Muhasebe Ders Notları

Kamu gözetimi kurumu ve TFRS

31 Aralık 2015 0

Kamu gözetimi kurumu nedir? Uluslararası denetim standartlarını- Tfrs yi kim belirler. Kamu gözetimi kurumu bunun neresindedir? Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini […]

Muhasebe Ders Notları

Stok hesapları ve işleyişleri?

31 Aralık 2015 0

15 hesap grubu ve diğer stokların işleyişi 15-Stok Grubu:  Stok grubu,, satmak, üretimde kullanmak veya diğer işletme faaliyetlerinde kullanmak veya […]

Muhasebe Ders Notları

Tröst ile kartelin farkı nedir?

31 Aralık 2015 0

Tröst kartel farkı? İki veya daha çok işletmenin gerek yasal ve gerekse ekonomik bağımsızlıklarını kaybederek anlaşmalar sonucu birleşmelerine “tröst” adı […]

Muhasebe Ders Notları

Ayrık maliyet nedir ?

31 Aralık 2015 0

Ayrık maliyet nedir ? Dolaysız giderlerdir. Yani Üretim konusu mamul ve hizmete doğrudan yüklenebilen giderler. Mamullerde doğrudan ilgili olup onların […]

Muhasebe Ders Notları

Tröst konsorsiyum farkı nedir?

31 Aralık 2015 0

Tröst konsorsiyum farkı nedir? iki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, belirli bir proje ile ilgili olarak birlikte […]

Muhasebe Ders Notları

İşletmenin finansal kaynakları nelerdir?

31 Aralık 2015 0

İşletmenin finansal kaynakları nelerdir? İşletmenin finansal kaynakları bilançonun pasifinde görüldüğü gibi  (1) işletme dışındaki yabancı kaynaklardan ve (2) işletmenin içinden […]

Muhasebe Ders Notları

Karşılık ayırma nedir?

31 Aralık 2015 0

Karşılık ayırma: İşletmenin gerçekleşmiş veya gerçekleşebilecek zararları karşılamak amacıyla aldığı muhasebe önlemidir.Bu önlemler , genellikle varlıklar değerindeki azalmalara karşı ve […]