BAKMADAN GEÇME

Maliye Ders Notları

Bütçe Hazırlama Süreci

2 Ağustos 2017 0

Merkezi yönetim bütçe hazırlama süreci tablo şeklinde aşağıda yer almaktadır. SÜREÇ YETKİLİ MERCİ TARİH FAALİYETİN NİTELİĞİ ORTA VADELİ PROGRAM Kalkınma […]

Mülakat Kavramları

Hazine Birliği Nedir?

2 Ağustos 2017 0

Hazine birliği; devletin her türlü gelirinin Devlet Hazinesinde toplanması ve bütün giderlerinin yine Hazineden ödenmesidir. 5018 sayılı Kanun’un 6. maddesi […]

Soru-Cevap

Kurum Etiği Nedir?

10 Mayıs 2017 0

Kurum etiği (kamu yönetimi etiği) en genel ifadeyle, kamu hizmetlerinin sunulmasında, kamu kaynaklarının yönetiminde ve kamusal kararların alımında karşılaşılan etik […]

Hukuk Ders Notları

Suç Türleri

30 Nisan 2017 0

HAREKETİN SAYISINA GÖRE SUÇLAR Tek hareketli suçlar: Suçun oluşması için tek hareketin yeterli olduğu suç tipleridir. Örneğin; öldürme, hırsızlık gibi… […]