10.sınıf biyoloji yazılı soruları

C)AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYIN(23PUAN)

Türkiyede görülen iklim çeşitleri nelerdir? .( 4PUAN)

1-

2-

3-

4-

Bitki ve hayvanlarda mitoz bölünmedeki farkları yazınız.( 3PUAN)

1-
2-
3-

Dış ve iç döllenmeyi karşılaştırın. (8 PUAN)

Dış döllenme İç döllenme
 

 

 

 

 

 

Bakterilerde ve paremesyum görülen konjugasyon arasındaki farkları yazınız. (8PUAN)

Bakterilerde konjugasyonu paremesyum konjugasyonu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D )AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYIN(15 PUAN)

1-Biyotopun büyüklüğü nelere bağlıdır?

1-
2-
3-

2-Toprakta pH değişimlerine ne neden olur?.

1-
2-
3-
4-,

3-Halozoik beslenme çeşitleri nelerdir?

1-
2-
3-

4-Kalıtal çeşitliliğe neden olan faktörler nelerdir?

1-
2-
3-
4-
5-

 

  1. E) AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYIN(12 PUAN)

1-Aşağıda numaralandırılmış olaylardan hangileri oksijenli solunumun hem glikoliz evresi, hem de krebs çemberinde gerçekleşir? (4 PUAN)

  1. ATP harcanması
  2. Substrat düzeyinde fosforilasyon

III. CO2 oluşması

  1. NAD+’ın indirgenmesi
  2. FAD’ın indirgenmesi
  3. Enzim etkinliği

 

2- I. yağ            IV. Glikoz     VII. nişasta

  1. gliserol V. amino asit

III. glikojen   VI. protein

Yukarıda verilen organik bileşiklerden hangileri solunum tepkimelerine hidrolize uğradıktan sonra katılabilir? (4 PUAN)

 

3-Bir ekosistemde bulunan;

  1. Siyanobakteri
  2. Kahverengi alg

III. Öglena

  1. Nitrat bakterisi

canlılarından hangileri ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme özelliğine sahiptir? (4 PUAN)

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar