2016 LYS Soru dağılımları

2015 LYS Soru Dağılımları
2015 LYS Edebiyet Soru Dağılımları (56 SORU)

Cümlede Anlam (2 Soru)

Anlatım Özelliklerine Göre Cümle Çeşitleri (2 Soru)

Sözcükte Yapı, Ek, Kök İlişkisi (1 Soru)

Sözcük Türleri (Fiilimsi, Sıfat, Zarf, Fiil, Edat) (2 Soru)

Cümle Çeşitleri(Yapısına Göre, Yüklemin Türüne, Yerine Ve Anlamına Göre) (1 Soru) Noktalama, İmla (2 Soru)

Paragrafta Konu, Başlık (1 Soru)

Paragrafta Anlatım Türleri (4 Soru)

Paragrafta Boşluk Doldurma (1 Soru)

Paragrafta Düşünce (4 Soru)

Söz Sanatları(Teşbih, Kinaye, Teşhis) (2 Soru)

Şiirde Anlam (2 Soru)

Halk Edebiyatı Özellikleri (1 Soru)

Tiyatro Terimleri (1 Soru)

Düşünce Yazısı Türleri(Deneme, Makale, Biyografi) (1 Soru)

Divan Edebiyatı Nazım Türleri (1 Soru)

Şiir Bilgisi(Ölçü, Uyak) (2 Soru)

Geleneksel Türk Tiyatrosu (1 Soru)

Divan Edebiyatı Özellikleri, Şairleri (2 Soru)

Tanzimat Edebiyatı (5 Soru)

Serveti Fünun Edebiyatı (4 Soru)

Milli Edebiyat (4 Soru)

Bağımsız Sanatçılar (2 Soru)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Hikâye, Roman) (5 Soru)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Şiir) (3 Soru)

 

2015 LYS Coğrafya Soru Dağılımları (24 SORU)
Akarsular-Akarsu Profili (1 Soru)

Grafik Okuma(Sıcaklık Grafiği) (1 Soru)

Nüfus Politikaları (1 Soru)

İlk Kültür Merkezleri (1 Soru)

Şehirler Ve Etkileri (1 Soru)

Sanayileşme, Şehirleşme, Göçler (2 Soru)

Türkiye’nin Arazi Yapısı(Eğim Dereceleri) (1 Soru)

Yanlış Arazi Kullanımı (1 Soru)

Türkiye’nin Yer Şekilleri (1 Soru)

Türkiye İklimi (1 Soru)

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu (1 Soru)

Tablo Okuma(Türkiye’de Ticaret) (1 Soru)

Grafik Okuma(Enerji Kaynakları) (1 Soru)

Bölgeler Coğrafyası(Karadeniz Bölgesi) (1 Soru)

Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (1 Soru) Ülkelerin Gelişmişlik Endeksleri (1 Soru)

Ülkeler Coğrafyası(Çin-Japonya) (1 Soru)

Uluslar Arası Örgütler (1 Soru)

Atıklar Ve Ekolojik Denge (1 Soru)

Doğal Kaynakların Kullanımı(Aswan Barajı) (1 Soru)

Doğal Kaynakların Kullanımı (Arkansas Nehri)(2 Soru)

Enerji Kaynakları (1 Soru)

 

2015 LYS Fizik Soru Dağılımları (30 SORU)
Karışımların Özkütlesi(1 Soru)

Potansiyel Enerji(1 Soru)

Isı, Sıcaklık / Moment, Denge(1 Soru)

Isı, Sıcaklık, Hal Değişimleri(1 Soru)

Işık – Kırılma(1 Soru)

Işık – Mercekler / Prizmalar(1 Soru)

Kütle Ve Ağırlık Merkezi(1 Soru)

Moment, Denge / Basit Makineler(1 Soru)

Einstein’a Göre Enerji(1 Soru)

Yatay Atış Hareketi(1 Soru)

Dinamik (Newton’un Hareket Kanunları – Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket) (1 Soru) Dönme Kinetik Enerjisi(1 Soru)

Birimler / İş,Güç,Enerji(1 Soru)

Vektörler / Kuvvet / Kinetik Enerji(1 Soru)

Serbest Düşme Hareketi / Düzgün Çembersel Hareket(1 Soru)

Basit Harmonik Hareket(1 Soru)

Dönme Kinetik Enerjisi / Basit Makineler(1 Soru)

İtme, Momentum(1 Soru)

Elektrostatik – Dokunma İle Elektriklenme / Elektrik Alanı(1 Soru)

Elektriksel Potansiyel Enerji(1 Soru)

Elektrik Akımı – Doğru Akım – Devreler(1 Soru)

Elektrik Akımı – Doğru Akım – Üreteçlerin Bağlanması(1 Soru)

Elektrik Akımı – Alternatif Akım – RLC Devreleri(1 Soru)

Dalgalar – Yansıma – Girişim(1 Soru)

Dalgalar – Su Dalgaları – Yansıma(1 Soru)

Dalgalar – Doppler Etkisi(1 Soru)

Işık Teorileri – Tek Yarıkta Girişim(1 Soru)

Işık Teorileri – Fotoelektrik Olay(1 Soru)

Atom Modelleri – Bohr Atom Modeli(1 Soru)

Elektrik Yüklü Parçacıkların Manyetik Alanda Hareketi(1 Soru)

 

2015 LYS Kimya Soru Dağılımları (30 SORU)
Gazlar (2 Soru)

Kimyasal Tepkime Denklemleri(Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü) (2 Soru) Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru)

Radyoaktiflik (1 Soru)

Asit-Baz Çözeltilerinde Denge (4 Soru)

Çözünürlük Dengesi (1 Soru)

Tepkime Hızı (1 Soru)

Kimyasal Denge (2 Soru)

Elektrokimya (1 Soru)

Kimyasal Bağlar, Moleküller Arası Bağlar (1 Soru)

Organik Kimya (12 Soru)

2015 LYS Biyoloji Soru Dağılımları (30 SORU)

Hücre(1 Soru)

Hücre Solunumu (1 Soru)

Canlıların Temel Bileşenleri (1 Soru)

Sindirim Sistemi (1 Soru)

Protein Sentezi (1 Soru)

Genetik (2 Soru)

Nükleik Asitler(2 Soru)

Endokrin Sistem(2 Soru)

Üreme Ve Gelişme(2 Soru)

Sinir Sistemi(3 Soru)

Dolaşım Sistemi(4 Soru)

Solunum Sistemi(1 Soru)

Boşaltım Sistemi(1 Soru)

İskelet Ve Kas Sistemi(1 Soru)

Bitkisel Hormonlar(1 Soru)

Fotosentez (1 Soru)

Bitkilerde Hareket(1 Soru)

Bitkilerde Taşıma(1 Soru)

Beslenme İlişkileri(1 Soru)

Populasyon Genetiği(2 Soru)

 

2015 LYS Matematik Soru Dağılımları (50 SORU)
2.Dereceden Denklemler (1 Soru)

Çarpanlara Ayırma (1 Soru)

Eşitsizlik Çözümü (2 Soru)

OKEK-OBEB (1 Soru)

Özel Tanımlı Fonksiyonlar (4 Soru)

Reel Sayılarda İşaret İncelenmesi (1 Soru)

İşlem (1 Soru)

Polinom (2 Soru)

Permütasyon-Fonksiyon (1 Soru)

Fonksiyon (1 Soru)

Eşitsizlik Sisteminin Analitik Düzlemde Gösterimi (1 Soru)

Olasılık (1 Soru)

Trigonometri (4 Soru)

Karmaşık Sayılar (4 Soru)

Logaritma (4 Soru)

Diziler (3 Soru)

Determinant (1 Soru)

Matris (1 Soru)

Lineer Denklem Sistemleri (1 Soru)

Limit (3 Soru)

Türev (7 Soru)

İntegral (5 Soru)

2015 LYS Geometri Soru Dağılımları (30 SORU) Üçgende Açı (2 Soru) Üçgende Alan (1 Soru)

Eşkenar Üçgen (1 Soru)

İkizkenar Üçgen (1 Soru)

Dik Üçgen (1 Soru)

Dikdörtgen (1 Soru)

Paralelkenar (2 Soru)

Kare (2 Soru)

Yamuk (1 Soru)

Çemberde Açı (1 Soru)

Çemberde Uzunluk (1 Soru)

Dairede Alan (1 Soru)

Çokgende Açı (1 Soru)

Silindir (1 Soru)

Koni (1 Soru)

Uzayda Doğru Ve Düzlemler (1 Soru)

Doğrunun Analitik İncelenmesi (4 Soru)

Çemberin Geometrik Yeri (1 Soru)

Vektörler (2 Soru)

Çevresel Çemberin Çizimi (1 Soru)

 

2015 LYS İngilizce Soru Dağılımları (80 SORU)

 

Kelime Bilgisi (5 Soru) (1 Soru Phrasal Verb)

Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar,2 Soru Preposition,3 Soru Conjunction,1 Soru Quantifiers)

Cloze Test (5 Soru)

Cümleyi Tamamlama (8 Soru)

İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru)

Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru)

Paragraf (15 Soru)

Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru)

Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)

Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru)

Diyalog Tamamlama (5 Soru)

Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)

 

 

OKUMALI:  YGS LYS KPSS Tarih ders notu-Çin ve makedonya uygarlıkları özellikleri

İlk yorumu siz yapın

Yorum yapın

E-posta adresiniz başkaları tarafından gözükmeyecektir.