Kamu Yönetimi Ders Notları

Siyasal düşünceler ve rejimler üzerine…

24 Ocak 2016 0

Ders: Siyasal Düşüncüler ve Rejimler  …Bu şekilde ahlaki kategorilerle ifade edilmesi durumunda aslında sizde biliyorsunuz siyasetsizliğe neden olduğunu, siyasallığı nasıl […]

Muhasebe Ders Notları

İngilizce muhasebe terimleri sözlüğü

23 Ocak 2016 0

Accounting: Muhasebe Accounting estimate: Muhasebe tahmini Accounting model: Muhasebe modeli Accounting period: Muhasebe dönemi, Hesap dönemi Accounting policy: Muhasebe politikası […]

AÖF Ders Notları

AÖF Ailelerle sosyal hizmet ders notu

20 Ocak 2016 0

Ailelerle Sosyal Hizmet AİLE TİPLERİ 1.                                                           ÜNİTE ÖZET Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık […]

Hukuk Ders Notları

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 4

19 Ocak 2016 0

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ                                                                          4.NOT TEŞEBBÜS              “ Kişi işlemeye kast ettiği bir suçu […]

Hukuk Ders Notları

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 3

19 Ocak 2016 0

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU                                                                (3. not)             Bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için hukuka aykırı olması gerekir. Failin eylemi […]

Hukuk Ders Notları

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 2

19 Ocak 2016 0

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ SUÇ TEORiSİ                                                                                              (2. not) TİPİKLİK             Bir fiilin suç teşkil edebilmesi için öncelikle, […]

Hukuk Ders Notları

Ceza hukuku genel hükümler ders özeti 1

19 Ocak 2016 0

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER                                                                  (1. not)   Suç adı verilen haksız fiile uygulanacak olan yaptırımları belirleyen kurallar bütününe […]

AÖF Ders Notları

Batı edebiyatında akımlar

19 Ocak 2016 0

Batı Edebiyatında Akımlar  (1) İnsan davranışı temelde dört esas amaca yöneliktir. Menfaat, Güzellik, İyilik ve Gerçek Güzel ile ilgili çalışmalar Estetik […]

AÖF Ders Notları

Bilim ve teknoloji tarihi ders notu

19 Ocak 2016 0

BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ TÜRKLER Asya’da bilime ilk kez önem veren milletleden birisi de Türklerdir. kesici aletler, buğday ve arpa […]