10.Sınıf biyoloji yazılı soruları-2. Dönem

2014- 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YI

 10/….  BİYOLOJİ DERSİ

 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
 2. Aşağıdaki soruları DOĞRU (D) / YANLIŞ (Y) olarak işaretleyiniz? Yanlış olan soruların yanına doğru olanlarını belirtiniz? ( Her soru 1 PUAN )
 • Erkek üreme organı olan testislerde, mayoz bölünme ile sperm oluşturulması olayına oogenez denir.
 • Seminifer tüpçüklerinde oluşan spermler hareket yeteneklerini epididimiste kazanırlar.
 • Embriyo gelişiminin ilk evresinde gerçekleşen çok hızlı mitoz bölünmelere segmentasyon denir.
 • Gelişme mayoz bölünme ve hücre farklılaşmasıyla sağlanır.
 • Menstrual döngü 45-55 yaşlarına kadar devam edebilir. Bu yaştan sonra yumurtlama ve menstrual döngünün bitmesine menopoz adı verilir.
 • Embriyodaki metabolik atıkları depolayan kese allantoyis adı verilen kesedir.
 • Amniyon zarı ve sıvısı suda yaşayan canlılarda bulunmaz.
 • Segmentasyon evresinin sonunda meydana gelen her bir hücreye blastomer denir.
 • Morulayı oluşturan hücrelerin genetik yapıları birbirlerinden farklıdır.
 • Bakterilerde görülen konjugayonda gamet oluşumu ve döllenme olayları görülmez.
 1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz? (Her boşluk 2 Puan )
 • Korpus luteumdan çok miktarda ………….. az miktarda ………………salgılanır.
 • Cross over olayı ……………..bölünmede gerçekleşir ve …………………. sayısını yarıya düşürür.
 • ………………bölünme , ……………………………. yarıya inmesi ve……………………….. türün kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan olaylardır.
 • Döllenme sonucu oluşan ………….. 2n kromozomludur.
 • Mayoz bölünmede görülen ………………………… mitoz bölünmede de gözlenir.
 • Hücre bölünmesinde ………………………………….bölünmesi, bitki ve hayvan hücrelerinde farklılık gösterir.
 • …………………döngüsü genlerin kontrolünde gerçekleşir.
 • Bitki hücrelerinde ……………………………………………..olmadığı halde, iğ iplikleri sitoplazmik yapılardan meydana getirilir.
 • Arılarda kraliçe ve işçi arılar …………………………..kromozomludur.
 • Bir bakteriden diğerine …………………………………..olayıyla plazmit (DNA parçaları ) aktarılabilir.
 1. Aşağıdaki soruların cevaplarını açıklayınız?
 • Embriyonik gelişim evrelerini yazarak açıklayınız? (15 puan)
 • Spermatogenez olayı sırasında gerçekleşen olayları ve oluşan hücreleri şekil çizerek adlandırınız.(10 p)
 • Memelilerde erkek bireyde üremede etkili hormonları ve görevlerini yazınız.(10 puan)
 • Menstruasyon periyoduna ait evreleri sırası ile yazınız ve bu evrelerin gerçekleşmesinde etkili hormonları belirtiniz.(15 puan )
 • Eşeysiz üreme çeşitlerini yazınız. Her bir eşeysiz üreme çeşidine ikişer örnek veriniz.(10 puan )
 • 2n=52 kromozomlu üreme ana hücresinde mayoz bölünme sırasında;
 1. Oluşan tetrat sayısı
 2. Profaz 1 deki kromatit sayısı
 3. Oluşan her bir gametin kromozom sayısı niceliklerini yazınız.(10 puan )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar