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER                                                                  (1. not)   Suç adı verilen haksız fiile uygulanacak olan yaptırımları belirleyen kurallar bütününe ceza hukuku adı verilmektedir. Kabahat teşkil eden bir kısım eylemler, hukuka aykırı olmasına rağmen bu tür hukuka aykırılık hallerinde ceza değil, idari yaptırım uygulanmaktadır.    CEZA HUKUKUNUN AMAÇLARI      Ceza hukukunun temel olarak önleyici ve …

Batı edebiyatında akımlar

Batı Edebiyatında Akımlar  (1) İnsan davranışı temelde dört esas amaca yöneliktir. Menfaat, Güzellik, İyilik ve Gerçek Güzel ile ilgili çalışmalar Estetik düşüncenin konusudur. Güzel, daha ziyade nesne, varlık ve olguya ait; güzellik ise özne olan insana aittir. Sanat, var olana biçim/düzen verme çabasıyla üretilen insan etkinliğidir(üretilmiş güzellik). Kökeni Arapça olan ‘sanat’ sözcüğünün kök anlamı, ustalık, hüner, …

Bankacılık sınavlarında çok çıkan hukuk terimleri

HALK BANKASI, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI SINAVLARINDA EN ÇOK KARŞILAŞILAN 100 HUKUKİ TERİM ve ANLAMLARI   1 ) ACİZ VESİKASI : Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika, belge 2 ) ANONİM ŞİRKETİ : Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu bulunan, taahhüt …

Bilim ve teknoloji tarihi ders notu

BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ TÜRKLER Asya’da bilime ilk kez önem veren milletleden birisi de Türklerdir. kesici aletler, buğday ve arpa tarımının yapıldığını gösteren araçlar bulunmuştur.  atı evcilleştirme, Türklerde görülmüştür, arabayı icat etmişlerdir , bakır ve kurşunu karıştırarak alaşım olarak boronzu ilk kullananlar Türklerdir. Bugünkü pantolon dediğimiz giysinin ilk örneklerini Türkler icat etmişlerdir, Gökyüzünün de, kutup yıldızı …

Karşılaştırmalı siyasal sistemler ders notu

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 1. Ünite   *  Uyuşma Yöntemi : Bir Siyasal olay, gelişme ortaya çıktığında, aynı anda ortaya çıkan bağımsız değişken varsa uyuşma söz konusudur. *  Fark Yöntemi : Mill tarafından önerilmiştir. Bir siyasal olgunun ortaya çıkıp çıkmadığına bakılır. GÖZLEM VE ÖNERME * Przeworski, Tuene OBST : Az sayıda ve benzer ülkeleri gözlemlemek için …